MENÜ

DuPont - megoldások a valódi igényekre

Oldalszám: 48
Keresztes Júlia 2014.02.07.

A XVII. DuPont Növényvédelmi Konferencia rendezvényeinek megnyitóján Piotr Gill, a vállalat közép-európai régió igazgatója a tudomány központú multicég alapfilozófiájának fõ elemét eképp fogalmazta meg: „Emberekkel dolgozunk”. Példa értékû stratégiájuk a DuPont egészére jellemzõ, amely az évszázados vállalkozás sikerességében is megmutatkozik. Hazai szakmai rendezvénysorozatukról számolunk be röviden olvasóinknak.

 

 

Az igazgató szavait a DuPont Magyarország Kft. igazgatójának, Kovács Gyula ügyvezetõ igazgatónak tolmácsolásában hallgathatták meg a résztvevõk. A cég fõ tevékenységi köre a termékek kifejlesztése, és azok piacra vitele. Alapfilozófiájuk megvalósítását minden elemében igyekeznek megvalósítani – így az egészség és biztonság körében is szigorú elvárásaik vannak (munkatársaiknak vezetés közben még kihangosítóval is tilos telefonálni!), a környezetvédelem érdekében mindent megtesznek, illetve a legmagasabb etikai normáknak megfelelõen végzik tevékenységüket (a dolgozók, az emberek megfelelõ megbecsülése, tisztelete). A cég víziója, hogy a legdinamikusabban fejlõdõ vállalat legyen: olyan megoldásokkal álljanak elõ, amelyeket a jobb és biztonságosabb termelés érdekében fejlesztenek ki. Beruházásaik ötven százalékos értékben az élelmiszeripar, illetve a mezõgazdaság irányába hatnak. A DuPont célja, hogy az elkövetkezõ idõszakban minden évben 1–2 teljesen növényvédelmi megoldással álljon rendelkezésre a világon, amellyel segítheti az eredményesebb gazdálkodást.

 


 

 Rónai Gábor, a DuPont területi képviselõje elõadásában betekintést engedett a gazdaságokba a Portfólió Farm Programon keresztül. Európában egyedülálló módon a Pioneer vetõmag cég, a DuPont és a Genezis vezették be a portfólió farmokat, – amely kísérlet egybevág a DuPont céljaival, miszerint a fejlesztéseinek mintegy felét a mezõgazdaság irányában folytatja. Ezek célja, hogy termelõ nagyüzemi gazdaságoknál állítsák be a már engedélyezett, illetve közvetlenül engedélyeztetés elõtt álló technológiákat, gombaölõ- és gyomirtó szereket, genetikai állományokat valamint tápanyagkísérleteket. A 2010-es évben kukorica és napraforgó, idén már kalászos és repce is szerepel a kísérletben. Kísérleteik alapján követhetõk a korai és a késõbbi kezelések, ahol jól megfigyelhetõ, hogy a Principal Goldra alapozott technológia tökéletesen mûködött, még erõsen fertõzött területeken is. Kezeletlen és kezelt területek összehasonlítása során termésmennyiség-mérést is végeztek – egy jól sikerült gyomirtással 5–6 és 3 tonna közötti termés mennyiséget lehet megmenteni! Fontos azonban, hogy a portfólió farmokon a gyomviszonyokhoz adaptálják a megoldásokat.A Principal és a Principal Gold gyomirtó szerek tapasztalatairól Rónai Gábor külön elõadásban is szólt a kukorica gyomirtási eredmények kapcsán. A májusi jelentõs többletcsapadék meghatározta azt is, mennyire lehetett a gyomirtásokat elvégezni. A két teljes hatású hatóanyagot tartalmazó Principal ilyen körülmények között is kiválónak bizonyult. A szezon végi országos közvéleménykutatás szerint az elégedett gazdák 94%-os ajánlottsággal javasolták azt a gazdatársaknak. A termék jól vizsgázott különbözõ adottságú termõhelyeken, még vegyes gyomosodású talajokon is. A konferencián bejelentés hangzott el arról, hogy idén a tavalyi áron vásárolható a DuPont Principal Gold kukorica herbicid csomagja. Sõt, ha egyes termékeket – a Titus® Plus DF és a Titus® Plus Gold – március 20-ig megrendelnek a termelõk, akkor jelentõs árkedvezménynyel jutnak hozzá.

