MENÜ

Starter mûtrágyák a Fertilia 2012 tavaszi ajánlatában

Oldalszám: 40-41
2014.01.27.

Startertrágyázással a csírázó, gyökeresedõ növény kezdeti fejlõdésének tápanyag ellátásáért

 

Ebben a fenológiai fázisban a foszfornak pótolhatatlan szerepe a növény élettani folyamatainak energiarendszer mûködésében van. A legnagyobb energiát az osztódó szövetek, az újonnan képzõdõ gyökér- és hajtáscsúcsok intenzíven fejlõdõ részei igénylik.A tápelem-felvétel megkívánja, hogy a talajban lévõ foszfor megfelelõ oldhatóságát, a hidrogénfoszfát ionok talajon belüli gyors mozgása, valamint az adszorbeált foszfát ionok mobilizációját és a szerves formák mineralizációját. A hideg talajhõmérséklet a tápelemek közül a foszfor felvételét akadályozza legnagyobb mértékben, ami még inkább indokolja ezen tápelemre való odafigyelést.A megfelelõen elvégzett startertrágyázással nemcsak a kezdeti gyorsabb fejlõdést segítjük elõ, de a korábbi zöldtömeg fejlõdés következtében nõ a talaj fedettsége, javul a vízháztartása, a növényzet aszálytûrõ képessége jobb lesz. Nem utolsósorban termés- és minõségnövekedés érhetõ el.A starter mûtrágyázásnak kettõs célja van:

1. Növények kezdeti fejlõdéséhez szükséges foszfor biztosítása.

2. A tenyészidõszak tápelem-szükségletének részbeni fedezése harmonikus tápanyag-kijuttatással.Az 1. esetben, ha hagyományosan, (alapmûtrágyázás) felületre szórva már juttattunk ki P, K mûtrágyát, s a talajunk tápelem ellátottsága e két elemre nézve jónak mondható, akkor magas foszfortartalmú starter mûtrágyát kell választani.A 2. esetben, ha csak starter kijuttatást tervezünk, ismerni kell az adott terület tápanyag ellátottságát, s a szerint kell megválasztani az NPK mûtrágya összetételt. Figyelemmel kell lenni a növény igényéhez igazodó harmonikus tápelem, makro-, mezo- és mikroelem sor kiadására.A Gramix NP és Gramix NPK starter mûtrágya ajánlataink a tavaszi vetésû kapásnövényekre, a kukorica és a napraforgó indító trágyázásra kínálnak megoldást.A kijuttatási módok alapján beszélhetünk a teljes terület kezelésérõl (a hatóanyagokat a vetõágy készítõ kombinátorozással lehet a felsõ 5-8 cm-es zónába bedolgozni), s sorkezelésrõl, amikor lehetõségünk van a tápanyagokat a vetéssel egy menetben a mag mellé juttatni néhány centiméter távolságra.A korábbi, a talaj feltöltõ mûtrágyázására irányuló szaktanácsadói rendszerrel szakító, új, a növény igényét és a termõtalaj adottságait figyelembe vevõ többszintû szaktanácsadó programunkra alapozva adjuk egyedi tápanyag-utánpótlási javaslatunkat, amelyben kiemelt szerepe van az indító, startermûtrágyázásra alkalmas Gramix NPK starter mûtrágya termékkörünknek.

 

2011-ben Gramix NP és Gramix NPK termékeinkkel

két kutatóintézetben is történtek kísérletek


 

 

A kísérleti területek talajadottságaiMartonvásár: foszforral „igen jól” (320-390 P2O5 mg/kg), cinkkel „gyengén” (0,9-1,6 cink mg/kg) ellátott erdõmaradványos csernozjom talaj.Kompolt: pH: 4.87, KA: 48, H% 2,04, P2O5: 92,7 mg/kg, K2O: 184 mg/kg, Zn: 1,71 mg/kg, Cu: 5,38 mg/kg, Mn: 237 mg/kg, Mg: 574 mg/kg

 

 

A kezeléseknek mind minõségi, mind termésnövelõ hatása mindkét kultúrában mérhetõ volt, terméseredményeket az alábbi ábrák mutatják

Nagyításhoz katt a képre

 


 

 

Az eredmények igazolták, hogy a Gramix NP, NPK mûtrágyáink igen jó hatékonysággal alkalmazhatók a tavaszi vetésû növények indító trágyázására, mind teljes felületû, mind sormûvelés kijuttatási technológia alkalmazásával. Használatukkal, s a jelenlegi termésátlagokkal, termény- és mûtrágya árakkal számolva a ráfordítás többszörösét nyerjük vissza.Hangsúly a növényspecifikus mezo- és mikroelemekenA kukoricánál különösen fontos a cink szerepe, mivel jelentõs nagyságú területünk cinkben gyengén ellátott, aminek hiányára a növény érzékenyen reagál. Cinkhiány esetén a kukorica növekedése visszafogottá válik, károsodnak a generatív szervek, a virágképzõdés késik, esetleg el is marad.A talajban a még jó cink ellátottság esetén is jelentkezhet relatív cink hiány, amit a foszfor-cink ion antagonizmus idéz elõ.A napraforgó számára a bór a kiemelt mikroelem, elsõsorban a generatív folyamatokat szabályozza. Bór hiányában romlik a kötõdés és torz kaszatok képzõdnek. A bórhiány tüneteit az aszálykár fokozza.Ugyancsak jelentõs napraforgónál a magnézium és kén mezoelem, melyek jelenléte a termés és olajtartalom növelés fontos tényezõi.A Gramix NP, Gramix NPK kukorica és napraforgó starter mûtrágyáink a makro N, P, K elemek mellett magas mezo- és mikroelem tartalmúak, hatóanyagai jól oldódó formátumban vannak jelen, valamint nagy fontosságú optimális fizikai tulajdonságainak – mint a szemcseméret homogenitás, szemcseszilárdság – köszönhetõen könnyen kijuttathatóak.

 Nagy Margit, fejlesztési vezetõ

Fertilia Kft.

www.fertilia.hu

www.mutragyalicit.hu