MENÜ

Gabonapiac

Oldalszám: 19
2014.01.27.

VSZT közlemény: a tavaszi hibridvetõmag-ellátással kapcsolatban
Mi van a hó alatt?
A februári USDA becslésekben ismételten fölfele korrigálták a világ 2011 évi búzatermését

 


 

 

VSZT közlemény: a tavaszi hibridvetõmag-ellátással kapcsolatbanA hazai piacot hibridkukorica és napraforgó vetõmaggal ellátó nemesítõ/fajtatulajdonos cégek 2012. február 22-i ülésükön áttekintették a tavaszi vetõmagellátás helyzetét, a rendelkezésre álló készleteket a várható vetõmagigények tükrében.A megbeszélésen megerõsítést nyert a Vetõmag Szövetség és Terméktanács által kiadott korábbi tájékoztatás, mely szerint a hazai forgalmazók ki tudják szolgálni a hazai piacot elegendõ mennyiségû vetõmaggal, de a relatíve alacsony készletek miatt egyes hibridek már jelenleg sem elérhetõk, illetve további hiányra is fel kell készülni.A hazai vetõmag-forgalmazók továbbra is abban érdekeltek, hogy a magyar termelõket a legjobb genetikájú, kívánt hibrid összetételû, kiváló minõségû vetõmaggal lássák el.

 

A jelenlegi helyzetet a hazai forgalmazóktól független objektív okok idézték elõ:

A hazai hibridvetõmag-piaci ellátás szoros összefüggésben van a világon, és különösképpen Európában rendelkezésre álló vetõmagkészletekkel. Az idei vetésekhez Európában a korábbi évekhez képest kevesebb hibrid-, és különösen hibridkukorica vetõmag áll rendelkezésre. Ennek okai elsõsorban a közép-kelet-európai régióban várható vetésterületek növekedésében, valamint a Nyugat-Európában tapasztalt gyengébb vetõmag-elõállításban keresendõk.A tavalyi magas terménypiaci árak lehetõvé teszik a termelõk számára, hogy az idei évben többet fordítsanak az input anyagok beszerzésére. Az eddig beérkezett rendelések alapján elmondható, hogy a vetõmagvásárlások tekintetében a termelõi igények a vártnál lényegesen nagyobb mértékben tolódtak el nagyobb értékû, ill. prémium kategóriás vetõmagok irányába, amely szintén hiányhelyzetet idézett elõ egyes hibridekbõl.Felhívjuk a termelõk figyelmét, hogy minél hamarabb jelezzék vetõmagigényüket a forgalmazójuk felé, valamint készüljenek fel arra, hogy egyes hibridekbõl már esetleg nincsen elérhetõ vetõmag a piacon. 

 


 

Mi van a hó alatt?Február elejére megérkezett a nagyon várt hótakaró a gabonatáblákra. Az enyhe decemberi és január eleji idõjárás miatt lehetett izgulni, hogy alakulnak a vetéseink állapota.Az õszi vetések állapota az elmúlt években tapasztalt növény fejlettségi átlagánál jelentõsen gyengébb volt. Sajnos csak búza esetében 17% kapott jó, 31% közepes minõsítést. Repce esetében 19% kapott jó és 25% kapott közepes minõsítést.

Ezek a számok számukra teljesen lehangolóak voltak, csak bízni lehet, hogy javul a helyzet tavaszra.Nyugat-Európa gabonapiacain január közepétõl fokozatosan emelkednek az árak, a búza 210 euro/tonna francia kikötõbe szállítva, a kukorica 200 euro/tonna. Az EU-s gabonaárak magasabbak az USA árakhoz képest. Nagyon leegyszerûsítve: az amerikai búzaárak az „olcsó” árszintben tartózkodtak 2011. 4. negyedévben. A két piac árai, a statisztikák szerint is, egy idõ után mindig közelítettek egymáshoz, most az USA árak közelítenek az EU-s árakhoz. Fundamentumban gyõzött a francia-német 10%-os kalászos terméskiesés, szemben az orosz-ukrán óriási méretû gabona-kiszállításokkal szemben! A 290-300 Ft-os euró árak kedveznek a gabonatermesztõknek, ha a terményeik értékesítésérõl van szó, de az input anyagok beszerzésénél kedvezõtlen hatás mutatkozik.Gabona-áremelkedés okai:1. Az európai hótakaró viszonylag jónak bizonyult, de több országból jönnek fagykár hírek (lengyel, francia). Ugyanakkor az Ibériai-félszigeten a csapadék hiánya fog terméskiesést okozni. Ezt a szaksajtó nagyon jól fel is erõsíti.2. Az európai szállításokat a fekete-tengeri régióban a kemény hideg hátráltatta. A legfrissebb USDA jelentés szerint a 2011-12-es gazdasági évben a világ búzatermése 693 millió tonna körül alakulhat, ez a becsült 680 millió tonnás felhasználás mellett 213 millió tonnás év végi készleteket jelent. Kukorica esetében a 868 millió tonnás termés a 864 millió tonnás felhasználási szint mellett 125 millió tonnás év végi készleteket eredményez.3. Valószínûsíthetõ, hogy a „makroisták”-pénügyi alapok és az „indexisták” vételi pozíciókat nyitnak a világ gabonapiacain a szénhidrogének áremelkedése miatt.

