MENÜ

Minõségi takarmány minõségi gépekkel

Oldalszám: 102-103
2014.02.06.

Az állattartásban kiemelt fontosságú terület a megfelelõ technológiával biztosított takarmányozás, mivel a költségek döntõ hányadát teszi ki ez a tétel. Az Axiál már 2001-tõl kezdõdõen úttörõ volt a szálas takarmány betakarítás szegmensben, mert míg a többi importõr nem helyezett megfelelõ hangsúlyt ezekre a termékekre, õk elsõként tudtak a CLAAS gépeivel egy teljes „zöld sor”-t kínálni ügyfeleiknek. Profizmusuknak és a gépek professzionális mivoltának köszönhetõen kínálatuk évek óta tartósan uralja kategóriájában a piacot. Az Agro Napló olvasóinak Albert Csaba termékmenedzser beszélt a betakarítógépes kínálatukról.

 

A szálastakarmány felhasználási köre nagyrészt a takarmányozást jelenti, de van különbség abban, hogy mi maga a növény, illetve milyen állat számára szánják azt. A fûfélék, illetve a pillangós takarmánynövények más-más technológiát igényelnek, így a betakarítás elsõ fázisa, a kaszálás két irányra bontható. Szempont az is, mihez tudunk társítani géprendszereket vagy betakarítási technológiát. A növényfajta, a terület minõsége (mekkora, milyen módon aprózott, mennyi vonulás tartozik a feladatba), és maga a talaj milyensége az, amit figyelembe kell venni a munkálatoknál. Sajnos hazánkban még kevés a jól elõkészített minõségi talaj, pedig nem mindegy, hogy milyen géppel indulunk az aktuális munkának. Vannak a talajegyenetlenségre érzékenyebb és kevésbé érzékeny gépek, mivel sok gép nem tolerálja a vakondtúrással, illetve vadállat nyommal teli területet.

 


 

Fûfélék betakarításánál a legelterjedtebbek a tradicionális (amelyhez sokan ragaszkodnak) dobos kaszák. Az Axiálnál ezen elváráshoz 1,85 m-tõl 3 m munkaszélességig tudnak kínálni megfelelõ CLAAS Corto kaszát. Frontfüggesztett kivitelben ez kombinálható úgy, hogy egy másik gép van a traktor hátuljára akasztva, ami lehet egy rendterítõ, vagy akár mindjárt egy bálázó, illetve egy rendfelszedõ kocsi. Sõt a frontkasza kombinálható még hátsó függesztett- vagy vontatott kaszával is. Nagyobb teljesítményt igénylõ ügyfélkívánság esetén egy frontkaszával és egy hátsó (vontatott vagy függesztett) kaszával akár 6 m munkaszélességet is el lehet érni egy menetben. A lehetõség a gépcsoport összeállításnál speciális igényekre is adaptálható. Egyszerû kasza, amely „csak levágja” a szálastakarmányt, kiegészíthetõ a száradást elõsegítõ berendezéssel – kondicionáló vagy szársértõ egységgel. Dobos kaszákhoz és fûfélékhez leginkább a verõujjas szársértõket kínálják, mert itt a legelõnyösebb az összetördelés hatékonysága. Figyelembe kell azonban venni a következõ technológiai lépést: nem mindegy ugyanis, hogy a termelõ zölden akarja felhasználni a növényt, vagy szénát kíván készíteni belõle. Szénakészítés során például elõnyösebb szársértõt használni a kaszán, mert ez legalább egy nappal lerövidíti a fû fonnyadását, illetve száradását. Ez különösen ajánlott a közelmúlt idõjárási körülményei között, amikor a betakarításra váró termény rothadását idézheti elõ egy esõsebb idõjárás. A fûfélékhez ajánlott dobos kaszák elõnye még, hogy csekély mértékben érzékenyek a talaj minõségére – durva, hepe-hupás felület sem okoz problémát a gépnek.

