MENÜ

Gabonapiac

Oldalszám: 16
2014.02.04.

A gabonakereskedõk közleményei
Tájékoztató az õszi kalászos vetõmagkínálatról
2011. évi GOSZ-VSZT posztregisztrációs búzakísérletek terméseredményei

 


 

A gabonakereskedõk közleményeiAz USDA augusztusi jelentésében 10 millió tonnával felfelé módosította a világ várható búzatermését 672 millió tonnára, ami 36 millió tonnával haladja meg az elõzõ év termését. Javultak a terméskilátások Kínában, Indiában, az EU-ban, Kazahsztánban, Oroszországban és Ukrajnában. A francia és német termés is jobbnak ígérkezik a betakarítás elõrehaladtával. A környezõ országokból is jó hírek érkeztek, Románia 7 millió tonna búzaterméssel számol, ami az elmúlt 3 év legjobb eredménye, de Bulgária, Lengyelország, Szlovákia és a csehek is jobb vagy hasonló termést várnak, mint az elõzõ szezonban.Itthon befejezõdött az aratás és az MgSzH adatai szerint több mint 4 millió tonna termény került a raktárakba, ami 4%-kal több mint az elõzõ évben, annak ellenére, hogy a betakarított terület csupán 953 ezer hektár volt, ami a legalacsonyabbnak számít 1999 óta.A minõségrõl, habár országos adatok nincsenek, a rendelkezésünkre álló információkból arra lehet következtetni, hogy a megtermett búza legalább 70%-ka étkezési minõségû lett.A világpiacon a búza exportára júliusban – júniushoz képest – erõsödött annak ellenére, hogy javultak a terméskilátások. Ez részben a minõségi búza körüli mennyiségi bizonytalanságoknak, a kukorica jegyzések erõsödésének és a gazdasági instabilitásnak köszönhetõ.

 

- A jóval olcsóbb fekete-tengeri búza komoly kihívást jelent, mind az európai, mind az amerikai export számára.- A hazai termelõi búzaárak több mint 20%-kal csökkentek júliusban, az elõzõ hónaphoz képest.- A BÉT-en a malmi búza júliusi kötéseinek átlaga augusztusi határidõre 48 330 Ft/tonna volt, ami a 2007-es 45 928 Ft/tonna átlagárat is túlszárnyalta. A malmi búza tõzsdei jegyzései szeptemberi határidõre az 50 és 48 ezer forintos sávban mozognak hetek óta. A fizikai piacon azonban nehezen találkozik a vevõi szándék az eladók elvárásaival.- Az USDA, a világ várható kukoricatermését 12 millió tonnával lefelé módosította, júliusi becsléseihez képest, 860,5 millió tonnára. Csökkentette az USA várható terméshozamait, ami 14 millió tonnás terméskorrekciót jelent az elõzõ havi becsléshez képest. Ezzel szemben Ukrajna és az EU-27 terméskilátásai javultak.

A világ kukorica-felhasználása tovább nõ és várhatóan 3%-kal, 26,5 millió tonnával haladja meg az elõzõ szezont, így a nagyobb termés ellenére is tovább csökkennek a világ kukoricakészletei. A becsült 114,5 millió tonna megközelíti a kritikus 2007. évi (110,3 millió tonna) zárókészleteket.Itthon az elõzetes becslések szerint a közel 1,3 millió hektárról 8,1 millió tonna kukorica betakarításával kalkulálnak, de a csapadék és az elmúlt napok meleg idõjárása javíthat még az átlaghozamon.A kukorica iránti kereslet igen élénk az egész világon, ami az árakban is jól tükrözõdik. Az elmúlt hónapokban az amerikai kukorica ára tartósan meghaladta a búza (SRW) árát. Ez több ázsiai országot is arra ösztönöz, hogy az olcsóbb búzát elõnyben részesítse a kukoricával szemben. Hasonló a helyzet itthon is, a takarmányozáshoz mindenki az olcsóbb gabonaféléket keresi.A kukorica (FOB) exportára július eleje óta 30 dollárral emelkedett 300 USD/tonna fölé. A BÉT-en az ó-kukorica jegyzések stabilan – igen magasan – 63 800 forinton álltak, szorosan a francia (MATIF) jegyzések mellett.Az új magyar kukorica jegyzések tendenciájukban követik a meghatározó tõzsdék jegyzéseit. Az elmúlt napokban/hetekben a BÉT kukorica tõzsdei jegyzése novemberi határidõre 48,5 és 49,5 ezer forint körül alakult.