 

 

 


A februári USDA becslésekben ismételten fölfele korrigálták a világ 2011 évi búzatermését, amely így megközelíti a 693 millió tonnát. A világ várható búza felhasználása is nõtt az elõzõ évekhez képest és eléri a 680,5 millió tonnát, de már most látszik, hogy magas átmenõ készletekkel kezdjük az új szezont. A 213 millió tonna zárókészlet meglehetõsen magasnak titulálható.Itthon sem panaszkodhatunk a termésre, a valamivel több, mint 4 millió tonna, jó közepes termésnek mondható. Hazai felhasználásunk azonban várhatóan ebben a szezonban sem fog nõni, nem haladja meg a 2,43 millió tonnát, így várhatóan bõven marad búza, még betakarításkor is, a raktárakban.Noha sokan úgy gondolják, hogy kiváló volt a gabonaexportunk, a hivatalos statisztikai adatok szerint, júliustól novemberig mindössze 810 ezer tonna búza hagyta el az országot, ami az elmúlt 5 év legalacsonyabb mennyisége és mindez annak ellenére, hogy a forintárfolyam igen kedvezett az exportnak. Igaz komoly hátrányt jelentett az, hogy a betakarítást követõen a Duna hajózhatósága egyre romlott és a termelõi eladási kedv is hiányzott, vagy az eladási és vételi árak nem találkoztak. A zárókészlet, a körülményektõl függõen 500-600 ezer tonna is lehet, mert jelen számítások szerint úgy tûnik, hogy ebben a gazdasági évben jó, ha az 1,5-1,6 millió tonnát eléri a búzakivitel. A szokottnál nagyobb zárókészlet nem okozhat gondokat, de természetesen ez csak akkor igaz, ha a termelõk finanszírozni tudják a tárolást is.Kukoricából a februári USDA becslések közel 4 millió tonnával visszakorrigálták a világ kukorica termését, 864 millió tonnára. A rekordtermés ellenére, a megnövekedett igény miatt (868 millió tonna) a készletek tovább fogynak, és alig fogják elérni a 125 millió tonnát.Itthon jó termésünk volt kukoricából és a hazai felhasználás is legalább 300 ezer tonnával fog nõni ebben a gazdasági évben, a Pannonia Ethanol Zrt. dunaföldvári bioetanol üzemének beindulása miatt. Annak ellenére, hogy meglehetõsen magas export árualappal rendelkezünk, a búzához hasonlóan a kukoricaexport is a megszokottnál gyengébben teljesített. A gazdasági év elsõ 5 hónapjában mindössze 960 ezer tonna kukoricát szállítottunk ki. Ezzel szemben az elmúlt években november végéig a kivitel mindig elérte az 1,3-1,4 millió tonnát. Azt azért még nem lehet kizárni, hogy a novemberig tapasztalt lanyha kivitellel szemben tavasszal lesz élénkülés a piacon.A teljes gabonaexport tehát alacsonyabb volt az átlagnál, mintegy 2,14 millió tonna. A gabonák közül egyedül az árpa értékesítése volt meglepõen jó: öt hónap alatt 342 ezer tonnát exportáltunk.Az elõrejelzések azt mutatják, hogy az új termésig kiegyensúlyozott lesz a gabonaellátás, ellentétben az elõzõ évvel, amikor búzából is, kukoricából is szûk esztendõ volt.