MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.28.

A 172./2011 (XI. 24.) számú MVH közlemény szerint február végéig igényelhetõ térítésmentesen a nemzeti kvótatartalékból közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta. Az idei évben is március 20-ig lehet az õstermelõi igazolványokat érvényesíteni. Február hónapban a termelõknek monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket is teljesíteniük kell elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.

 

 

Az MVH 20/2012. (I. 20.) számú közleménye az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlA kifizetési kérelmet 2012. február 1-tõl 2012. május 31-ig, postai úton lehet benyújtani. A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltséghez, az MVH által rendszeresített, e közlemény mellékletét képzõ formanyomtatványon kell benyújtani.Az MVH 5/2012. (I. 20.) számú közleménye a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtott támogatás 2012. évi kifizetésének igénylésérõlA mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet 2012. február 1. és 2012. február 28. között, az MVH által jelen közleménnyel rendszeresített nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeihez postai úton kell benyújtani egy példányban.Az MVH 10/2012. (I. 20.) számú közleménye az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérõlA kifizetést az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek 2012. február 1.–május 31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.Az MVH 11/2012. (I. 20.) számú közleménye a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérõlAz ügyfél a megvalósítási határidõn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át köteles teljesíteni (2010. december 23. elõtt jogerõre emelkedett támogatási határozat esetén).2010. december 23. és 2011. március 5. között jogerõre emelkedett támogatási határozat esetén: az ügyfél a megvalósítási határidõn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenésébõl eredõ változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként, az eredetileg tervezetthez képest csökken.A 2011. március 5. után jogerõre emelkedett támogatási határozat esetén: a támogatásban részesülõ ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétõl számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minõsül egyéb elszámolható kiadásnak; az ügyfél a megvalósítási határidõn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenésébõl eredõ változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá az ügyfél köteles a támogatási határozat kézhezvételétõl számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-ával elszámolni.A 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 2011. március 5. napján lépett hatályba. Ebbõl kifolyólag az elszámolható kiadások összegének 80%-át azon ügyfelek esetében kell teljesíteni, akiknek 2011. március 5. napján támogatási határozatuk vonatkozásában nem volt folyamatban jogorvoslati, vagy döntés-felülvizsgálati eljárás és a támogatási kérelemre indult eljárása helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal nem került lezárásra.A kifizetési kérelmet 2012. február 1-jétõl 2012. május 31-ig, postai úton lehet benyújtani. A benyújtás helye: a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltség.Az MVH 12/2012. (I. 20.) számú közleménye az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlAz MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek 2012. február 1.–május 31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.ÁTK III. jogcím (2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási idõszak) esetén az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minõsül egyéb elszámolható kiadásnak.

Az MVH 13/2012. (I. 20.) számú közleménye a baromfitelepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlA kifizetési kérelmet 2012. február 1. és május 31. között, postai úton lehet benyújtani. A benyújtás helye: Bács-Kiskun megyei kirendeltség, 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.Az MVH 14/2012. (I. 20.) számú közleménye a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlAz utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.Az ügyfél a megvalósítási határidõn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át köteles teljesíteni (2010. december 23. elõtt jogerõre emelkedett támogatási határozat esetén), ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenésébõl eredõ változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken.Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelemben szereplõ adatokra, a kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag az eredeti kérelem benyújtásának hónapjában nyújtható be. Például a 2012. február 1-jén benyújtott kifizetési kérelem 2012. február 29-ig módosítható.A kifizetési kérelmet 2012. február 1.–május 31-ig, postai úton lehet benyújtani a lakóhely/székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltség címére.Az MVH 15/2012. (I. 20) számú közleménye a kertészet korszerûsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igénylésérõlA kifizetési kérelmet 2012. február 1.–május 31-ig, postai úton lehet benyújtani a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltség címére.Az MVH 16/2012. (I. 20.) számú közleménye a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igénylésérõlA kérelmet 2012. február 1.–május 31-ig, postai úton lehet benyújtani a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltség címére.

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.mgszh.hu

www.agrarkamara.hu

 

Szerzõ:

Hegedûs Szilvia

Berta Dávid

Dömötör Károly

MVH FÖPEKI