MENÜ

A GabonaKutató csillagai

Oldalszám: 23
2014.02.04.

2010-ben a sok csapadékkal gyûlt meg a bajunk, míg ebben az évben, inkább a csapadékhiányról beszéltünk. A múlt évben a nehézkes aratásról és a magas DON-toxin tartalomról, idén a gyengébb fehérjeadatokról valamint a bruttó és nettó hozamokról esett inkább szó.

 

 

A „szárazság” a búza virágzását követõen az aratásig (szemfeltöltõdési idõszak) tartott, részben ez eredményezte az alacsonyabb fehérjehozamokat (sikér, fehérje, 2-3%), ezzel szemben más minõségi mutatók, így a fajsúly, esésszám és a reológiai tulajdonságok jelentõsen kedvezõbbek voltak. A szárazság ellenére azonban ismét volt megkésett aratás augusztus elsõ heteiben, ami újra felveti azt a „tényt”, hogy az utóbbi években (szélsõséges idõjárás) inkább a korai fajták termesztése volt biztonságosabb és idõben betakaríthatók, tehát megfontolandó részarányuk növelése.


A „szegedi” fajták zöme ebbe a csoportba tartozik és részben ennek is köszönhetõ, hogy 2010-2011-ben is betakarításuk optimális idõben történt. A korai GK Csillag idén is bizonyította, hogy mennyire termõképes, sok helyen 8 t feletti termést hozott, kedvezõ (piacos) minõséggel, de hasonló jó eredményekrõl hallani a javító minõségû GK Békés (Pannon Prémium) fajtánkkal kapcsolatosan is, így nem véletlen, hogy ma már az egyik legnépszerûbb fajta. Az ország termesztési területén belül nagy különbségek vannak (talaj, éghajlat és agronómia stb.), ezért értékes a GK Kalász, ami kiváló alkalmazkodóképességével jól tolerálja a szélsõségeket, stabilan tartva termõképességét és jó malmi minõségét. A sok helyen termesztett javító GK Ati, a nagyon korai, szálkás GK Garaboly valamint az intenzív GK Élet is jó eredményeket hozott, a 2010-ben kiemelkedõen egészséges (DON-toxin mentes) GK Fénnyel együtt.

A szegedi középérésû fajták közül a GK Petur, a GK Szala és GK Kapos kiemelkedõ termõképességükkel, tervezhetõ minõségükkel tartják pozíciójukat, sõt a GK Szala vetésterülete még nõtt is. A lokálisan termesztésben levõ korai GK Tisza javító minõségével és szárazságtûrésével, a középérésû Jubilejnaja 50-es fajtával egyetemben, az ökonomikus fajták sorát gazdagítják.

 

 

A 2010-ben minõsített GK Göncöl és az alábbi hirdetésben szereplõ „csillagos-új” fajták megmérettetése igazán a 2011–2012-es évben várható. Vetõmag felszaporításuk folyamatos, üzemi kipróbálásuk ebben a tenyészidõszakban már jelentõsebb területeken várható, de az eddigi (MGSZH, üzemi kísérletek, szaporítások) eredményeik is kedvezõek már. Termõképességük, alkalmazkodóképességük (GK Körös, GK Berény és a tritikálé GK Szemes), kiváló rezisztenciális tulajdonságaik (GK Göncöl, GK Rozi, GK Hajnal) valamint jó minõségük (GK Vitorlás) alapján prognosztizálható, hogy a következõ években az élvonalba kerülhetnek, keresett fajtákká válnak. Az õszi árpa, durum és tritikálé fajtáink vonatkozásában is kedvezõ visszajelzéseket kaptunk, amit leginkább az eddigi, szokatlanul „korai” vetõmag-igények beadása tesz egyértelmûvé.

Beke Béla