MENÜ

Elõrevetített siker -a Gabonakutató repcéivel

Oldalszám: 28
2014.02.04.

Az õszi káposztarepce termesztése évrõl évre dinamikus fejlõdést mutat hazánkban. Sokrétû felhasználása (élelmiszeripar, bioüzemanyag, takarmánygyártás) elõrevetíti hosszú távú sikerét. Ezek a kedvezõ közgazdasági viszonyok, az új hibridek és fajták elterjedése, valamint a termesztéstechnológia ugrásszerû fejlõdése mind a repce termesztésére ösztönzik a termelõket. Az idén ehhez még hozzájárul a viszontagságos idõjárás miatti terméskiesés, amely magas felvásárlási árakat valószínûsít, hiszen már az év elején 110 ezer forintért kötötték a szerzõdéseket.

 

 


A sikeres és jövedelmezõ termesztést minden estben az alkalmazott hibridek és fajták, valamint a termesztés-technológiai elemek összhangja teremti meg. A Gabonakutató által nemesített hibridek és fajták biztosítékot jelentenek a gazdáknak a maximális termésre és ez által a kiemelkedõ eredményességre. Repcéink nemcsak termésben, de az elengedhetetlen alkalmazkodó- és télálló-képességben is a legjobbak között vannak. Ebben az évben talán még nagyobb jelentõsége van a jó regenerációnak, a korai, gyors indulásnak valamint a betegség-ellenállóságnak – mindezen tulajdonságok ötvözõdnek a szegedi kínálatban.A 2011. évi termesztéshez kiváló beltartalmi paraméterekkel is rendelkezõ hibrid és fajta repcéket kínálunk. A hibrid ajánlatunk legsikeresebb és legelterjedtebb repcéje a Finesse, melyben tökéletesen kombinálódott a kiemelkedõ termés a gyors regenerálódó képességgel valamint a piac minden igényét kielégítõ stabilan magas olajtartalom.

 Magtermése 2 év átlagában 3,4%-kal haladta meg a középérésû standard hibridek átlagát. A 2009-es üzemi kísérleti átlaga elérte a 4,5 t/ha-t. Olajtartalma mindkét vizsgálati évben 45% fölötti eredményt mutatott. Az éréscsoporton belül korai virágzás és érés jellemzi. A hibridekre jellemzõ átlagos magassággal, jó állóképességgel rendelkezik. Rendkívül erõs gyökérzete, kiváló kompenzáló-képessége a hazai termesztési viszonyok között jól érvényesül. Fómával szembeni ellenálló-képessége átlag feletti. Az a termelõ, aki intenzíven gazdálkodik és a maximális termés elérésére törekszik, bátran válassza a Finnesse-t.Az elmúlt évben már bizonyított a Hycolor hibrid repcénk. Minden szempontból megfelel a hazai igényeknek, hiszen télálló-képessége átlag feletti, glükozinolát tartalma az évjárattól függetlenül stabilan alacsony. Alkalmazkodóképessége miatt a kevésbé intenzív viszonyok között is megállja a helyét. Magtermése 10%-kal múlta felül a standard átlagot. Közepes növénymagasságú, jó állóképességû hibrid. Rendkívül jó elágazó képességû és kezdeti fejlõdésû, kiegyenlített állományt képez.Fajtakínálatunkból a GK Gabriella a legkedveltebb, amely éveken keresztül az egyik legnagyobb területen termesztett fajtarepce volt hazánkban. A vastag és erõs szárú, tetszetõs megjelenésû GK Gabriella ajánlatunk legkoraibb fajtája. Télálló és regenerálódó képessége kiváló, termése intenzív gazdálkodás mellett meghaladja a 4 tonna/ha-t.Az évek óta sikeresen termesztett és szintén a télállóságával jeleskedõ GK Helena továbbra is elérhetõ a termelõk számára. A középérésû csoport végén érõ GK Helena sikerének titka az alkalmazkodóképességében rejlik. Jól adaptálódik és regenerálódik, emiatt a kevésbé intenzív viszonyok mellett és gyengébb talajokon is gazdaságosan termeszthetõ. Az aszálytûrését éveken át bizonyította.A Gabonakutató nagy hangsúlyt fektet a kiváló vetõmag minõségre, kizárólag saját területen történik a vetõmag elõállítása. A mag csávázásánál és kiszerelésénél a legmodernebb technológiát és csávázószereket alkalmazzuk, így biztosítva a stabil paramétereket. Vetõmagjaink nemcsak Magyarországon, de határainkon túl is keresettek, ezt bizonyítja, hogy 2010-ben már Ukrajnában is minõsítésre került egy fajta és egy hibrid repcénk. Ebben az évben már jelentõs mennyiséget szállítunk erre a piacra is.Virágné Pintér Gabriella