MENÜ

Miért a DEKALB repcehibridek a legnépszerûbbek?

Oldalszám: 20-21
2014.02.04.

Aratás elõtti tapasztalatok...

 

 

Ifj. Papp László, Agárd

családi vállalkozó

 

Papp László vagyok, az ifjabbik. Édesapámmal közösen gazdálkodunk 1000 ha területen Agárdon, Fejér megye jó adottságú részén. Repce mindig szerepelt a vetésforgóban, jelenleg is 180 ha van, melynek 35%-a DK Exquisite. Mi csak hibridrepcéket termesztünk, több DEKALB hibridet is kipróbáltunk már, Colombo, Exocet szerepelt nálunk. Rendkívül erõteljes növekedésük, elágazó képességük és termõképességük miatt vetettük õsszel a legújabb hibridet. Nagyon jó tapasztalatunk volt a pergési ellenállóságukkal kapcsolatban is. Nálunk 3,5-5 tonna termésátlagokkal aratunk, amelyeket a DEKALB-okkal egy kicsit meg is tudunk fejelni. Édesapámmal szeretjük kipróbálni a legújabb nemesítési újdonságokat, ezért kinéztük már magunknak a DK EXCELLIUM nevû új hibridet, amit idén ki is fogunk próbálni.Eddigi tapasztalataink szerint a DEKALB repcehibridek extenzív és intenzív körülmények között is jól szerepelnek, jó fagytûrõ-képességük, intenzív fejlõdésük, termõképességük számunkra a legfontosabb értékmérõ tulajdonságok.

Samodai Imre, Új Élet Mg. Szövetkezet

Mosonszentmiklós, szövetkezeti elnök
 

Mosonszentmiklós község határában 1040 ha bérelt szántóterületen gazdálkodunk, területeink nagy része közepes adottságúnak mondható. A repce-vetésterületünk kb. 160-250 ha között mozog évente. A korábbi években fajtarepcékkel dolgoztunk (pl: CATALINA,CALIFORNIUM), a 2009-es esztendõtõl tértünk át a hibridrepce termesztésre, bízva a hibridekben rejlõ genetikai potenciálban. 2009-ben 95 hektáron DK EXOTIC hibridet termeltünk, melynek termése 2,8 t/ha volt. A kísérleti eredményeket, illetve személyes tapasztalatunkat alapul véve, a 2010-es évben a vetésterület nagy részén (140 hektáron) DK EXQUISITE került elvetésre, melyhez nagy reményeket fûzünk.A tenyészidõ során néhány fontos értékmérõ tulajdonságban kiemelkedett (pl: kiváló térkitöltõ-képesség, jó elágazó-képesség, nagy becõproduktum, betegségellenállóság és tolerancia).A következõ gazdasági évben a repcevetésterület legnagyobb részét DEKALB hibridek fogják kitenni, ezen belül is a DK EXQUISITE, melyet ajánlok minden olyan termelõnek, aki intenzív termesztés mellett szeretné kihasználni a hibridekben rejlõ elõnyöket.

Szécsi Károly, AGRO-COW Kft.

termelési fõmérnök

 

Berettyóújfalu határában gazdálkodunk 1300 ha-on. Fõ növényeink (a szarvasmarha állomány miatt) a silókukorica, kukorica, kalászosok, és a vetésforgó miatt repcét is termelünk.Az elmúlt években átlag 200-220 ha repcét vetettünk. Korábban más nemesítõház fajtáit/hibridjeit használtam, de 2007-ben SBS-kísérletben lehetõségem volt kipróbálni az EXOCET-et, mely ekkor rendkívül jó eredményt adott az általam addig használt repcékhez képest, ezért 2008-ban már 50 ha-on az EXOCET-et vetettem el. A stabilitását, megbízhatóságát, és magas termõképességét továbbra is megtartotta, ezért 2009-ben már a területem felén az EXOCET volt elvetve.A 2009-es évben értem el, eddigi legjobb eredményemet a repcében, egy 18 ha-os táblán 4,4 t/ha volt az EXOCET termése.

