MENÜ

Jó hírünket vitték az EU-ba - Megtisztelõ látogatás a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-nél

Oldalszám: 110
2014.01.27.

Megtisztelõ megkeresés érkezett a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-hez: az Európai Unió és a Vidékfejlesztési Minisztérium közös szervezésében Magyarországra érkezõ rangos nemzetközi szakember-csoport a cég nagyigmándi telephelyén, üzemlátogatás keretében tájékozódhatott a takarmánygyártás helyzetérõl.

 

 

 

A látogatás az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatósága (DG SANCO) alá tartozó Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) szervezésében a BTSF, azaz a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” projekt keretében szervezõdött. A BTSF 2011/2012 takarmányjogi képzés több tagállami helyszínen zajlik: Rómában, Budapesten, Koppenhágában 3-3-3, míg Bukarestben 1 alkalommal.A program olyan bizottsági kezdeményezés, amely a tagállamok illetékes hatóságai számára átfogó képzési programokat vezet be annak érdekében, hogy az uniós jog vonatkozásában naprakész információkkal rendelkezzenek, ellenõrzéseiket egységesen, tárgyilagosan és szakszerûen hajtsák végre.

 


Tíz országból közel negyvenen érkeztek hazánkba

 

 

A képzés rangját jelzi, hogy a bábolnai módszereket tanulmányozó 30 fõs vendégsereg számos helyrõl – Ausztriából, Belgiumból, Dániából, Írországból, Lengyelországból, Macedóniából, Németországból, Szlovéniából, Törökországból és Ukrajnából – érkeztek.Az üzemi látogatások célja, hogy a résztvevõk az elméleti ismeretek mellett, betekintést nyerjenek a takarmányokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati végrehajtásába (pl.: takarmányellenõrzés) is az illetékes nemzeti hatóság és a takarmánygyártók szempontjaiból.

 


Üzemlátogatással zárult a rendezvényA nagyigmándi üzem megtekintése elõtt Kádár Péter ügyvezetõ igazgató bemutatta a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft-t. Elõadásában megemlítette a magyarországi takarmányipar helyzetét – ismertette a vállalat fõ tevékenységét, eredményeit, céljait. Többek között beszélt a kölcsönösen elõnyös partneri kapcsolatokról, a folyamatos minõségellenõrzés napi gyakorlatáról, a hatósági követelményekrõl és az egészséges élelmiszer-elõállítás takarmányozási vonatkozásairól. A gyártási folyamatokról Óvári Ferenc termelési igazgató tájékoztatta a vendégeket.A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. nyomon követhetõségi rendszerét, gyakorlatát az üzem bemutatásakor tanulmányozták a vendégek.A szakember-csoport elismeréssel szólt az üzemben szerzett tapasztalatairól és – mint mondták – a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. hasznos adalékokkal szolgált gyakorlati munkájukhoz. Jó hírnevünket vitték Európa-szerte.Balassa Gergely