MENÜ

Új dimenziók a lombtrágyázásban

Oldalszám: 74-75
2014.02.06.

A fejlett szántóföldi és kertészeti kultúrával rendelkezõ országokban a termésbiztonság megteremtése hosszú ­távon alapvetõ feladat. Ennek érdekében átgondolt, a hatékonyságot és a gazdaságosságot messzemenõen figyelembe vevõ optimális tápanyagellátás, és a környezetvédelmi elvárásokkal leginkább szinkronizáló növényvédelmi eljárások következetes alkalmazása a feladat. A hazai tendenciák is hasonlóak, azaz a mezõgazdaság elméleti és gyakorlati szakembereinek a feladata gondoskodni arról, hogy a rendelkezésre álló mûtrágyák és lombtrágyák megalapozott módon és a legnagyobb hatékonysággal, okszerû technológiába illesztve kerüljenek felhasználásra.

 

 

Már a vetésforgó tervezésekor gondolunk az elõzetesen kijuttatandó alaptrágyákra (N-P-K), de a fejlõdés során is fejtrágyával, lombtrágyázással tartjuk egészséges állapotban növényeinket nem utolsó sorban a jobb állóképesség, a magasabb terméshozam, az értékesebb termés és a nagyobb piaci haszon érdekében.Az egyoldalú, vagy elégtelen, de akár a túladagolt tápanyagellátás is megzavarja a növény növekedésének és fejlõdésének normális életfolyamatait, az egészséges növényhabitus többé-kevésbé jellegzetes morfológiai elváltozásait okozva, ill. lerontja a termés mennyiségi és minõségi paramétereit.

 

A SUMI AGRO Kft. által képviselt spanyol SERVALESA gyár olyan biostimuláló, növénykondicionáló hatású lombtrágyákat fejlesztett ki, ahol a termék vivõ anyaga is természetes eredetû, növényekbõl kivont magas cukor- és pektintartalmú komplexekbõl áll. A magas monoglukozid tartalmuk miatt rendkívül gyorsan tudnak a növények szövetébe behatolni, ezért a gyors felszívódás következtében jelentõs és látványos energiaközvetítésre is alkalmasak.

A makroelemek közül kiemelkedik a foszfor mint biogén tápelem, a mikrotápelemek közül pedig a réz, melyek a terméshozam biztosításán túl az energetikai folyamatokban, a növényi kondíció javításában is nagy szerepet játszanak. Ezek pótlásában a SERVALESA a magas foszfortartalmú FOSFONIN FLOW és a réztartalmú SERGOMIL-L 60 lombtrágyái fontos szereppel bírnak, mert a tápelem pótlásán túl a biológiai energiavivõ anyagok szintjének emelésével a növényi kondíciót javítják, a növény saját immunrendszerét erõsítve fokozzák a gombabetegségekkel szembeni ellenálló képességet.

A SERGOMIL-L 60 és a FOSFONIN FLOW lombtrágya kiemelkedik a hazai kínálatból. Forgalmazásukat a Sumi Agro Kft. pár éve nagy sikerrel indította el Magyarországon.SERGOMIL-L 60 – a felszívódó rézA réz hiányára leginkább a kalászos növények, a napraforgó, a kukorica, a cukorrépa, és a borsó, illetve az õszibarack, a kajszi és a szilva érzékenyek. Talajaink rézellátottsága különbözõ. A jobb rézellátottságú talajok esetében is figyelembe kell venni azt, hogy a réznek csak kisebb hányada van a növények számára könnyen felvehetõ formában.A réz a fotoszintézis és számos biokémiai folyamat nélkülözhetetlen eleme. Hiányában gátolt a nitrogén felvétele és a fehérjék szintézise, csökken a polifenol-oxidáz aktivitása, ezáltal gátolt a ligninszintézis, melynek következtében gyengül a szárszilárdság, illetve romlik a növény vízháztartása, mindezek a növény betegségekkel szembeni ellenálló képességének csökkenését eredményezik.A SERGOMIL-L 60 egy speciális, 5,5% rezet tartalmazó réz monoglükozinát formuláció, mely egyedülállóan biztosítja a réz gyors, szinte energiabefektetés nélküli növénybe jutását, a növényen belüli szállítását és hasznosulását.SERGOMIL-L 60 alkalmazása során a növények által felvett réznek köszönhetõen fokozódik a polyfenol és a fitoalexin típusú vegyületek szintézise, így a növény összes energetikai folyamata élénkül. Fokozódik a növény ellenállóképessége a kedvezõtlen külsõ hatásokkal szemben. Használata – többek között – a generatív szervek kialakulását is segíti.Közvetett növényvédelmi mellékhatását a kórokozókkal szembeni látványos ellenállóképesség fokozásával és a sejtfalszilárdítással éri el.A legfontosabb kórokozók mellett a gyakori szaprofita gombák ellen is megelõzõ védelmet nyújt a készítmény használata. Eredményesen használható például a korompenész ellen, mely gomba a kalászosokban kiritkult, alacsony növésû állományt okoz, miközben a kalászok feketések és léhák maradnak.SERGOMIL-L 60 a rezet nem ionos formában, hanem komplex réz molekula alakjában tartalmazza, aminek köszönhetõen a növény a levelén és a gyökerén keresztül könnyen és gyorsan felveszi és szállítja a felhasználási helyekre a növényi nedvekkel. Mivel a réz komplex-molekula formában van jelen, ezért a réz nem tud só formájában kikristályosodni a permetezõ oldatban.SERGOMIL-L 60 alkalmazása során – a kedvezõ formulázási módszernek köszönhetõen – a kezelés során a túlzott rézadagolásból, vagy a kedvezõtlen sókiválásból adódó fitotoxikus tünetek nem léphetnek fel. A Biokontroll Hungaria minõsítése alapján (K-422/08.) bio- és ökogazdálkodásban is elfogadott készítmény.

