MENÜ

Kukorica startertrágyázási kísérletek

Oldalszám: 47
2014.01.28.

A kukoricát sokrétû, takarmányozási, élelmezési és ipari felhasználása következtében elsõszámú kultúrnövényként tartjuk számon. Hazánkban a legnagyobb területen termesztett szántóföldi kultúra, vetésterülete az elmúlt 10 év átlagában stabilan 1,1–1,4 millió ha között mozgott.

 

 

A kukorica utóbbi években kapott termésátlagát végignézve igen jelentõs, mintegy 50-60%-os termésingadozást figyelhetünk meg, amit a klimatikus körülmények mellett jelentõsen befolyásol az alkalmazott agrotechnika, azon belül is a tápanyagellátási technológia.

Ha tanulmányozzuk a termesztés költség-jövedelem viszonyait, megállapítható, hogy az input anyagok közül csak a mûtrágya költség több, mint 30%-ot képvisel. Ezért is fontos, hogy a változó termény- és mûtrágya piaci árak mellett mindenkor fenntartható legyen a megfelelõ jövedelmezõség. Mindez a felhasznált tápanyagok mennyiségének és összetételének helyes megválasztását indokolja.

A Fertilia Kft.-nél az elmúlt években jelentõs munka folyik napjaink piaci igényének kielégítését szolgáló starter mûtrágyák kifejlesztésére. Az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete 2011-ben, Martonvásáron végzett szabadföldi kisparcellás kukorica kísérleteket cink tartalmú Gramix NP, és Gramix NPK starter mûtrágyáinkkal. A kísérlet célja a termékek hatékonyságának vizsgálata volt, a kezelések hatásának mérése a kukorica fejlõdésére, szemtermésére és minõségi paramétereire.

 

Agroökológiai feltételek:

A kísérleti terület foszforral „igen jól” (320–390 P2O5 mg/kg), cinkkel „gyengén” (0,9–1,6 cink mg/kg) ellátott erdõmaradványos csernozjom talaj. 2011-ben a kukorica tenyészidõszakában lehullott csapadék mennyisége 49%-kal maradt el a sokévi átlagtól. Pozitív idõjárási tényezõ, hogy a virágzás és szemtelítõdés idõszakában volt csapadék, valamint a hõségnapok száma alacsonynak volt mondható.

A kísérleti területre 2011 tavaszán a talajmunkák megkezdését megelõzõen egységesen 102 kg/ha dózisú N hatóanyagot juttattunk ki 300 kg/h 34%-os ammónium-nitrát formájában.

Különbözõ dózissal és kijuttatási móddal történtek a kísérletek:

 


Nagyításhoz katt a képre

 

 


A kezelések hatása a kukorica szemtermésére – Martonvásár, 2011.

 

 


A kezelések hatása a kukorica ezermagtömegére és csövenkénti termésére – Martonvásár, 2011.

 

 

A tápelem-ellátottság harmóniájának javítása a korábbi virágzás révén segítheti a nyári aszályok kedvezõtlen hatásainak tompítását. A kezelések korábbra hozták a címerek megjelenését, rövidítették a virágzási periódust.

A címerhányás és a címer virágzása a kezeletlen kontroll parcellán következett be a legkésõbb, a vizsgált készítmények 1–1,5 nappal korábbra hozták a címerek megjelenését, és 1,5–2 nappal rövidítették azok virágzását a vetés idõpontjától számítva. Aszályos, légköri aszályos évjáratokban még ilyen kis különbség is pozitív hatással lehet a termésre. A kezelések a kukorica 8-leveles állapotában növelték a klorofill sûrûséget, zöldebb, erõteljesebb állományt eredményeztek.

A betakarítás elõtti felvételezések azt mutatták, hogy a szárszilárdságra (kis megdõlés) a legpozitívabb hatása a Gramix NP 15-30 + 0,5% Zn mûtrágyának volt.

A kombájnolt parcellánkénti szemtömeg, valamint a szárítószekrényes nedvességtartalom alapján számított terméseredmények szerint a szem mennyisége 8,79 és 10,30 t/ha között változott a kísérletben. A legkisebb átlag a csak nitrogén hatóanyaggal trágyázott kontroll parcellákon volt. Minden vizsgált kezelés növelte a termés mennyiségét a kontrollhoz viszonyítva.

A parcellánkénti szemtermés és a felvételezéskor meghatározott csõszám hányadosaként számított csövenkénti termés a kontrollhoz viszonyítva minden kezelésben igazolhatóan, jelentõsen nõtt.

A kutatás kiterjedt UMG termékcsaládunk cink és foszfor-cink tartalmú starter granulátumok vizsgálatára is, mely a 2010. óta párhuzamosan történt cink tartamhatás kísérlettel együttesen pozitív eredményt hozott. A parcellák mérési eredményei szerint a cink tartalmú trágya a kijuttatást követõ évben is igazolhatóan növelte a szemtermést.

A termésnövekedés a kontrollhoz viszonyítva meghaladta a 10%-ot.

 

Simon Péter ügyvezetõ

Fertilia Kft.