 

 
 

Tájékoztató az õszi kalászos vetõmagkínálatrólA Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Kalászos Szekció Bizottsága 2011. július 28-án megvitatta az õszi kalászos vetõmaghelyzetet. A bizottság a tagságtól és az MgSzH illetékes igazgatóságától származó információk alapján az alábbi megállapításokat tette:- Betegség, csíraprobléma, magas áthullás, vagy egyéb, a készleteket negatívan befolyásoló tényezõ elõzetesen nem merült fel.- A szaporító területek mind a három növény esetén változatlanul alacsony szinten vannak, annak ellenére, hogy a búza kb. 2000 ha-ral, a tritikálé 450 ha-ral emelkedett. Az õszi árpa pedig enyhén csökkent.- Búzából a jelenlegi adatok alapján elegendõ lehet a rendelkezésre álló vetõmagmennyiség, azonban fajta és térségi hiányok felléphetnek. Az elõzõ évi vetésterületekkel kalkulálva, õszi árpából és tritikáléból akár hiányhelyzet is kialakulhat.- A terménypiaci kilátások jók: a várhatóan magas felvásárlási árak eredményessé tehetik a közepes-gyenge átlagot betakarító termelõk gazdálkodását is. Nehéz elõzetesen becsülni a likviditás alakulását, de ha a vetõmag vásárlási kedv élénkülne, a felújítás növekedésének a készletek szabnának gátat.- A vetõmag-feldolgozók tapasztalatai alapján az idei évben a kalászosok ezerszemtömege az átlagosnál nagyobb, ezért a vetõmag-felhasználóknak ezt számításba kell venniük a vetõmag beszerzése, ill. a vetések idején.- Lényeges, hogy a termelõk minél hamarabb jelezzék fémzárolt vetõmagszükségletüket a forgalmazók felé. A korai megrendelés lehetõvé teszi a feldolgozók optimális munkáját, a logisztikai akadályok leküzdését, ezáltal a végfelhasználók megfelelõ idõben való kiszolgálását.- Mint minden évben, az idén különösen nagy veszélyt jelenthet a nem ellenõrzött, rossz minõségû mag visszavetése. Az állami minõsítésben nem részesített vetõbúza, vetõárpa csírázóképessége és biológiai értéke gyenge, ezért visszavetése jelentõs termesztési kockázatot rejt magában.Fentiek figyelembe vételével a szövetség felhívja a termelõk figyelmét a vetõmag-felújítás jelentõségére, és az ellenõrzött, fémzárolt vetõmag használatára.

 
2011. évi GOSZ-VSZT posztregisztrációs búzakísérletek terméseredményei2008-ban újraindult a posztregisztrációs búzakísérletek szervezése, melyet a Fajtakísérleti Innovációs Tanács szervez. A FIT önálló tevékenységét a gabonatermelõk, a vetõmag elõállítók, a kereskedõk és feldolgozók egyetértésével, valamint a magyar mezõgazdaság fejlõdését fontosnak tartó civil szakmai szervezetek széles körû erkölcsi és anyagi támogatásával végzi.A rendszer mûködtetésének célja: az objektív kísérleti eredmények birtokában a termelõk, felhasználók megfelelõ növényfajták közül választhassanak. A szervezõk kiemelten fontosnak tartják, hogy a Magyarországon termesztett fajták értékét objektív kísérletekkel lehessen bemutatni. Ezért döntöttek a búza és kukorica posztregisztrációs kísérletek újraindítása mellett.

 

(Nagyításhoz katt a képre)