 


 

A telepített szálastakarmány növényre (lucernára illetve egyéb pillangósokra) nagy elõszeretettel ajánljuk a CLAAS Disco tárcsás kaszákat. A nagyobb területteljesítményû és jobb vágásminõségû Disco tárcsás kaszákat kifejezetten a pillangósokhoz fejlesztették ki, és hasonló kapcsolatrendszerben állnak rendelkezésre, mint a dobos kaszák. Frontkivitelû és hátsó függesztett illetve vontatott változatán túl nagy területteljesítményû kivitele is rendelkezésre áll. A nagy területteljesítményû kaszák 8–9 m-es munkaszélességet jelentenek, elöl egy frontkaszával, hátul pedig kettõvel. A CLAAS Xerion traktor (ahogy a Fendt is), fordítható üzemben (tolatva) is tud dolgozni – akár a három kaszát összekapcsolva, tolt üzemmódban mûködtetve a gépet.A korszerû Disco kaszákhoz egyébiránt felszerelhetõ a szársértõ, amelybõl kétfélét választhatnak a vevõk: a verõujjas szársértõt, valamint (a lucerna, angolperje és egyéb kényes növényhez) a tápanyagban gazdag levelet kímélõ gumihengeres szársértõt – ahol a két profilozott gumihenger egymás fölött helyezkedik el, és a levágott termény e között a két henger között halad át. A préseléstõl a szárak megtördelõdnek, illetve hosszirányban meghasadnak, miközben a levél megmarad a növényszáron. Ez kíméletes megoldás, amely elõsegíti a fonnyadást, ugyanakkor megmarad teljes értékûnek a lekaszált növény.Az elmúlt években egyre erõteljesebben mutatkozik meg a gazdák részérõl is az igény, miszerint szükség van a rendterítésre. A rend felsõ rétege, ahol a szél és a napsütés éri, valamely mélységig megfelelõen képes megfonnyadni, de az alsó réteg nedves maradhat. A 4,5 m-tõl 13 m munkaszélességig rendelkezésre álló Volto rendterítõ ezeket a rendeket szétdobja. Hátsó függesztett vagy vontatott kivitelû változatban kapható, és a kaszálást követõ szõnyegrendre terítésen kívül alkalmas a megázott rend szétrakására is – így a megázott rendnek is lehet esélye a száradásra. Ezt követõen ebben a technológiában mindegy, hogy milyen rendsodrót alkalmaznak, hiszen már egy összefüggõ szõnyeg áll rendelkezésre.

A rendképzõk három csoportba sorolhatók. A kisebb gazdaságoknak szánt egyrotoros, 3,5–4,6 m munkaszélességû rendképzõ (függesztett vagy vontatott kivitelben) munkaszélességébõl adódóan egy vagy két rendet képes összesodorni a lekaszált terménybõl. A második és harmadik csoportot a kialakítás határozza meg: mint oldalrendképzõk illetve középrendképzõk. Ezek minimum kettõ-, maximum négyrotoros gépek – munkaszélességük 6 m-tõl 15 m-ig terjed mindkét csoportra vonatkozóan. A középrendképzõnél a rotorok a vontatás irányához képest egymás mellett helyezkednek el, és valamilyen mértékben kitolhatók oldalirányba. Amennyivel nõ a munkaszélesség, annyival nõ a hátul kialakult rendszélessége is. Az oldalrendképzõk elõnye, hogy menetirány szerint két egymást követõ rotor van, amelyek vonuláshoz képest kissé szögben állnak egymáshoz. Így az elsõ rotor a rendet a második rotor elé rakja le, és a második rotor, (amely szintén önmagában is visz már egy rendet) – a két rendbõl csinál egy nagy rendet. De munkaszélességtõl függõen három, akár négy rendbõl is képes kialakítani egy nagy rendet. Alternatíva lehet az is, hogy egy irányban haladva két-három rendet összerak egy oldalra, majd a nagy rend túloldalára visszafordulva – már a kétszeres munkaszélességrõl – tudja a kétszer három rendet egy hatalmas rendbe összerakni.