2010-ben már a területem 60%-án csak EXOCET-et vetettem, és 50 ha-on a DK EXQUSITE hibridet is kipróbálom. Jelenleg jók a terméskilátások (3-3,5 t/ha) és az árak is kedvezõek. Az EXOCET-ben a rendkívüli robosztus, egészséges állomány, az elágazások száma (10-12 db) és természetesen a 4 tonnás termésszint fogott meg.Jelenleg is nálam van elvetve a DEKALB fajtasora, és itt a DK EXWILL-re figyeltem fel, mint új hibridre, amit a már ismert és termelt EXOCET és DK EXQUSITE mellett egy kisebb területen ki akarok próbálni.Valószínûnek tartom, hogy 2011-ben csak DEKALB hibrideket fogok termelni (cég és magánszinten is), mert ezek a hibridek mind extenzív, mind intenzív körülmények között is jó terméshozamra képesek, nagyon jó a télállóságuk, és ami nagyon fontos számomra, hogy deszikkáláskor nem kell ragasztóanyagot használnom, mert a régi és új hibrideknek is nagyon jó a kipergés-ellenállósága.Akik gyengébb 20 aranykorona alatti területen gazdálkodnak, bátran merem ajánlani az EXOCET hibridet, hiszen mi is ilyen területeken értük el a 4 tonna feletti termést.

Horváth Csaba, Ete Agro Kft., Ete

növénytermesztési és növényvédelmi ágazatvezetõ

 

Az idei évben 73 ha-on termesztünk repcét – amely az utóbbi három év legkisebb vetésterülete – ebbõl 50 ha-on DK Exquisite hibridet vetettünk. Az elõzõ években Exocet hibridrepcével próbálkoztunk. - 2010-ben 2,4 t/ha-os átlagterméssel, 

- 2009-ben 3,2 t/ha-os átlagterméssel és 

- 2008-ban 4,2 t/ha-os rekordtermést mértünk.Az Exocet hibridrepce megbízhatóan szerepelt az elmúlt három évben, bizonyítva viszonyaink között a nagy termõ-képességét, betegségellenállóságát, jó alkalmazkodóképességét a talajokhoz és az évjáratokhoz. A DK Exquisite azért tetszett meg, mivel az Exocet-hez képest alacsonyabb és jó az állóképessége.Az idei évben a száraz tavasz ellenére jó termést várok. Szép, egészséges az állomány, sok elágazás található a növényeken. A betakarítás elõtt fontos szempont számomra, hogy pergésre kevésbé legyen hajlamos a hibrid, mivel a repcebecõ gubacszúnyog késõi fertõzése és a nagy meleg miatti gyors érés is pergésre hajlamosító tényezõ. Betakarítás elõtt tíz nappal már látni a pergési különbségeket a hibridek között. A DK Exquisite-et minden termelõnek merem ajánlani, aki megbízható és nagy termõ-képességû hibridet keres!

Zemán Zoltán , Várongi Agro-Tur 99 Kft.

növénytermesztõ

 

Várong – Tolna és Somogy határán helyezkedik el. 600 ha-on gazdálkodunk. A repce termesztését 2010-ben kezdtük el 60 ha-on. Exocet hibridet vetettünk a teljes területre.

Mint új termelõnek, fontos értékmérõ tulajdonság a termõképesség, a betegséggel szembeni ellenállóképesség, a jó minõség, a pergésellenállóság, az alkalmazkodóképesség. Somogy megyében már bizonyított az Exocet a 7,19 t/ha termésmennyiséggel. A kísérleti eredmények és a környezõ repcetermelõk pozitív tapasztalatai is alátámasztották, segítették a hibridválasztásunkat. Intenzív technológiát alkalmazunk./Elõvetemény: õ.búza. Lazítás, szántás. Mûtrágya vetés elõtt: 300 kg 8:20:30, Folicur Solo regulátor+, Decis. Gyomirtás: Ikarus Ultra. Tavasszal két alkalommal 1./ 300 kg NS 26:13,2/ 170 kg NS 26:13. mûtrágya. Folicur Solo regulátor+ Amalgerol+ Nurelle-D, utolsó rovarölõ- szeres kezelés: Karate Zeon. Deszik-kálás: június 15.-én Elastic, június 23.-án Zopp./A hûvös tavasz, a kevés csapadék visszafogta a repce fejlõdését, de a májusi csapadék hatására kirobbanó, intenzív fejlõdésnek indult. Az állomány kiegyenlített, erõs szárú, egészséges.Igazi „becõtengert” nevelt. A hosszú becõkben a szemek szépen kiteltek. Minden repcetermelõnek ajánlom az Exocet hibridet, akiknek fontos a stabilitás, a termõképesség, az eredményes gazdálkodás. Vezetõ genetikának tartom.

