MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 11
2014.01.27.

 

Mekkora támogatási összeget kaphatnak állatonként a gazdálkodók az anyajuh de minimis támogatásnál?

Az anyajuh de minimis támogatásnál a gazdák 1900 forintot kaphatnak állatonként. 

 

Az idei évtõl mekkora az agrár-kárenyhítési hozzájárulás mértéke (Ft/ha)?

2012-tõl emelkedik a kárenyhítési hozzájárulás mértéke, ami egyúttal az állami támogatás összegét is megnöveli:

- ültetvény után 3000 Ft/ha;

- szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha;

- egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha összeget kell évente befizetni.

A vonatkozó törvény alapján bõvül a kockázatkezelési közösséghez kötelezõen csatlakozó mezõgazdasági termelõk köre. Ezentúl minden mikro-, kis- és középvállalkozás (beleértve az õstermelõket is) kötelezõen csatlakozó tagnak minõsül, ha az egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelõ termõterületet jelent be:

- legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy

- legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy

- legalább 1 ha ültetvény, vagy

- együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy

- együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény. 

 

Az új kárenyhítési rendszerben mi az adott évi hozzájárulás befizetésének (beérkezésének) határideje?

2012-tõl a kárenyhítési hozzájárulásként megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó határidõ a tárgyév szeptember 15. napja. Továbbra is nagyon fontos, hogy ez a határidõ nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az idõpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg hivatalhoz történõ beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történõ jóváírására!

Az átutalást ezért legkésõbb a határidõt megelõzõ néhány munkanappal el kell indítani ahhoz, hogy a kötelezettség határidõben teljesüljön. A befizetés elmaradása, vagy a határidõn túli befizetés a továbbiakban is a kárenyhítõ juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi! 

 

Mi a 2011. évre vonatkozó EMVA – Monitoring adatszolgáltatás benyújtásának határideje?

A 2011. évre vonatkozó adatszolgáltatást a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elektronikus felületén (ügyfélkapun) keresztül lehet megtenni 2012. február 13. és március 12. között.

 

Milyen mértékû szankcióval sújthatók azok, akik nem tesznek eleget monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüknek?Azon termelõk, akik nem tesznek eleget monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüknek, a vonatkozó jogszabály szerint akár 500 ezer forintos bírsággal is sújthatók! 

 

Várható-e az idei évben a Mezõgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) támogatási jogcím megnyitása?

A Darányi-terv szerint a Mezõgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) jogcím rendelkezésre álló tervezett keretösszege 5 milliárd forint, és a tervek alapján még idén megnyílik. 

 

Milyen forint/euró árfolyam alapján utalja az MVH a 2011. évi AKG-s kifizetéseket azon termelõknek, akik idén kapják meg a pénzösszeget?

Az MVH január végén kezdte meg az AKG-s kifizetéseket (a területalapú SAPS támogatás 2. feléhez hasonlóan). Az utalások folyamatosan zajlanak, és a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti június 30-i határidõnél – az MVH közlése szerint – várhatóan hamarabb, már áprilisban befejezõdnek.

A támogatás forintra történõ átváltásánál a hivatal az Európai Központi Bank által 2012. január 1–jén jegyzett forint/euró árfolyamot alkalmazza, mely 314,58 Ft/euró.

 

Veszélyes hulladék esetében meddig kell megõrizni a vonatkozó nyilvántartásokat, bizonylatokat?

Veszélyes hulladék esetében a nyilvántartások, bizonylatok a tárgyévet követõ 10 évig, nem veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetõk. 

 

Meddig csatlakozhatnak új belépõk a Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási programba a 2012-2013. támogatási évek vonatkozásában?

A Vidékfejlesztési Minisztérium módosította a Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási program szabályozó rendeletét.

Ez alapján a 2010-ben elindult nemzeti programba – a 2012-2013. támogatási évek vonatkozásában – csatlakozhat azon zöldség-, illetve gyümölcstermelõ is az õt megilletõ referenciaterület mértékéig, aki vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben nyilatkozik, tehát 2012. május 15-ig lehet csatlakozni.

 

Mekkora a Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási programban figyelembe vehetõ legkisebb parcellaméret?

A szerkezetátalakítási programban való részvételnél figyelembe vehetõ legkisebb parcellaméret 0,3 hektár. 

 

Mekkora az EMVA-s kötelezõ képzések díjtámogatásának intenzitása?

A képzés díja 100%-ban visszaigényelhetõ a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH), azonban nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevõk étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához. 

 

Értesüléseim szerint Natura 2000 területekhez kapcsolódó új támogatást ír ki a minisztérium. Milyen, a Natura 2000 programhoz kapcsolódó támogatási jogcím elindítása várható az idei évtõl?

Új támogatási jogcímként elõkészítés alatt áll a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás jogszabálytervezete, így várhatóan az idei évben már – a korábbról ismert Natura 2000 gyepterületekhez hasonlóan – Natura 2000 erdõterületek esetében is lehetõség nyílik támogatás igénybevételére.

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél,

a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!