MENÜ

Repcében is jól vizsgázott az Avaunt 150 EC

Oldalszám: 33
2014.02.04.

Az õszi káposztarepce legfontosabb tavaszi kártevõje a repcefénybogár (Meligethes aeneus). Tavasszal célszerû több védekezést is beiktatnunk ellene, hogy megelõzzük a tetemes veszteséget. Fokozott kártételére azokban az években feltétlenül számíthatunk, amikor kedvezõtlen telelés után elhúzódó tavasz következik. Ha elõjövetelekor a repce már virágzik, akkor a kártétel nem jelentõs, de ha még bimbós, akkor hatalmas kárt okozhat, a terméskiesés elérheti akár a 30-40 százalékot is. Márpedig napjainkban a repce ugyancsak megbecsült és jó áron értékesíthetõ növény, ezért minden kilót érdemes megmenteni.

 

 

A repce iránti kereslet világszerte növekszik, ami egyértelmûen a belõle nyert olajnak köszönhetõ. A háziasszonyok körében használt repceolaj népszerûsége érthetõ, a szívre gyakorolt pozitív élettani hatása, a magas omega-3 és omega-6 zsírsav tartalma, ami segít a koleszterinszint csökkentésében, ma már megkérdõjelezhetetlen. A repce az állatok – elsõsorban tejelõ tehenek, sertések, tyúkok – takarmányozásában ugyancsak régóta tölt be fontos szerepet. Újabban azonban Európában a biodíesel gyártásának is egyik alapanyaga, ami ugrásszerûen megnövelte iránta a keresletet. Ez a felvásárlási árakban ugyancsak meglátszik, így azután egyre gyarapszik a repce vetésterülete és a gazdálkodók nagyobb figyelmet fordítanak a termésátlagok növelésére. A ’90-es évek elején Magyarországon a vetésterülete 100-150 ezer hektár között mozgott és 1,5-1,8 tonna volt a hektáronkénti termésátlag. Azóta a vetésterület gyakorlatilag megduplázódott és csaknem 1 tonnával nõtt az országos termésátlag. A repcetermesztés növelése mellett szól az is, hogy kõolaj árának folyamatos emelkedésével párhuzamosan emelkedik a repce felvásárlási ára is.Érdemes tehát kialakítani minden területen a legjobb repcetermesztési technológiát, mert a magas felvásárlási árak mellett a legkisebb termésnövekedést kiváltó technológiai beavatkozás is figyelemre méltó profitot hozhat. A technológia egyik sarkalatos pontja a repcefénybogár elleni védekezés.Hogy mire képes ez a kártevõ, annak azok a németországi gazdák a megmondhatói, akik néhány éve 50 százalékos, esetenként még annál is nagyobb terméskiesést voltak kénytelenek elszenvedni a repcefénybogár kártétele következtében. A katasztrófa oka az volt, hogy a termelõk többsége kizárólag egy típusú rovarölõ szert használt, s ez ellen rezisztensé vált a repcefénybogár. A rezisztencia kialakulásának lehetõsége mellett – a kártevõ populációjában a rezisztens egyedek arányát a nagy repcetermesztõ országokban 60-70 százalékra becsülik a szakemberek – a helyzetet súlyosbítja, hogy az uniós szigorítások következtében, bizonyos hatóanyagok betiltása miatt a jövõben szûkül a rovarölõ szer választék.A rezisztencia elkerülésének bevált módszerei közé tartozik a szerek váltogatása, az eltérõ hatásmechanizmusú hatóanyagok használata, a szerkombinációk alkalmazása stb. A repcetermesztõk ez irányú gondjain segít a DuPont, amikor új megoldásként kínálja az Avaunt® 150 EC-t. Ez a szõlõkben és almaültetvényekben már jól bevált készítmény új hatásmódja révén a repcefénybogár elleni védekezésben is kitûnõ eredményeket ért el. A hazai vizsgálatok szerint legalább olyan jó vagy jobb hatékonyságú, mint a standard készítmények.Az Avaunt® 150 EC a repcefénybogár elleni védekezésben új hatásmódja révén kiváló megoldást ígér. Hatóanyaga, az indoxakarb rendkívül kis mennyiségben is a kártevõ pusztulásához vezet. Errõl a kalocsai Tamás Csaba, a Tamagro Kft. ügyvezetõje saját tábláin gyõzõdhetett meg, mert idén õ is beépítette a technológiájába ezt a repcében még újnak számító DuPont rovarölõ szert.

