MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 11
2014.01.28.

 

 

Kérem segítségüket abban, hogy a HMKÁ elõírásai szerint ugyanazon a területen 3 év múlva lehet-e napraforgót termeszteni?Ha nem AKG-s a terület, akkor igen, a HMKÁ vetésváltási szabályai alapján lehetséges. A kritérium ebben az esetben annyi, hogy önmaga után ugyanazon a területen nem termeszthetõ a napraforgó. Egy év kihagyás (más növény) után viszont már újra termeszthetõ. Amennyiben AKG-s területrõl van szó, úgy külön elõírás, hogy a napraforgó csak egyszer termeszthetõ 5 éven belül ugyanazon a területen. Tehát, ha AKG-s területen tavaly napraforgó volt, akkor az AKG 2014-es év végéig ugyanott már nem termeszthetõ. A vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figyelembe kell venni, ha az a fõnövénnyel megegyezõ területen valósult meg, és a földhasználó a másodvetést bejelentette. Tehát a monokultúra (más növények esetében is) másodvetésû növényekkel megtörhetõ.

 Az államtól bérelt (megbízási szerzõdés 2011. márciustól októberig) területekre visszaigényelhetõ-e a gázolaj jövedéki adója? A Földhivatal fél évre bejegyezte a földhasználatot.Igen, arra a helyrajzi számra teljes lapszemlét kell kikérni, ahol látszik a „mettõl meddig” idõszak, és akkor az adott idõszakra visszaigényelhetõ.

 Az EMVA támogatások kifizetésénél – a legtöbb jogcím esetében – a kifizetési év január 1. napján, az Európai Központi Bank által hivatalosan jegyzett euró/forint árfolyammal kell a devizaváltást számolni. Mekkora az idei évre vonatkozó január 1-jei hivatalos árfolyam?Az idei évre vonatkozó január 1-jei hivatalos árfolyam: 314,58 forint/euró. Ezen átváltási érték a tavalyinál lényegesen magasabb, mely 277,95 forint/euró volt.

 Hány forint történelmi bázisjogosultságonként a 2011. évre vonatkozó tejtámogatás?Történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 4 Ft támogatás vehetõ igénybe.

 Milyen szankcióval jár az EMVA-s kötelezõ képzések elmulasztása?Számos EMVA-s támogatás (pl. Szárító, ÁTK, Fiatal gazda) utolsó elszámolásának feltétele, hogy a nyertes pályázó – a jogcímmel kapcsolatban – kötelezõ képzésen vegyen részt (cég, szervezet esetén lehet alkalmazott vagy tag is). A kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg jelentõs részének (legtöbb esetben 20%) megvonásával jár! Az esetleges szankciók elkerülése végett kérjük, ellenõrizzék le, hogy eleget tettek-e ezen kötelezettségüknek támogatási jogcímeikkel kapcsolatban!

 A nemzeti kvótatartalékból meddig igényelhetõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta?2012. február 28-ig igényelhetõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta a nemzeti kvótatartalékból.

 Milyen, vízvédelmi sávokra vonatkozó elõírásokkal bõvült januártól a HMKÁ?Az új HMKÁ elõírások szerint nem juttatható ki:- mûtrágya a MePAR-ban grafikusan megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban;- szerves trágya * a MePAR-ban grafikusan megjelölt állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban,* a MePAR-ban grafikusan megjelölt völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban,*a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban (a védõtávolság 3 m-re csökkenthetõ, ha a mezõgazdasági mûvelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területû).A szerves trágyára meghatározott fenti védõtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.

 Terheli-e fajtaoltalmi díjfizetési kötelezettség a visszavetett vetõmag (vagy utántermesztett vetõgumó) után azt a mezõgazdasági termelõt, aki 12 hektáron tavaszi árpát és 2 hektáron burgonyát termeszt az adott idõszakban?A visszavetett vetõmag (vagy utántermesztett vetõgumó) utáni díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezõgazdasági termelõt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik. Ebben az esetben a burgonyára vonatkozik díjfizetési kötelezettség.

 Támogatási jogosultságonként évente legalább mekkora (Ft) árbevételt kell teljesíteni (elismert tevékenységbõl) a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási programban?Azon ügyfelek, akik részt vesznek a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban, a különleges támogatás igénybevételének feltételeként kötelesek támogatási jogosultságonként évente – elismert tevékenységbõl származó – legalább 300 000 Ft árbevételt teljesíteni.

 Az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendõnek kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására. Ettõl eltérõen mely esetekben csökkenthetõ a trágyatároló kapacitása?A trágyatároló kapacitása 2 esetben csökkenthetõ:- Ha az állattartó a tartási hely szerint illetékes felügyelõségnek bejelenti és igazolja, valamint adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya közvetlen termõföldön történõ felhasználását továbbiakban nem folytatja, azaz a keletkezõ trágya meghatározott idõközönként feldolgozásra kerül (különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként), úgy ez esetben olyan méretû, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biztonságos tárolását.- Legeltetéses állattartás esetén az istállótrágya-tároló kapacitását az istállózott idõszak hossza alapján kell megállapítani.

 Milyen határidõvel kell értesíteni az MVH-t, ha az ügyfél-nyilvántartásban szereplõ adatokban változás történt?A regisztrált gazdálkodók kötelesek értesíteni a hivatalt a nyilvántartásban szereplõ adataikban történt változásról, azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül. Az MVH a bejelentett adatok helyességét ellenõrizheti. A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a termelõ 500 ezer forintig terjedõ bírsággal is sújtható.

 Mekkora lesz várhatóan az idén megnyíló GazdaNET jogcím támogatási felsõ határa, illetve mértéke (%)?A tárca tervei szerint az idei évben 3,3 milliárd forint fog rendelkezésre állni az ÚMVP keretösszegébõl a GazdaNET megnyitására, mely informatikai fejlesztést tesz lehetõvé kifejezetten kisgazdaságok számára (0-4 EUME a korábbi elõzetes információk szerint). A támogatás felsõ határa várhatóan 2000 euró/projekt lesz, mértéke 40% körül alakulhat. A program részleteirõl jelenleg is egyeztetések folynak a minisztériumban.Amennyiben Önnek is kérdése merül fel,

azt várjuk a [email protected] e-mail címen,

vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!