FOSFONIN FLOW – A FOLYÉKONY ERÕ!A növényi életfolyamatokban a foszfor szerepe sokrétû, szinte minden anyagcserefolyamatban részt vesz. Építõ eleme számos sejtalkotó vegyületnek. Alapvetõ a biológiai szintézisfolyamatokban, a légzésben, a fotoszintézis folyamatokban, a növényi szövetek felépülésében, a gyökeresedés intenzitásában; a virágképzõdésben de egyben a termésképzõdésben is. Nagy jelentõségû a növény energiaszállítási, tárolási és szolgáltatási folyamatokban, és ennek következtében szerepe a termés mennyiségében és minõségében is fokozottan jelentõs. Legjelentõsebb az energiaháztartásban, a növény energia „ellátásában” betöltött funkciója (ATP). A magok felhalmozott energiatartaléka, ily módon a csíranövény energiaellátása is a foszforhoz kötött, mely létfontosságú a növény csírázásakor.

A FOSFONIN FLOW igen magas foszfor hatóanyagtartalmú – (P2O5) 72,7% w/w – és káliumot – (K2O) 8,3% w/w – is tartalmazó felszívódó növénykondícionáló lombtrágya és biostimulátor. Folyékony kolloid-szuszpenzió, mely a gyökérzeten a levél szövetén át egyaránt a növénybe jut és ott transzportálódik. Összetételénél fogva stabil, vízben kiválóan oldódik ezért jól alkalmazható lombtrágyaként és tápoldatos kijuttatásban is. Ezzel különbözik a forgalomban lévõ szilárd foszfortrágyáktól, melyeknél az oldódás nem tökéletes, mert higroszkópos só lévén a környezetbõl vizet vesznek fel és ettõl instabillá válnak, ezért felbontás után e készítmények csak rövid ideig tárolhatók.A FOSFONIN FLOW természetes auto immunhatás generáló, a foszforsav stimuláló hatása következtében a növényi kondíciót javítja. A növény levelén és szövetein keresztül felszívódik (szisztemikus hatás) és a növényben a felhasználási helyre szállítódik. Kémiai összetételének (foszfit, foszfonát, foszforsav) köszönhetõen nem csak egyszerû foszforként hat a foszfor utánpótlásban, hanem növeli a gombafertõzésekkel szembeni védekezõképességet is (Fusarium spp., Verticilium spp., Pythium spp., Phytophthora spp.). A vele kezelt növény a kórokozóknak jobban ellenáll.A FOSFONIN FLOW önmagában alkalmazva is mérhetõ hatékonyságot biztosít több kórokozóval szemben is. Ez a hatékonyság természetesen önmagában nem elég egy erõs gombafertõzés esetén, de számos eredmény mutatja, hogy a fungicidekkel való kombinációjának komoly a létjogosultsága.

A SERGOMIL-L 60 és a FOSFONIN FLOW élelmezésegészségügyi és munkavédelmi várakozási idõ korlátozás nélkül, növénykultúrától és kezelésszámtól függetlenül, szükséglet szerint használható.A FOSFONIN FLOW-t megtalálja a Sumi Agro Kft. u.n. – PLUSZ – csomagjaiban is!

www.sumiagro.hu