 


Tamás Csaba büszke az idei repcéjére

 „Második éve termesztek õszi káposztarepcét – idén 70 hektáron – és a siker érdekében igyekszem a legjobb technológiát kialakítani” – magyarázza a fiatalember, aki 400 hektárnyi szántón gazdálkodik. A vetéssel semmi gond nem volt, már augusztus végén földben volt a mag. A vetõmag kínálatból a Pioneer újgenerációs MAXIMUS® hibridjét, a féltörpe PR45D03-at választottam, s mint látja – mutat körbe a tábla szélén – nincs okom a panaszra, ilyen állományt nem talál a környéken. Ezt a hibridet rendkívül alacsony glükozinolát tartalom, ugyanakkor magas terméspotenciál és olajtartalom jellemzi, és jó árat remélek érte. Természetesen mindent megadtam a repcének, hogy a veszteségeket minimalizáljam és minél magasabb termésátlagot érjek el.Ez a „mindent” pontosan mit jelent?Induláskor az alapmûtrágyán kívül semmilyen kezelésre nem volt szükség, egy erõs, optimális talajfedettségû állomány ment a télbe. Februárban hektáronként 250 kilogramm ammóniumnitrátot szórtunk ki. Március közepén a gyomirtóval egy menetben a repce rovarkártevõk ellen is védekeztünk – az Ikarus mellé Nurelle-D-t kevertünk. A gombabetegségek megelõzésére a Charisma® EC-t választottuk, hektáronként 1,2 literes dózisban. A zöldbimbós állapot elõtt ismét mûtrágyáztunk, akkor hektáronként 200 kilogramm ammóniumnitrátot juttattunk ki. Ezt követõen a repcefénybogár ellen permeteztünk. A leghatékonyabb védekezés érdekében a zöldbimbós állapot elején Avaunt® 150 EC-vel (200 ml/ha, 300 liter vízzel kijuttatva) kezeltük a repcét. Virágzáskor ismét védekeztünk, a harmadik szer a Mavrik 24 EW volt.Az Avaunt® 150 EC-rõl az idei tapasztalatok összegzése után mi a véleménye?A 13-14 napos hatástartama révén megoldotta a védekezési idõszakban kivirágzó repcenövények védelmét is. Mivel az Avaunt® 150 EC kontakt és gyomorméreg, hatása már a kezelést követõ órákban látható volt. A bogarak mozgása eleinte dezorientált volt, aztán megbénultak. A kezelést követõ második nap már alig akadt élõ repcefénybogár, tehát egyértelmûen hatásos ez a készítmény. Mivel rendszeresen ellenõriztem a repcét, így azt is megfigyeltem, hogy még a kezelést követõ héten, sõt az azt követõen betelepült repcefénybogarak is elpusztultak. Összességében a három kezelés, ezzel a három készítménnyel hatékony volt, mert a legismertebb rovarok – repcefénybogár, repcebecõ-gubacsszúnyog, repceszár-ormányos, repcebecõ-ormányos, repcebolha stb. – kártételével csak nyomokban találkoztam. Természetesen a permetezést a legnagyobb gondossággal végeztük. Az alig 2 éve, géptámogatási pályázat segítségével vásárolt Amazon UX-3200 minden tekintetben minõségi munkát végzett. Ez a gép gazdaságunk növényvédelmének alapja. Minden igényt kielégítõ munkája, a korszerû növényvédõ készítmények nagy biztonságot adnak a növénytermesztésben – összegezte véleményét Tamás Csaba.A. Gy.