MENÜ

Újgenerációs DEKALB hibridek a 2011-es lehetõségek kihasználásához

Oldalszám:
2014.02.07.

 


 

A következmények ismertek: a pillanatnyi hírek szerint több mint 400 000 ha-t borít belvíz, ahol nincs belvíz ott is 100% körüli telítettséget mutatnak a talajok. Szinte minden gazdának számolnia kell kisebb-nagyobb területveszteséggel. Az már biztosnak látszik, hogy a tavaszi vetésû növényeknél, így a kukorica esetében sem lesz limitáló tényezõ a korai vízhiány, s ha megfelelõ agrotechnikával és fajtahasználattal társul, mindenképp megalapozza a jó termést, a vízkárt nem szenvedett táblákon.

Segíthetnek a magas terményárak

Az alacsony szinten lévõ terménykészletek, az idõjárási problémák a világ több országában, az emelkedõ alapanyagárak, magas terményárakat eredményeztek és ez a tendencia az elemzõk szerint fennmaradhat 2011 végéig. Ez kétségtelenül jó hír a gazdáknak. A kukorica esetében a világpiaci tendenciákat jól jelzi, hogy az ár ma Magyarországon 2011. novemberi szállításra 46 – 50 000 Ft/tonna. A Chicago-i tõzsdei árak az elmúlt 5 hónapban 50%-al emelkedtek a jövõ év decemberi szállítási idõpontra.

 


 

 

 

Mi a helyes stratégia ilyen idõjárási és közgazdasági helyzetben?

Elõször kezdjük egy egyszerû számítással: 1 tonna plusz termés 1 hektáron egy 50 hektáros gazdaságnál 25 000 Ft-os terményárral számolva 1 250 000 Ft, míg ugyanez az árbevételtöbblet 48 000 Ft/tonna terményárral számolva 2 400 000 Ft árbevételtöbbletet eredményez. Világos, hogy ilyen magas terményárak mellett és nedvességgel abszolút feltöltött talajokon a maximális termés elérése logikus és megalapozott célnak tûnik, (természetesen a reálisan elérhetõ legmagasabb terméscél kitûzésekor mindig figyelembe kell venni az adott tábla sajátosságait, a termõhely esetleges korlátait). Ezt a célt érdemes szem elõtt tartani, amikor döntést hozunk agrotechnikai kérdésekben, illetve amikor kiválasztjuk a termesztendõ hibrideket. Amikor technológiát, hibridet választunk, gondolnunk kell arra is, hogy a kiesõ termõterület kiesõ profitját is a mûvelhetõ szántókon kell megtermelni.

 

Hogyan válasszunk kukoricahibridet 2011-re?

Az elõzõekben kifejtettük, hogy ilyen magas áraknál luxus lenne lemondanunk a maximális hozam lehetõségérõl, A nagy termések bebiztosítását a biológiai alapoknál kell kezdeni. A kísérletek tanúsága szerint a nagy terméseket a legnagyobb valószínûséggel a korszerû újgenerációs hibridekkel érhetjük el. Nagyon fontos, hogy a nagy terméspotenciál mellett fordítsunk figyelmet a kockázatok minimalizálására is, hiszen az idõjárás tartogathat még meglepetéseket számunkra. Ezért fontos ismernünk a fajták stressztûrõ-képességét. A szárítási költség jelentõs tétel a kukorica termesztésben, tehát azok számára, akik szárítva tárolják ill. értékesítik a termést, fontos hogy a maximális terméspotenciál mellett lehetõleg jó vízleadást is produkáljon a választott hibrid. Sajnos fennáll a valószínûsége annak, hogy bizonyos területeken csak késõn tudunk vetni ezeken a táblákon a korai hibridek kerülnek elõtérbe.

Az új mindig jobb?

A tapasztalat az, hogy az újgenerációs hibridek a kísérleti helyek 60-80%-ban legyõzik a régebbi hibrideket és természetesen az átlagos teljesítményük is jobb. Az alábbi grafikonok jól szemléltetik a DEKALB hibridek teljesítményének változását és helyzetét a konkurenciához képest. Az elmúlt években tapasztalható genetikai elõrehaladás a magas színvonalú nemesítõ és fejlesztõmunka eredménye. A DEKALB termékfejlesztési osztályán dolgozó felkészült kollégák, a kiterjedt megbízható kísérleti hálózat, az adatgyûjtésben, adatfeldolgozásban bevezetett csúcstechnika, teszi lehetõvé, hogy rendkívül megbízható eredmények alapján tudjunk döntéseket hozni az új hibridek bevezetését illetõen.

 


 

 

 


 

A nagyteljesítményû, újgenerációs DEKALB hibridek biztos alapot adnak a maximális profit eléréshez:

A DKC3705 (FAO 280), „Rajt-cél gyõzelmet” arat a szántóföldeken.

