MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 9
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.05.

A júliusi hónap még nyitva áll a szarvasmarhatartók részére, hogy az anyatehéntartás támogatás kérelmüket az illetékes megyei MVH hivatalok felé elküldjék. A 2009. szeptember 15. és október 31. között támogatási kérelmüket benyújtó fiatal gazdálkodók szintén július végéig adhatják be kifizetési kérelmüket.

 

 

Az MVH 95/2011. (2011.06.21) számú közleményeA 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2011. július 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványon.Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2011. január 31. után emelkedett jogerõre, a 2011. április 1. és 30. közötti benyújtási idõszak az elsõ kifizetési idõszaknak minõsül. Ezen ügyfelek legkésõbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési idõszak végéig, azaz 2011. július 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képezõ formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban 2011. július 1–31. közötti idõszakban (legkésõbb 2011. augusztus 1-jén adható postára). - fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének formanyomtatványa a D1028-01-es számú „Kifizetési kérelem 90%” – Fõlap. - kifizetési kérelemhez kötelezõen csatolandó a D0074-05-ös számú „Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl” címû melléklete. - tagság igazolására kizárólag a D0068-01-es számú „Termelõi csoport/TÉSZ tagság igazolása” formanyomtatvány használható.

 Az MVH 96/2011. (VI. 21.) számú közleményeA szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.A kifizetési kérelmet 2011. július 1–július 31. közötti gyûjtési idõszakot követõen, 2011. augusztus 1-tõl 2011. augusztus 15-ig lehet benyújtani, tehát a TSZK a kérelmet legkorábban 2011. augusztus 1-jén, legkésõbb 2011. augusztus 15-én adhatja postára. Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele Szolgáltatási szerzõdést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban.A vidékfejlesztési miniszter 57/2011. (VI. 20.) VM rendeleteAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások kifizetési rendjérõl szóló miniszteri rendeletek módosításáról.A 84/2011 (VI.1.) számú MVH közleményA 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igénylésérõl.A támogatási kérelem nyomtatványa 2 dokumentumból áll:K11600/K11601 Fõlap

-11600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkezõ termelõk részére – Fõlap, vagy-11601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkezõ termelõk részére – Fõlap.K 11602 Betétlap

A K11602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi szükséges az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez. A K11602 Betétlapokat el kell látni sorszámmal.

Támogatási kérelemnek kizárólag a K11600/K11601 Fõlap és a K11602 Betétlap(ok) együttes beadása minõsül!A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton. 2011. június 1. és 2011. július 31. között.A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások beszerzéseBetegségmentességi igazolás: a tenyésztésben lévõ állomány gümõkór-, brucellózis- és leukózismentességérõl igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtásával egyidejûleg.A betegségmentességet az állatorvos a K11600/K11601 Fõlapon a megfelelõ rovatok kitöltésével igazolja. Amennyiben háromnál több olyan tenyészettel rendelkezik, amelyekben kérelmezett állatokat tart, vagy tenyészetei eltérõ állatorvosokhoz tartoznak, akkor a kérelemhez K11605 Állatorvosi igazolás pótlapot kell csatolni.Az MVH csak a K11600/K11601 Fõlapon, illetve a K10605 Pótlapon szereplõ állatorvosi igazolást fogadja el!Azon termelõnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik:- legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú végzettséggel,- legalább középfokú mezõgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02) szakképesítéssel,- ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01) szakképesítéssel,- aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel,- az 1-4. alpontokban foglaltakkal egyenértékû, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy- a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal.Forrás: www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu

Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly

MVH FÖPEKI