Kiss József, Bibic-Agro Kft., Nagybajom
 

Az Exocet a repce területem jelentõs részét képezi, 2010-ben 3,7 t/ha termés-átlagot értem el vele.A DEKALB repcék elõnyei elsõsorban a kimagasló termõképesség és termés-stabilitás, mind a termõhelyi- és évjárat-stabilitását illetõen. 2008-ban próbáltuk elõször az EXOCET-et, a Monsanto területi szaktanácsadójának ajánlása alapján. Abban az évben az a tábla amiben volt, kapott egy jégesõt deszikkálás elõtt, és még így is elégedettek voltunk a teljesítményével.Kipergésellenálló-képesség szempontjából vizsgázott. Aztán 2009-ben egy árpa utáni táblába került, ahol a jégverés utóhatásaként árvakelés jelentkezett, természetesen megoldottuk a gyomirtást. A „gyomkonkurencia” ellenére szépen megerõsödött, kiváló volt a kezdeti fejlõdésének erõssége. Tavasszal nagyon gyorsan indult az Exocet. Annak ellenére, hogy helyenként a környékben a sclerotinia több mázsát elvitt a termésbõl, nálunk ez a betegség nem okozott problémát, ez köszönhetõ kiváló sclerotina toleranciájának, ill. a fõvirágzásban ki-juttatott gombaölõnek.Mindekinek ajánlom, aki képes betartani a technológiai fegyelmet, amivel a repcetermesztés jár.

Dr. Vavró Iván, Hergevica Kft., Jánoshalma

tulajdonos

 

Gazdaságunkban hosszú évek óta meghatározó szerepe van a repcének. Közel 200 ha-on termesztjük, melynek több mint 50%-a Monsanto repce. Kezdetben a Catonic fajtarepcét, majd az Explus késõbb pedig az Exagone hibrideket termeltük megelégedésünkre. Az utóbbi években több DEKALB repce kipróbálása (kísérlet, nagyüzem) után az EXOCET hibrid mellett döntöttünk. Döntésünket 3,7 t/ha terméssel hálálta meg. 2010 õszén ismét a jól bevált Exocet hibridet és mellé az új, igéretes DK Exquisite hibridrepcét választottuk, mely hibrid nagyon ígéretes képet mutat. Az eddigi tapasztalatok alapján el-mondható, hogy a fenti hibrideket rendkívûl erõteljes növekedés, elágazó-képesség és termõképesség, valamint kiváló betegségellenállóság jellemzi.Bátran ajánlom mindazoknak, akik rekordtermést, stabilitást, magas minõséget várnak el.

Major Viktor, Mezõtúr

családi gazdálkodó

 

DEKALB-ok közül inkább fajtákat, de néhány hibridrepcét is kipróbáltunk már. Ezek közül a mi gazdaságunkban a legmeggyõzõbb eredményt eddig az EXAGONE-nal értük el (2,8-3,2 t/ha), félintenzív körülmények között. Az idei években is szép eredményt várunk el az EXAGONE-tól, hisz nagyon jól fejlett állománnyal rendelkezik.Mivel cégünk profitorientált, minden termesztett növénykúltúránál, így a repcénél is a ráfordítások állnak szemben a profittal. Egyszóval jellemezhetõ az EXAGONE: MEGBÍZHATÓSÁG, amely a mai termelési költségeket tekintve a legfontosabb.Az idei évben az EXAGONE mellett szeretnénk kipróbálni a DK EXPOWER-t is a repce vetésterületünk egy részén, mivel koraisága és alacsony mérete miatt egy jó hibrid lehet az EXAGONE mellett.Az EXAONE-t mindenkinek ajánljuk, aki a repcét nemcsak elvetni, hanem learatni is szereti.