Popovics István területi képviselõ elõadásának témája is idõszerû kérdést boncolgatott: miért használtak több DuPont gyomirtó szert 2010-ben kalászosokban? S miközben általánosságban elmondható, hogy az egyéb kalászos gyomirtó szerekbõl kevesebb fogyott, a DuPont szinte minden igényt kielégítõ ajánlatát (mint az Ally Max, a Pointer Star, illetve a Granstar termékcsoport tagjai) szívesen választották a termesztõk. Olyan portfólió áll rendelkezésre, amellyel ma a magyarországi gabonatermesztõk zömének nagyon jó megoldást nyújtanak, az igényeket maximálisan ki tudják elégíteni. E termékeket erõsen fertõzött területeken ajánlják õszi vagy tavaszi kijuttatásra, mert nem érzékenyek a hõmérséklet-hatásra, és hosszú talajhatás illetve kedvezõ hektárköltség jellemzi. A közvélemény kutatási eredmények alapján a hazánkban használt tíz legkedveltebb gyomirtó szer között a DuPont öt termékébõl négy szerepel. A Granstar Superstar pedig már elsõ évében bekerült a tízbe!

 


 

 Bálint Sándor területi képviselõ arról szólt, hogyan lehet jövedelmezõen kalászos gabonát termeszteni. A sikeres gazdálkodás az összes bevétel és az összes ráfordítás költséghányadosának az egy fölé emelését jelenti, ezt kell tehát minél magasabbra növelni. A növénytermesztésben az összes bevétel a hozam- és a terményátlagként értelmezhetõ, – a terményárak lényegi alakítása kívül esik a gazdálkodó szféra hatáskörén. Tehát a gazdálkodás fõ célja a hozamfokozás kell, hogy legyen. Ezt számos tényezõ befolyásolja: van amire tudunk hatással lenni, és van olyan, amire nem. A növényvédelem tehát elsõdleges fontosságú feladat, alkalmazása a gyomirtásra, a rovarölõ szerek és a fungicidek használatára terjed ki. A kalászos gabonák termesztésében a fungicidek jó használata sarkalatos kérdés kell legyen.A hatóanyagok milyensége természetesen meghatározza a várható hatástartamot. Ez azonban nem csak az adott hatóanyagtól függ, hanem az alkalmazott dózistól is – nem mindegy, hogy mikor és milyen adagot használunk. A hazai gyakorlat azt mutatja, hogy egy korábban kipermetezett fungicid kezelés általában alacsonyabb dózisokkal történik, és az akkori elvárásoknak megfelelõen elegendõ hatástartalmat biztosít. Ha a kezelés késõbb (a gabonák kalászossága, virágzása idõszakában) történik, hoszszabb hatástartamra van szükség, – cél, hogy a gabona életének hátralévõ részét védett állapotban töltse, – másrészt a tenyészidõszak második felében a kórokozók ellen általában nagyobb dózisok szükségesek. A leghosszabb hatástartam több kezelés alkalmazásával érhetõ el. A hazai gabonaterületek 60–70%-a kap valamilyen fungicid kezelést. A számításokra egy rövid példa: egy fungicid technológia, amelynek anyagára nem haladta meg a 11 ezer Ft-ot, képes volt 80 ezer Ft többletbevételt jelenteni hektáronként. Ezzel ajánlhatók a gazdák szíves figyelmébe a DuPont fungicid technológiái, amellyel valóban jövedelmezõbbé tehetõ a gabonatermesztés.Keresztes Júlia