MENÜ

KWS KALÁSZOS FAJTÁK MAGYARORSZÁGON

Oldalszám: 13
2014.02.05.

2011. õszétõl a KWS saját név alatt forgalmazza õszi búza fajtáit

 

HátterünkA KWS egy több mint 150 éves tapasztalattal rendelkezõ családi alapítású nemesítõ, amely története során a gazdálkodók sikerét tartotta szem elõtt és teszi ezt változatlanul a jövõben is.A KWS mára európai és nemzetközi szinten vezetõ pozíciót tölt be a cukorrépa, kukorica és kalászos vetõmagok piacán, ezen kívül jelentõs pozíciói vannak az õszi káposztarepce vetõmag és vetõburgonya értékesítésben is. A KWS sikerének titka egyszerû, egyben rendkívül nehéz feladat: fajtáinkat termelõink igényeinek megfelelõen nemesítjük. Ez az alapja annak, hogy a KWS évrõl évre növekedni képes: piacvezetõ a cukorrépa vetõmag, második legerõsebb szereplõ az európai kukorica vetõmag értékesítésben. Tekintettel arra, hogy a gazdálkodás eredményességében a vetõmagnak kiemelten fontos szerepe van, kötelességünknek érezzük további új genetikai alapok nemesítését, hogy mindig a legjobb fajtákat és hibrideket tudjuk termelõink részére biztosítani.Továbbá ma a KWS az egyetlen nemesítõ, amely - speciális energetikai célú nemesítési programjának köszönhetõen - biogáz célú energiarépa, silókukorica, hibridrozs és cirok fajtákkal rendelkezik.TermékeinkMagyarországon a KWS önálló képviselettel 1978 óta van jelen. Az elmúlt három évtizedben fajtáink jelentõs elismertséget vívtak ki a termelõk körében. Az általunk nemesített és forgalmazott cukorrépa, kukorica, napraforgó, õszi káposztarepce és cirok fajták termelõinknek biztos genetikai alapot, hosszú távú, kiegyensúlyozott partnerkapcsolatot biztosítanak.Azonban kevésbé ismert, hogy a KWS hosszú ideje kiváló kalászos gabona fajtáival is jelen van Magyarországon. Forgalmazóinknak köszönhetõen több olyan meghatározó õszi búza, õszi árpa, valamint tavaszi sörárpa fajta van ma forgalomban itthon, amelyek hátterében fajtatulajdonosként a KWS áll. Termelõink ismerik és eredményesen használják ezeket a kalászos fajtákat, így jogosan merült fel részükrõl az igény, hogy közvetlenül választhassanak a KWS portfolióból.A jövõ: önálló KWS kalászos portfolióSzámunkra kiemelten fontos, hogy termelõink igényeit a legmagasabb szinten elégítsük ki, ezért elérkezettnek látjuk az idõt, hogy a 2011-es évtõl kezdõdõen kiváló õszi búza fajtáinkkal saját néven és önállóan jelenjünk meg Magyarországon.Kezdetnek – egy ütõs õszi búza duót – szeretnénk figyelmükbe ajánlani, a duó tagjai: SIRTAKI és FARINELLI.A SIRTAKI fajtánk intenzív termesztési feltételek közé ajánlott, közép-korai típusú, kiemelkedõen magas termõképességû, sütõipari minõségre képes. Jellemzõi: közép-korai szárba szökés, korai kalászolás és érés. Télállósága jó, nagyon jól bokrosodik, szalmája alacsony, szilárd. Farinográf értéke átlagos évjárat mellett B1/B2, kedvezõbb évben akár A2/B1. A fajtát kiemelkedõen magas szemtermés és magas ezer szem tömeg jellemzi. Kedveli a laza, homokos talajokat. A búza mozaik vírussal szemben rezisztens.A FARINELLI szintén intenzív termesztési feltételek közé ajánlott, korai típusú, nagy termõképességû és egyben magas (prémium) minõségre képes búzafajta. Jellemzõi: korai szárba indulás, kalászhányás és érés. Télállósága, szárszilárdsága jó, nagyon jól bokrosodik. Magas rozsda elleni rezisztencia jellemzi. Farinográf értéke A1/A2, sütõipari minõsége kiváló: magas W-érték, magas fehérje és sikértartalom jellemzi, alacsony P/L (átlag 0,8), magas hektoliter súly mellett.A SIRTAKI és FARINELLI fajták ütõs duót alkotnak, mert a SIRTAKI malmi minõségre és nagyon magas szemtermésre, a FARINELLI prémium minõsége mellett, kiemelkedõen magas szemtermésre képes. Meggyõzõdésünk, hogy fajtáinkkal hiányt pótolunk; ma Magyarországon meghatározó területen javító minõségre és átlagos (alacsony) szemtermésre képes búzafajtákat vetünk, annak ellenére, hogy a javító búza átvételi ára az euro búzához képest alig magasabb, azaz a piac nem ismeri el ezt a minõséget. Ezért mi termelõink igényei szerint, velük együttmûködve, kiemelkedõen magas termõképességû (termõhely függvényében akár 7-9 t/ha), malmi minõségre képes fajtákat választottunk magyarországi forgalmazásra. Elfogadtuk termelõink sok éves tapasztalatát, miszerint egy stabil euro búza minõségre képes, magas hozamú fajta, nagyobb hektáronkénti árbevételt és kiszámíthatóbb eredményt biztosít, mint a javító minõségû, de alacsony szemtermésû.Bízunk benne, hogy a bemutatásra kerülõ õszi búza duó legalább egyik tagja elnyeri az Ön tetszését is és hasonlóan a többi jól ismert és kedvelt KWS fajtához, bizalmába fogadja õket!Kérjük gyõzõdjön meg fajtáink termõképességérõl, tegye próbára közvetlenül saját gazdaságában a KWS õszi búza fajtákat!További információk a KWS kalászos fajtákról: 20/ 223-2089