MENÜ

Tapasztalatok a szántóföldrõl

Oldalszám: 83
2014.02.06.

Az egymenetes magágykészítés-vetés gépeinek létjogosultsága már bizonyított, de hogyan is alakul mindez a gyakorlatban? Az Agro Napló arra volt kíváncsi, hogy az egyes gyártók által forgalmazott egymenetes gépekrõl hogyan vélekednek maguk a felhasználók. Az általuk elmondottakból a következõket jegyeztük le:

 

 

Vranyák Róbert 450 ha területen gazdálkodik. Gépparkjuk bõvítését egy Lemken Saphir + Zirkon 8 forgóborona-vetõgép kombinációjával valósították meg. Nem véletlenül esett a választásuk a 3 méter munkaszélességû gépre – a technológia bevezetéséhez ugyanis az emelkedõ üzemanyagárak figyelembevétele mellett az egy menetben történõ magágykészítés, vetés és visszatömörítés adta munkaidõ-megtakarítás is hozzájárult.A Lemken gépekkel egyébként is jó tapasztalataik vannak: teljes megelégedettséggel használják gépparkjuk korábbi tagjait – egy 5 fejes váltvaforgató ekét és a 4 méteres munkaszélességû nehézkultivátort. Legutóbbi gépválasztásukban az is segített, hogy már korábban módjuk volt a gyakorlati tapasztalat megszerzésére. Gazdatársuk ugyanis szintén rendelkezik egy Lemken Saphir + Zirkon 8 típusú gépkombinációval, – illetve 2008-ban õszi búza bérbe vetést is végeztettek a géppel, amely 6 t/ha terméseredményt eredményezett a számukra.Az új gépkombinációt eddig egy szezonban használták, mintegy 250 ha területen. Ez a gép egyaránt alkalmas apró magvak és kalászosok vetésére, vagyis minden fajta magra használható. A kivetett mennyiség fokozatmentesen állítható 0,5–500 kg között.

A közel 2 tonna önsúlyú masina az 1100 literes feltöltött magtartállyal bõ 3 tonnának felel meg, üzemeltetéséhez legalább 150–160 Le teljesítményû traktor szükséges. Vranyák Róberték egy 190 Le-s erõgépet használnak – így számításaik szerint (10 órás mûszakkal, napi 15 ha vetett területtel) a beállítástól és a talajviszonytól függõen 12–15 liter körüli fogyasztási adattal kalkulálhatnak.Bár az idõjárási tényezõkkel is számolni kell, tévhit, hogy forgóboronás eszközzel nem lehet magas nedvességtartalmú talajon dolgozni. Ennek igazolása, hogy 2010-ben õszi munkák alkalmával búzát vetettek a Saphir + Zirkon kombinációval, és terméseredményük belvizes területek mellett 5 t/ha volt.

 


 

 Máté János családi gazdálkodó 500 ha területet mûvel. Középkötött talajú gazdaságukban tavaly õsszel mintegy 320 ha területet vetettek be Horsch Pronto 4 DC gépükkel – búzát és repcét 120-120 ha-on, árpát 80 ha-on. A Pronto öt évvel ezelõtti megvásárlásánál a korábbi gyakorlati tapasztalataikon, illetve a bemutatók alkalmával látottakon kívül az ár volt a döntõ számukra. Az immáron fél évtizedes használat után teljes megelégedéssel nyilatkozik a géprõl, amelynek vetésmélysége egyenletes, a magkijuttatása pontos. Mindez egyszerûen végrehajtható beállítások mellett valósul meg, mert a kalibrálás mechanikusan végezhetõ, a további mûveletek pedig (vagyis a vetõgép leforgatása) a traktorfülkében elhelyezett Horsch Drill Manager monitor segítségével történik. Az üzemeltetést egy 300 LE-s Fendt 930-as traktorral végzik, és a mért 13–16 km/h munkasebességüket a monitor szerint akár 22 km/h-ra is növelhették volna.

 


 

 A Simon Kft. összességében 2900 ha területen dolgozik. Simon Lászlóék 2009-ben egy elõzetes felmérés céljából összességében közel 30 ha területre vetettek õszi búzát az Amazone által biztosított 6 méter munkaszélességû, nagy teljesítményû Amazone Cirrus Special géppel. Repce tarlóhántás után, egy multitiller alkalmazását követõen kezdték meg a vetést. Tapasztalataik pozitívak voltak – ugyanis a duplasoros Catros tárcsaelemek jó magágyat készítettek elõ egy száraz nyári idõszakot követõen is. Ráadásul ez a tábla adta a legmagasabb termést a rossz talajviszonyok ellenére is.A gép további elõnye ugyanakkor, hogy pontos és gyors (10–15 km/h) vetési sebességet tett lehetõvé. A gyártónak ezzel a típussal olyan gépkombinációt sikerült létrehoznia, amely még szélsõséges körülmények között is jó magágyat hoz létre. Tapasztalataikra alapozva bátran ajánlják gazdatársaiknak ezt a gépet.

 


 

 

Kapcsolódó cikk: A kombinált magágykészítés-vetés technológiái és gépei