MENÜ

A tudás érték

Oldalszám: 48
2014.02.06.

A hagyományoknak megfelelõen ismét különleges helyszínen, ezúttal a budapesti Millenáris Park Jövõ Háza épületében rendezte meg partnereinek szóló rendezvényét a BASF Hungária Kft. Agrodivíziója. A januári „Irányok 2011 – Konferencia az értékteremtõ partnerségrõl” címû programról kínálunk rövid összefoglalót olvasóinknak.

 

 

Az elkövetkezõ évtizedben a mezõgazdaság biztató üzlet marad, ahol azonban az innováció játssza majd a fõszerepet – hangzott el Vincent Gros, a BASF Agrodivízió Európa csoportjának vezetõjének nyitóelõadásában. A növekvõ népességszám, és a megnövõ termõföld- valamint élelemigény emeli az élelmiszerárakat, s ez a tendencia tartósnak ígérkezik. A világ terményszükséglete 2030-ra megkétszerezõdik majd, a megnövekedett igényt pedig csak úgy lehet kielégíteni, ha a mezõgazdaság szereplõi között valódi partnerség alakul ki – vagyis kooperálnak a jól mûködõ értékláncok és a fenntarthatóság érdekében. A BASF ezért olyan termékeket és szolgáltatásokat kíván kifejleszteni a gazdák részére, amelyek komplex gazdálkodási rendszer kereteiben valóban hatékonyan alkalmazhatók. Michael Hess, az Agrodivízió Közép-Európa csoportjának vezetõje a mezõgazdaság középtávú kihívásaira reagáló lehetõségekrõl tartott elõadást. Szem elõtt kell tartani ugyanis, hogy a megmérettetés sikertényezõit a jövõorientált hozzáálláshoz igazodó mezõgazdasági megoldások jelentik.

Rácz Robert divízióvezetõ a cég hazai célját ekképpen fogalmazta meg: innovatív és megbízható partnerek kívánnak lenni a magyar mezõgazdaságban. Ehhez kapcsolódó missziójuk az a partnerség, amely hatékonyságot és magas színvonalú termelést jelent.A BASF fontos pillér a magyar mezõgazdaságban, ahol a pénzügyi biztonság szerepe egyre fontosabb. A bankok kockázatvállalása mindinkább csökken, a pénzügyi helyzet kezelése pedig olyan közös felelõsség, amely fontos az egész értékláncban. A válság pontosan megmutatja azt, hogy igazán csak a tõkeerõs cégek tudnak talpon maradni, ezt a helyzetüket pedig ki is tudják használni. A tervezés tehát elengedhetetlenül szükséges, mert csak hosszú távú tervvel lehet a tõkét felépíteni.A divízióvezetõ az értékteremtõ partneri viszonyt állította elõadása középpontjába. Kifejtette, hogy a BASF folytatja választott stratégiáját, és folyamatos újításaival illetve megbízható megoldásaival kívánja szolgálni a magyar mezõgazdasági termelõket – legyen szó termékekrõl, technológiákról, avagy szolgáltatásról.

Kõrös Gyula marketingvezetõ a magyar mezõgazdaság helyzetérõl szólva kiemelte elõadásában, hogy mind az ágazat, mind az abban dolgozók nagy kihívás és jelentõs változások elõtt állnak. A szükséges döntések meghozatala elõtt azonban érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen értéket jelent illetve teremthet egy kitûzött cél vagy egy választott irány. A BASF Agro-csapatának meggyõzõdése, hogy értéket teremteni, valamint igazi eredményeket elérni csak a partnerekkel közösen lehetséges. Nagy jelentõsége van tehát a közös gondolkodásnak, az értékek közös feltérképezésének és a lehetõségek latolgatásának. Az idei konferencia egyik célja a BASF Agro-üzletágának nemzetközi és magyarországi stratégiájának bemutatása volt – s a cég külföldi és hazai vezetõi ismertették ennek megfelelõen a választott célokat, illetve az utat az üzleti partnerekkel történõ kooperációra a partnerség, az értékteremtés valamint a közös üzleti fejlõdés jegyében.Kõrös Gyula véleménye szerint olyan elemi kérdések kerülnek elõtérbe a termesztés során, amelyekbõl megállapítható, hogy fontos ismeretek hiányoznak az alapoknál. Az értékeket – amelyet a kapcsolatok teremtenek – ma újra át kell gondolni, mert az információcserére épül az a biztonság, amely csak közösen építhetõ fel. Az információ hitelességének eldöntéséhez azonban felkészülteknek kell lenni, mert csak így valósulhat meg a megfelelõ szelektálás. Márpedig a legfontosabb kihívás a fontos információk kiválasztása.Az elõadó véleménye szerint, ma egy termelõnek nagy kihívás termelni. Sokkal több faktort illetve területet kell ugyanis átlátnia, mint korábban, és idejében kell beszereznie a minél sokrétûbb információkat. A hiteles, gyors, és megbízható tájékoztatáshoz – ahhoz, hogy a termék a piacon elhelyezhetõ legyen – a BASF is igyekszik hozzájárulni.Az információ mellett azonban jelen kell lennie a befogadásnak, vagyis egyfajta szemléletváltásnak is, és ennek a rugalmasságnak sokkal nagyobb jelentõsége lesz a jövõben, mint volt a múltban. Aki nem tud a technikához kapcsolódni, az lemarad! A mai kor emberének egyik legnagyobb kihívása az értékek meghatározása és megõrzése. Ehhez azonban az információt meg kell tanulnunk értékelni, és jól használni – amihez a BASF segítséget nyújt nyomtatott és internetes szakmai kiadványaival is.

 


A nagyszabású rendezvény keretében rendkívüli díjátadásra is sor került. Az AgCelence®-termékek különleges tulajdonságainak felismerésében a BASF saját fejlesztõi mellett sokat tettek a magyar termelõk is, így a márka bevezetésével tavaly egy díjat is alapított a cég, amely egyfajta elismerés azoknak, akik hozzájárultak e termékek fejlõdéséhez. Az elõzõ évben 60 magyar termelõ kapott díjat, míg idén 22-vel bõvült a jutalmazottak köre, akik közül – Kovács Sándor, Maróti Attila, Lukács József, Márton György és Dr. Abonyi Lajos a helyszínen vehették át elismerésüket.– Keresztes–