MENÜ

Az OTP és az AGRYA együttmûködése a versenyképes hazai agráriumért

Oldalszám: 97
2014.01.27.

A fiatal generációkat is be kell vonni az agrárium fejlesztésébe – ennek érdekében kötött együttmûködési megállapodást az OTP Bank a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségével (AGRYA). A kooperáció célja, hogy az új generációk is megismerkedjenek a mezõgazdaságban folyó tevékenységgel, és bekapcsolódjanak a magyar agrárium – mint a nemzetgazdaság stratégiai jelentõségû ágazata – versenyképességének erõsítésébe.

 

 

 

Gyuris Dániel, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a megállapodás megkötésekor elmondta, hogy az OTP anyagilag is támogatja majd az AGRYA alapítványát. A pénzintézetnél egyébként tavalyhoz képest mintegy 20%-kal bõvült az agrárhitelek állománya.Kesjár Kamilla, az AGRYA társelnöke az együttmûködés elsõ állomásaként említette a február 24-ei Fiatal Gazda Konferenciát, közel kétszáz 40 éven aluli agrárvállalkozó részvételével. A konferencia megvalósítását szorgalmazó közös kommunikáción túl az OTP Bank saját elõadással is hozzájárult a fiatal gazdák pénzügyi tudatosságának növeléséhez. Megfelelõ pénzügyi ismeretek és háttér hiányában ugyanis az ifjú agráriusoknak sokszor nehézséget jelent vállalkozásuk elindítása vagy fenntartása, fejlesztése.A konferencia célja az volt, hogy a fiatal agrárvállalkozók megismerjék a forráshoz jutás feltételeit, módját, és a pénzügyi lehetõségeket. Az agrárium a nemzetgazdaság stratégiai jelentõségû ágazata, amelyben a földrajzi adottságoknak köszönhetõen jelentõs potenciál rejlik. A legfrissebb statisztikai adatok szerint míg a harmadik negyedévben, akárcsak a negyedikben, a magyar gazdaság egésze 1,4 százalékkal nõtt, addig ezen belül az agrárium 5,9 százalékos erõsödést mutat. Önmagában azonban a globális feltételek, illetve a hazai és uniós agrár-finanszírozási helyzet változásai mellett nem garantálható hosszú távon a biztonság – a versenyképesség megõrzéséhez és erõsítéséhez a gazdálkodóknak fejlesztésekre, beruházásokra van szükségük, a mezõgazdasági termelés fenntartásához pedig az új generációk bevonására. E feltételek megteremtése az agrárium minden szereplõjének feladata, és célja kell, hogy legyen. Ezt tartotta szem elõtt az OTP Bank is, amikor a fiatal gazdák életpályáját segítõ AGRYA-val együttmûködési megállapodást kötött.A két szervezet programjaiban a mezõgazdaság szerepe és fontossága áll a középpontban – ahogy a több generációt megszólító szemléletformálás is. Az együttmûködés három programot ölel fel, amelyeken keresztül a 2012-es esztendõben mintegy 20 ezer kisiskolást, több ezer fiatal gazdát, valamint az agrárium iránt érdeklõdõt érnek majd el.

 

Az együttmûködés kiemelt célterületeinek egyike a mezõgazdasági termelõk új generációjának az agrártermelésbe való integrálása, a fiatal gazdák pénzügyi tájékozottságának növelése. Megfelelõ tõke hiányában nehézséget jelent kezdõ vállalkozásuk elindítása, és a fiatalok a hitelezõ pénzintézetek számára kockázatot jelenthetnek hitelképesség, és vállalatvezetési tapasztalat hiánya miatt. Az OTP Bank azonban az agrárium minden szereplõje irányában nyitni kíván, ezért a fiatal gazdák számára is kínál hitelkonstrukciókat. Az OTP Bank és az AGRYA együttmûködése hozzájárul az új gazdálkodói generáció sikereinek elõmozdításához, a szakma elöregedésének mérsékléséhez és a magyar mezõgazdasági termelés fenntartásához.A fiatalok mezõgazdasági pálya felé orientálását olyan programokkal segítik, amelyek kellõ ismereteket adnak arról, hogy az agrárium biztos megélhetést biztosító és stratégiailag kiemelten jelentõs iparág ma Magyarországon. Mind az EU mind a magyar kormány elkötelezett az ágazat fenntartható mûködése iránt, emellett pénzügyi, hitelezési szempontból a hazai pénzintézetek számára is kiszámíthatóbb terület – ezért érdekük a stabilitás erõsítése.

Ugyancsak kiemelt cél a magyar termékek fogyasztásának népszerûsítésével az agrár-vállalkozási piac versenyképességének erõsítése. A hazai termékek keresletének a nemzetgazdaság szempontjából is kiemelt jelentõsége van – a kereslet növekedése a magyar termelõk versenyképességét erõsíti, így hozzájárul a vállalkozói szektor általános erõsödéséhez.Az együttmûködés keretei között az OTP Bank és az AGRYA közös kommunikációs tevékenységbe kezd a mezõgazdasági generációváltás fontosságáról a közvetlenül érintettek, és a szélesebb nyilvánosság körében is. A két szervezet a mezõgazdaság helyét, szerepét, fontosságát középpontba helyezõ, több generációt megszólító, szemléletformáló programokat kíván kidolgozni és megvalósítani. Információ-szolgáltatással segítik a fiatal gazdálkodókat az innovatív agrotechnikai eljárások alkalmazásában és adaptálásában.Az együttmûködés részeként szponzorált programok közül a bevezetõben említett Fiatal Gazda Konferencia az elsõ. A Vesd bele magad! program keretében több ezer óvodás és kisiskolás jut vetõmaghoz, 5700-an az OTP Bank jóvoltából, így a gyerekek az iskolákban, vagy otthonaikban friss zöldségeket termeszthetnek. A program célja, hogy felhívja a fiatal generációk figyelmét a magyar termékek fogyasztásának és termelésének fontosságára, illetve hogy hozzájáruljon a legkisebbek mezõgazdasággal kapcsolatos szemléletének formálásához. A magyar termékek keresletének nem csak az agrárium, hanem a nemzetgazdaság szempontjából is kiemelt jelentõsége van, sõt a magyar termelõk versenyképességét, így a vállalkozói szektor általános erõsödését is támogatja.

 


Gyuris Dániel, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese,

és Kesjár Kamilla, az AGRYA társelnöke

 

 Az együttmûködés harmadik eleme a Vidék Kaland! – amely során szakmai utakat szerveznek városi fiataloknak, hogy fiatal gazdák által vezetett gazdaságokat látogassanak meg. A program célja a sikeres agrárvállalkozók példájának bemutatásával a fiatalok mezõgazdasági pálya felé orientálása, megelõzve ezzel a szakma elöregedését – továbbá hogy hozzájáruljanak a szemléletformáláson túl a résztvevõk gyakorlati ismereteinek és szakmai tapasztalatainak bõvítéséhez.Az együttmûködés is igazolja, hogy a stabil, fenntartható és versenyképes magyar mezõgazdaság mind az OTP Bank, mind az AGRYA számára fontos. Az OTP tavaly döntött úgy, hogy az agrárfinanszírozáshoz és az ágazat problémáinak kezelésére felállít egy speciális fiatal csapatot, amely segítsége révén a pénzintézet szeretné felfuttatni az agrárium pénzellátását.–keresztes–Legyen Ön is fültanújaLegyen Ön is szemtanúja