MENÜ

SAATEN-Union: újat húz!

Oldalszám: 29
2014.02.07.

A SAATEN-UNION a napraforgóhibridek európai fejlesztését a versenytársakkal szemben gyökeresen más genetikai alapokra helyezve kezdte el néhány évvel ezelõtt.

 

 

A kezdetektõl fogva kiemelten kezeltük az imazamox-ellenálló napraforgók fejlesztését, mivel a hazai termesztés körülményei között a genetikai fejlõdésen túl a gyomirtás hatékonyságában rejlõ tartalékok teremthetik meg a napraforgótermesztés biztonságának és jövedelmezõségének növelését. Az elmúlt két évben igen dinamikusan alakultak a napraforgó vetõmag értékesítési számaink, az üzemi termesztési eredmények a nehéz évjáratok ellenére a várakozásokat messze felülmúlóan jók voltak.

 


 

 A pozitív termelõi tapasztalatokat megerõsítik az MGSZH 2010. évi fajtakísérletei: a középérésû imazamox-kezelt csoportban az elsõ öt hibridbõl három a SAATEN-UNION portfóliójából került ki. A PARAISO 102 CL, CELIA CL, SUNFLORA CL, TAMARA CL hibridek esetén kimagasló termõképességük mellett figyelemre méltóak a kiegyensúlyozott kórtani jellemzõik is. Ezek a hibridek egyedülálló módon a plazmopara 10 patotípusa ellen rezisztensek.


A PARAISO 102 CL magas, kiegyenlített állományú, zöld száron érõ, nagy tányérméretû és ezerkaszattömegû, jó szárszilárdságú hibrid. Az összes Magyarországon elõforduló peronoszpóra rasszra rezisztens, emellett jó általános szántóföldi rezisztenciával rendelkezik. A napraforgónak ugyan jó a gyomelnyomó képessége, de fejlõdésének kezdeti szakaszában (az elsõ 4-6 hét) minden napraforgó érzékeny a gyomosodásra. Ezért is nagy jelentõségû a PARAISO 102 CL hibrid gyors és erõteljes kezdeti fejlõdése az IMI rezisztencián túl. Új hibridünk a CELIA CL, mely az MGSZH kísérleteiben rel. 105,7% kaszattermés és rel. 109,1%-os olajtermés eredménye mellett jó általános rezisztenciális tulajdonságaival, kiváló fóma-toleranciájával tûnt ki. A SUNFLORA CL hibridünk a középérésû csoport elején érik. Kezdeti fejlõdése erõteljes, erõs gyökérzet és jó szártulajdonságok jellemzik.

 

 

Nagy termõképességét magas ezerkaszattömege alapozza meg. Diaportéval szembeni ellenálló-képessége kifejezetten magas. A TAMARA CL egy középkorai, kiváló termõképességû és átlagos olajtartalmú hibrid, igen gyors kezdeti fejlõdéssel. Kiegyenlített, középmagas állománya biztosítja a gépi állománykezelések hatékony végrehajtását. Termesztését elsõsorban az extenzívebb termõterületekre ajánljuk. 2011 tavaszán az újdonságok sorát erõsítik a bevezetésre kerülõ ARMADA CL és OLIVA CL-HO hibridek. Míg az ARMADA CL egy középkorai, alacsony, homogén állományt képezõ hibrid, kiváló beltartalmi paraméterekkel, addig az OLIVA CL-HO mellett elsõsorban koraisága, kiváló stressztûrése és stabil olajminõsége szól. Mindkét hibrid alacsony termetû így kiválóan illeszthetõ a hidastraktoros növényvédelmi technológiákhoz.

A SAATEN-UNION napraforgóhibridek vetõmagára 2011-ben is magában foglalja a rovarölõ szeres csávázás költségét is.