MENÜ

Prosaro - több mint azol

Oldalszám: 35
2014.02.05.
Protiokonazol

A növényvédõ cégek a 90-es évek elején az azol-kutatásról áttértek a strobilurinok kutatására. Egyedül a Bayer kutatói folytatták az azol vonalat. Tizenegy év telt el új azol nélkül, amikor 2004-ben megjelent a protiokonazol, amely csak a nevében azol, a valóságban triazolintion. A különbség kémiailag csupán egy kettõskötésû kénatom, biológiailag viszont a Fusarium gombák és a mikotoxin-képzés ellen a védelem új korszakát jelentette.

A protiokonazol a lanoszterol demetilációt gátolja. A gomba ciklusát megállítja az appresszóriumok, hausztóriumok képzõdésénél, a micélium növekedésnél, és a spóraképzõdésnél is. Akadályozza a hifa-növekedést és a spóratömlõ megnyúlást. A kórokozó sejtfalait teszi tönkre, a hifa csúcsa megdagad, abnormálisan nõ, majd elpusztul.A protiokonazol a növény felületén egyenletesen oszlik el. Szisztemikus tulajdonságú, viszonylag lassan, de folyamatosan lép be a levél belsejébe, ahol gyorsan és egyenletesen terjed szét. Protektív, kuratív és eradikatív. A megszokottól határozottan hosszabb hatástartama van, ami kedvezõ élettani hatásokkal párosul. Így az azolok között egyedülállóan képes javítani a termés beltartalmi értékét és fokozni annak mennyiségét.Elfogadott, hogy a protiokonazol az egyik legjobb kalászfuzáriózis elleni hatóanyag. Most vált elõször lehetõvé a szántóföldi gyakorlatban 80, vagy akár 90% kalászfuzáriózis elleni hatékonyság elérése.


ProsaroA Prosaro a protiokonazol kitûnõ tulajdonságait egyesíti a jól bevált tebukonazoléival, melynek eredménye az igen hatékony fuzáriózis elleni védelem. A kalászfuzáriózis elleni eredményes védelem a minõség fontos eleme. A 856/2005 EU rendelet szerint, ha termésünkben a mikotoxin tartalom határérték feletti, akkor az élelmiszeripari célra nem használható. A fuzárium így egyes évjáratokban meghatározó eleme lehet a búzatermesztésnek.

A Prosaro biológiai hatásaKiváló kuratív és protektív tulajdonságú lévén, a Prosaro hosszú hatástartamú mind a levélbetegségek, mind a kalászfuzáriózis ellen.A két molekula nemcsak kiegészíti, de támogatja is egymást. A tebukonazol gyorsabban átjut a viaszos rétegen és rögtön megkezdi hadjáratát (erõs kuratív hatás). A protiokonazol felvétele lassabb, felszíni depói stabilak, sokáig megmaradnak (hosszú preventív hatás).Fusarium-fajok ellen a protiokonazol igen hosszú hatástartama és alig felülmúlható hatékonysága a tebukonazol gyors kezdeti hatásával és kitûnõ kurativitásával párosulva valóban új mérföldkövet állított fel.A kalászfuzáriózis elleni integrált védekezésben meghatározó jelentõségû a jó gombaölõ szer.A Prosaro Fusarium gombák és mikotoxinok képzõdése elleni hatékonysága eddig nem látott szintre képes emelni az üzemi védekezéseket. A más fungicidektõl minõségileg különbözõ, kiemelkedõ hatékonyságot a Prosaro esetében, külföldi és hazai kísérletek ezrei, illetve több millió hektár eredményesen védett kalászos terület igazolja.

A Prosaro felhasználásaA Prosaro elsõsorban a minõségi búzatermesztésben, a fuzáriózis elleni célzott, virágzáskori kezelésre javasolt. Ez a kezelés a tenyészidõ végéig védeni fog a levélbetegségek és más kalászbetegségek ellen is.A kalászon a szisztemikus szerek is csak „lokoszisztemikus” viselkedést mutatnak. Ezért a fuzáriózis elleni fungicidet minden esetben rá kell permetezni a kalászra, vagyis meg kell várni a teljes kikalászolást.Más – korábbi azol hatóanyagokat tartalmazó – fuzárium elleni készítményeknél a javasolt kijuttatási idõ a fõvirágzás, ami egy igen szûk, alig néhány napos periódus. Ez biológiai szempontból valóban az igazán optimális beavatkozási idõ. A kérdés csupán az, hogy lehet-e azokban a napokban kezelni és van-e megfelelõ kapacitásunk a terület néhány nap alatti lekezelésére.A Prosaro kijuttatási ideje rugalmas, mivel a protiokonazol hosszú preventív és a tebukonazol kiváló kuratív hatása megnyújtja a hatékony kezelés idõszakát. Így a Prosaro elõnye, hogy a kezelést már a virágzás kezdetétõl elkezdhetjük a fuzárium által kevésbé veszélyeztetett (nem kukorica elõvetemény, szántás stb.) területeken. Ha az idõjárás miatt a kezelés megkésik, a 4 napos kuratív hatás garantálja a sikeres védekezést.

A Prosaro dózisaAz engedélyezett dózis: 0,75–1,0 l/ha. A fuzáriózis elleni dózis megválasztásánál a fertõzésveszély agronómiai tényezõit vegyük figyelembe. Nagyobb fertõzési nyomás esetén 1 l/ha ajánlott.

KijuttatástechnikaA védekezés eredményességét nagyban befolyásolja az elért kalászfedettség is. Használjunk kettõs réses, vagy ikerszórófejeket a kalász oldalának és hátának jobb befedése érdekében. Újabb kutatások szerint a legjobb fedettséget a vízszinteshez közelítõ „elõre-hátra” permetezés adja. Ennek megoldására többféle lehetõség van, az egyik a széles sugarú, ütközõlapos FloodJet szórófejek alternáló felszerelése.

AjánlásA magyar búzatermesztés igazi esélye az egészséges, megfelelõ paraméterekkel rendelkezõ, toxinmentes, minõségi búza elõállítása. A Prosaro új alapokra helyezte a Fusarium-fajok elleni védekezés lehetõségét. A standard szerekét meghaladó hatékonyságával és mikotoxin-csökkentõ hatásával a Prosaro a búza fuzáriumos betegsége elleni védekezés és a mikotoxin-csökkentés új mérföldkövét jelenti.A mikotoxinok hatékony csökkentése nem csak üzleti érdeke a termesztõknek, de egyben kötelessége is. Ennek egyik legjobb eszköze a Prosaro. Ennek tudatában ajánljuk a tisztelt olvasók, kollégák, magyar mezõgazdászok figyelmébe 2011-ben is ezt a készítményt.

Farády László