MENÜ

A szaktanácsadó válaszol

Oldalszám:
2014.02.03.

A mosonmagyaróvári székhelyû, országos hálózattal mûködõ Univer-Penta Társaság – az Euro-Öko Farm Csoport tagjaként – területi szaktanácsadási központként segíti közel ezer mezõgazdasággal foglalkozó ügyfelét.

 

Elõzõ számunk folytatásaként olvashatják az elmúlt idõszakban hozzájuk érkezett szakmai kérdésekre adott válaszaikat!

 

Aki elnyeri a fiatal gazda támogatást, az alapíthat-e családi gazdaságot?Igen, alapíthat családi gazdaságot, kitétel az, hogy õ legyen a családi gazdaság vezetõje.

 Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (2101 Gödöllõ, Pf. 260.) szerepét teljes egészében a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. veszi át a tejkvóta kérelmekkel és jelentésekkel kapcsolatban?A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 2011. november 1-tõl teljes egészében átveszi a gödöllõi intézmény szerepét. Jelenleg az átszervezések folynak. 2011. november 1-tõl minden kérelem, jelentés, egyéb tejkvótával kapcsolatos ügyintézés a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetre fog tartozni, és nekik is kell beküldeni. (1450 Budapest, Pf. 31.)

 

Ha külsõs vállalkozó végzi a csülökápolást állatjóléti támogatott gazdálkodónál, kérheti-e a vállalkozótól a végzettséget igazoló dokumentumot, illetve az orvosi igazolást tüdõszûrésrõl?Ebben az esetben a végzettséget nem kell vizsgálnia a gazdálkodónak. Ha a szolgáltatást végzõ úgy végez szolgáltatást és bocsát ki egy számlát, hogy azt végzettség hiányában nem tehette volna meg, akkor a felelõsség a szolgáltatást nyújtóé és nem az igénybe vevõé. Ettõl függetlenül a gazdálkodó nyilatkoztathatja a körmölést végzõt arról, hogy van végzettsége, tüdõszûrésrõl pedig az orvosi igazolást is kérheti.

 Szükséges-e meghosszabbítani a növényvédõ és méregraktár kezelõi szakképesítést?Igen, 5 évente kötelezõ továbbképzésen részt venni, melyet általában a kamara vagy a mezõgazdasági iskolák szerveznek.

 

Hova kell beküldeni az NFA-s pályázatokat?A pályázati felhívás önkormányzati kifüggesztésének napjától számított 30 napon belül kell a pályázónak bemenni a megyei NFA kirendeltségbe, ahol a regisztrációt követõen meg kell vásárolni a pályázati csomagot. Ezután az önkormányzati kifüggesztés napjától számított 45 napon belül kell benyújtani az NFA megyei irodájába a pályázatot.

 

Üvegház építésére igényelhetõ jelenleg támogatás?A 2012 januárjában megnyíló EMVA kertészet korszerûsítése jogcímben lesz erre lehetõség.

 

Az AKG programban részt vevõknek a zöldtrágyázást követõ 15 napon belül, vagy az azt megelõzõ 15 napon belül kell bejelenteni a beforgatást?A beforgatást megelõzõ 15 napon belül, az MVH részére.

 

EMVA szárítós beruházást valósítunk meg. Az építési munkáink nem engedélykötelesek. Ez esetben is szükség van mûszaki ellenõrre?Mûszaki ellenõrt abban az esetben is kötelezõ megbízni, ha az építés nem engedélyköteles.

 

Mikorra várható, hogy újra lehetõség nyílik mezõgazdasági utak fejlesztésére támogatási kérelmet benyújtani?A Vidékfejlesztési Minisztériumtól (VM) kapott legfrissebb információk alapján az EMVA – Mezõgazdasági utak fejlesztése támogatási jogcím várhatóan 2012 januárjában nyílik meg ismét.

 Az NFA-s földbérleti pályázatoknál érvényesíthetem-e az elõhaszonbérleti jogomat?A pályázati feltételek szerint – az NFA-s pályázatokkal kapcsolatban – termõföld vagy tanya haszonbérbe adása során elõhaszonbérleti jog nem gyakorolható.

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] email címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!

Egyéb szaktanácsadási információkért látogassanak el a www.eurofarm.hu honlapra!