MENÜ

Ki korán vet, korán arat

Oldalszám:
2014.02.03.

Évrõl évre felmerül a tavasz közeledtével, hogy mikor lehet majd elkezdeni a kukorica vetését. Egyik évben már meleg van de még csak épp hogy elkezdõdött április, máskor hideg van pedig már április közepét mutatja a naptár.

 

 

Mit lehet tenni?Ilyen évjáratokban is tökéletes választ jelentenek a Syngenta kukoricák. Hogy miért? Mert a Syngenta legtöbb hibridje a fejlõdésükhöz szükséges hõmérsékletet tekintve alacsonyabb hõmérsékleti minimummal rendelkeznek a versenytársak hibridjeinél. Jobban elviselik a hideg okozta stresszt. Ez lehetõvé teszi, hogy a termelõk már átlagosan 8 C° talajhõmérsékletek mellett megkezdhessék a hibridek vetését. Persze figyelembe kell venni a talajok hõgazdálkodását és a tápanyagellátását is. A kálium és foszfor javítja a növények vízgazdálkodását, mert serkenti a gyökérnövekedést. Ideális esetben a talaj pórustérfogatának 70%-át tölti ki víz. Csapadékos éven ez megnõhet ami gyökér fulladását okozza, mint ahogy ezt 2010-ben nagy területen láttuk. Ezért nagyon fontos a megfelelõ talajmûvelés. Megfelelõ szerkezetû talajokon a 5 cm mély magágyban jó feltételeket találnak a Syngenta hibridek maguknak az igencsak alacsony 8 °C mellett is.

 

 

 

A korai vetések elõnyei:-Vízzel jól feltöltött talajokba vethetünk. Ezért egy szárazabb tavasz esetén jobban kiaknázható a téli csapadék elhúzódó hatása.-A tavaszi munkacsúcs idõszakát kiszélesíthetjük és egyúttal valószínûleg jobb minõségû magágy készíthetõ. Korábbi betakarításra számíthatunk, ami nem elhanyagolható, fõleg ha a visszagondolunk az extrém csapadékos 2010-re és búzát szándékozunk vetni. Ki tudja, milyen õsz következik?-Nagyobb eséllyel korábbra fog esni a virágozásuk miáltal jobb eséllyel kerülik el a nyár közepére esõ, nagyon gyakran elõforduló légköri aszályos napokat, amik termékenyülési problémákat okoznak. Ha 2011-ben a virágzás idején lehulló esõk csak 4-5 napot késtek volna a virágzás idején az elért termések töredékét lehetett volna realizálni a FAO400-as és FAO 500-as hibridekkel. A FAO 200 végi és FAO 300 eleji hibridek magasabb termésszintet értek volna el.-Jelentõsen csökkenthetõ a szárítási költség, ami az egyik legnagyobb termesztéssel kapcsolatos tétel. A leglátványosabban ezt a rendkívül jó termõképességû igen korai ill. korai érésû ugyanakkor korán vethetõ Syngenta kukoricákkal lehet csökkenteni. Termelõi visszajelzések alapján az új generációs Syngenta kukoricák jelentõs, 2-3%-os vízelõnnyel rendelkeznek a betakarítás kezdetén, és nagyon örülünk, hogy úgy emlegetik ezeket a hibrideket, hogy mindig ezekkel lehet kezdeni a betakarítást.

 

 

 

A legújabb korai hibridjeink az elmúlt 3 évben már 100 000 ha körüli területen bizonyították, hogy a koraiság elõnyeinek kihasználása miatt nem kell lemondani a szuper terméseredményekrõl. A korai vetést jól tûrõ fajták FAO sorrendben: SY ONDINA (FAO 280), NK KANSAS (FAO 300), NK LUCIUS (FAO 330), NK OCTET (FAO 350), NK COBALT (FAO 370), NK FLOVITA (FAO 390), NK THERMO (FAO 370) és az NK COLUMBIA (FAO 450) szintén jól érzik magukat már 8 °C mellet is.A korai vetés esetén a gyomirtást is korábban végezzük (fõleg ha preemergens kezelésben gondolkodunk) és alapvetõ követelmény a gyomirtó szerektõl a hosszú hatástartam. A korai vetés után, a korai gyomkikapcsolás lesz a következõ technológiai menet. Egy jól elõkészített talajon a gyomok kelése is egyöntetû így a kezelések a legideálisabb fenológiában végezhetõk, idõben kikapcsoljuk a konkurenciát. A Lumax-szal végzett gyomirtás során a gyomokat még azelõtt eltávolítjuk mielõtt konkurálnának a fényért, vízért, tápanyagért a kultúrnövénnyel, így segítve a kultúrnövényünket, hogy magas termésátlagot tudjon elérni.Mikor is van ez az idõpont?Lumax esetében az egyszikû gyomok fejlettsége a meghatározó, azok 1-3 leveles állapotában kell a kezelést végezni, ekkor általában a kukorica is kb. 3 leveles állapotban van (kétszikû gyomok lehetnek ennél nagyobbak, akár 2-5 levelesek is).

 

 

 

A Lumax megfelelõ bemosó csapadék esetén (30 mm) az egész szezonra kiterjedõ tartamhatással rendelkezik, kiváló szelektivitása folytán a gyomok fejlettsége határozza meg a kezelés idõpontját.Hogy mit hoz a 2012-es esztendõ, nem lehet tudni, de mind a korai vetés mind a korai gyomkikapcsolás olyan elemek, melyek segítségével kiszámíthatóbb a kukorica termesztése és magasabb termésátlagot érhetünk el.

Vereczkey Katalin

Boncsarovszky Tivadar

Syngenta Kft.