Az Axiál kínálta gépek mind speciálisak. (Megemlítendõ, hogy vannak olyan gyártók, akiknél a rendterítõ és a rendképzõ egy gépben valósul meg, tehát egy forgásirány átállítással a rendterítõbõl rendsodró lehet. Egy bizonyos sebesség felett viszont már nem végezhetõ igényes munka, vagyis behatárolt a sebesség és a területteljesítmény is, valamint sokkal több a hibalehetõség.) A CLAAS gépek a menetsebességtõl teljesen függetlenül dolgoznak, így nincs túlterhelve a gép, és mégis minõségben (minden szálat elmozdítva) dolgozik. Az oldalrendképzõknél a Twin funkció olyan megoldás, amikor a rotorok egymáshoz képest bezárt szögét megváltoztatjuk (jobban nyitjuk), ekkor az elsõ rotor nem a másodikra dobja a rendet, hanem mindkét rotor két külön rendet képez. A funkció lényege, hogy az elsõ megoldás (amikor egy oldalrendet képez a gép) nagyon csekély hozamú, aszályos évben alkalmazható – amikor minél nagyobb munkaszélességgel és minél nagyobb munkaterületrõl tudunk összehozni megfelelõ méretû rendet. Azonban elsõ kaszálás esetén, vagy megfelelõen csapadékos évben a Twin funkció használatával több kisebb rendet lehet készíteni (egy kisebb rend jelent egy normál rendet ebben az esetben), amely elegendõ egy bálázóhoz.

 


 

 

Technológiában a következõ lépés lehet egy önjáró silózó megfelelõ felszedõvel a rendre vágott zöldtakarmány felaprítására – amely rögtön szállítható az állatok elé. Másik lehetõség a bálázás.

Az évi bálaszámtól, illetve a bálakezeléstõl és -tárolástól függõen tud az Axiál bálázót is ajánlani, de igény szerint más-más gépre van szükség. A lényeg azonban, hogy maga a termény milyen növény, illetve széna- vagy szenázsbála készítése a feladat.

A szögletes bálát könnyebb, biztonságosabb, helytakarékosabb tárolni és szállítani, így nagyüzemek számára inkább alkalmazható. Éves szinten a 10–20 ezer feletti bálát használók számára mindenképpen ez javasolható.Nagy szögletes bálázók a Quadrantok, amelybõl kétféle méret szerepel az Axiál kínálatában. A 120 cm standard szélességhez a 70 illetve 100 cm-es magasság tartozik. A CLAAS Rollant körbálázók kifejezetten takarmánynövény bálázásra alkalmas fixkamrás bálázók. Fémhengerekbõl állnak, kialakításukból adódóan pedig a felszedett levágott termény addig kering a kamrában, amíg az megfelelõ mennyiségû növényt nem szedett fel, és a mennyiség nem éri el a hengereket, vagyis nem tölti ki teljes térfogatában a bálakamrát. Csak ezt követõen kezdõdik el a bála tömörödése. Így a bálának viszonylag szellõs magja marad, amely biztosítja, hogy át tud szellõzni, és késõbb sem rothad meg (fõleg szénafélék vagy megázott rend esetén).

Változtatható kamrás kategóriában a CLAAS Variant bálázó ajánlható 90 cm-tõl 1,55 m vagy 1,75 m-ig. Az alaphelyzetben kis térfogatú, hevederekbõl álló térbe érkezik a levágott termény. Ennek mennyisége és a beállított tömörség értéke szerint engedik a hevederek kitágulni a bálakamrát. A Variant minden paramétere változtatható és a traktorfülkébõl állítható: a külsõ átmérõ, a keménység, illetve, hogy legyen-e lágy mag benne és mekkora átmérõvel, valamint milyen nyomásértéken készüljön a bála.A bálázóból tudnak kínálni szecskázós változatot is az Axiál szakemberei, amelynek itt jelentõs szerepe lehet, hiszen egy szenázsbála készítésekor megfelelõen összeaprítva tudja betömöríteni a bálába a növényt. Ezeket a gépeket alapesetben hálós kötözéssel kínálják, mert sokkal praktikusabb, gyorsabb és tartósabb lesz az ezzel készült bála. Mivel a háló teljes felületet képez, ezáltal nem vág be, mint a zsineg – így nem ázhat be a bála a tárolás során.–Keresztes Júlia–