Korai fejlõdési erélye egyike a legjobbaknak, kiváló a vetésidõkhöz való toleranciája - ezért nagyon korán, de szükség esetén nagyon késõn is vethetõ. Ami igazán újszerû, az egyedi magminõség, mely a baromfitenyésztõk és a balkáni térségbõl érkezõ vásárlók körében népszerû piros-cirmos színt és a kemény magszerkezetet jelenti. Az idei évben a korai értékesítés lehetõsége, ha figyelembe vesszük a terménykészletek alacsony szintjét, kiemelt jelentõséget adhat ennek a hibridnek.

 


 

 

A DKC4590 (FAO 350), nem véletlen kapta az „Eminens” jelzõt. Ez a hibrid mindenekelõtt hihetetlen alkalmazkodóképességével és stressztûrésével hívta fel magára a figyelmet. Tulajdonképpen a 2007-es, aszályos évben került kiválasztásra, amikor az aszálytûrés etalonjaként számon tartott DKC4490-el azonos szinten teljesített. A hibrid 2010-ben, már 3. alkalommal lett a korai 300-ok szegmensének gyõztese afejlesztési kísérletekben, évjárattól függetlenül.

 


 

 

A DKC4082 (FAO 320), Megbízhatóság és kiváló állóképesség jellemzi ezt a korai hibridet, elsõsorban agronómiai tulajdonságokban jelent elõnyt az elõzõ generációhoz képest. Az igen jó korai fejlõdési erélye és szárszilárdsága mellett, vetésidõ toleranciája is kiemelkedõ.

 

A DKC4795 (FAO 380), az „Aszálylovag” elsõ sikerét még fajtajelöltként aratta, a 2007-es aszályban, amikor kiemelkedõ terméseredményével bizonyította stressz-tûrését, és alkalmazkodóképességét. Azt követõen 2009-ben és 2010-ben is a korai éréscsoport legstabilabb, és legjobb termõképességû hibridjének bizonyult, mely vízleadásban is jelentõs – a leszáradás kezdetén 2,5-4,8%, de késõbb is 1,5-2,5 %-os – elõnyt mutatott, a 2 fontos versenytárssal szemben is. A hibrid agronómiai tulajdonságokban is élenjáró, hisz úgy a korai fejlõdési erélyben, mint korai vethetõségében, szárerõsségében és a csõfuzárium és molyfertõzés mértékében is a legjobbak közé sorolhattuk. Az ország minden kukoricatermõ területére javasoljuk. A tõszámsûrítésre nagyon jól reagál.

 


 


 

 

A DKC4608 (FAO 390), az „Aranyszemû” jelzõ a híresen szép magszíne és kiváló magminõsége miatt illik rá. Az olyan fontos tulajdonságok, mint a kiemelkedõ terméspotenciál, a kiváló fejlõdési erély, nagyon erõs szár, betegség-ellenállóság a fantasztikus vetésidõ tolerancia, kiváló sûríthetõség, erõs mûtrágya-reakció természetes jellemzõi ennek a „bombasztikus” hibridnek. Az „Aranyszemû”-t nem ajánljuk mindenkinek. Azok a gazdákválasszák, akik kiváló termesztési körülményt tudnak teremteni ennek a csodálatos hibridnek. A termésben kimutatható elõnye 250 – 1250 kg/ha volt a legjobb versenytársakkal szemben.

 

A DKC4995 (FAO 400), „Nagy teljesítmény Szuper vízleadás” teljesítményérõl csak egy mondat: A 2010-ben, a Kukorica Termésversenyben 18,3 t/ha termésével az elsõ helyet szerezte meg Mikó Ferenc földjén! Fontos megemlíteni, hogy éréscsoportjának leggyorsabb vízleadású hibridje. Széles a vetésidõ optimuma, termése egészséges, mûtrágya-reakciója intenzív.

A DKC5007 (FAO 450), a szó szoros értelmében “lehengerlõ”!

Hatalmas méretû, henger alakú, tökéletesen termékenyült és kiváló minõségû, egészséges csöve csodájára jártunk egész õsszel! Termõképessége lenyûgözõ.

 


 

A DKC5276 (FAO 470), az óriási termés és páratlan stabilitás megtestesítõje. Legyen az bármilyen kísérleti rendszer, kis vagy nagyparcella, egyszerûen nem talál legyõzõre. Saját fejlesztési kísérleteinkben a két jól ismert versenytársat 100 – 400 kg/ha terméssel elõzte meg, 0,4 – 0,5% vízelõny mellett. Kiváló évjárat-és termõhely stabilitása révén az északi megyék kivételével mindenütt sikerrel termeszthetõ. Jelenleg a középkésõi kukoricák abszolút sztárja, a csoport legjobbja!

 


 

 

Írásunkban a vetõmagválasztásra koncentrálunk, viszont a dekalb.hu, a dekalbmet.hu oldalakon, ill. a DEKALB hírlevélben részletes talajmûvelési, tápanyagutánpótlási és növényvédelmi tanácsokat is találhatnak a gazdálkodók.

Ezen kívül kereskedelmi képviselõ és fejlesztõ mérnök kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre, kérdéseikkel forduljanak hozzájuk bizalommal.

 

dr. Kiss Erzsébet - Fejlesztésvezetõ

Kökény Benõ - Marketing manager