MENÜ

Közös bennünk a föld szeretete - A BASF idén is a termelõkre koncentrál

Oldalszám: 57
2014.01.27.

Fennállása legsikeresebb esztendejének könyveli el a BASF a 2011-es évet, amely számukra az értékteremtõ partnerségrõl szólt – erre a kiváló alapra épül a 2012-es üzleti elképzelésük és filozófiájuk is. Szezonnyitó rendezvényükön a kiszámíthatóság, a megbízhatóság, az együttmûködési készség és a felelõsségteljes magatartás jegyében fogalmazódtak meg az Agrodivízió stratégiái.

 

 

Krasznai Gábor divízióvezetõ szerint az Agrodivíziónak egyre nagyobb jelentõsége van a BASF-en belül, ez pedig annak köszönhetõ, hogy a világ valódi innovatív mezõgazdaságot igényel. A népességszám erõteljes növekedésével és a megváltozott étkezési szokásokkal megnövekedett táplálékigény éppúgy az agrárium perspektivitását jelentik, mint a bio-üzemanyagok iránti megnövekedett kereslet. Ahhoz, hogy ezeknek a megnövekedett igényeknek, valamint a hozamok fenntarthatóságának eleget tudjon tenni az ágazat, új megoldások szükségesek. Ez pedig a növényvédõszer-piac számára is hatalmas kihívásokat jelent. Magyarországon mindig is a termelõi hangsúly volt a legfontosabb a BASF számára, és a tendenciák világszerte ezt igazolják. Az Agrodivízió csapatának stratégiája szerint nem azt kell megmondani a termelõnek, hogy milyen irányban induljon el, hanem olyan komplex módon kell õket kiszolgálni, amely a jó döntésüket segíti elõ. Vagyis a termelõk növényvédõ szerrel való kiszolgálása önmagában nem elegendõ – az egyéb innovatív célok, mint például a kijuttatás-technika, vagy a technológia fejlesztésérõl szóló ismeretek összhangja garantálja azt, hogy a termelõ jól jár. Ezt a stratégiát a BASF jól képzett csapata kiválóan alkalmazza, így a legmegfelelõbb megoldást tudja ajánlani partnereinek a fenntarthatóság jegyében.Egresits József értékesítési vezetõ a BASF üzlet- és kereskedelem-politikáját illetve filozófiáját a cég alappilléreként megfogalmazott megbízhatóság, kiszámíthatóság, és együttmûködés összességében látja. Portfoliójukban minden szántóföldi és kertészeti kultúrában közel teljes technológiát kínálnak, és évrõl évre megjelennek megbízható, több kísérleten keresztüljutott új termékkel a piacon. Ez biztonságot adhat a felhasználónak, hiszen olyan növényvédõ szerrel, amely egy komplett technológiába illeszthetõ, plusz értéket, terméstöbbletet illetve minõségjavulást lehet elérni. Aki ilyen termékeket használ, az joggal számíthat profitra. A kereskedelmi partnerek számára rendkívül fontos, hogy a BASF-nek stabil, meghatározó kereskedelmi csoportja van – a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen felértékelõdik a megbízható, kiszámítható, és a jól tervezhetõ partner, aki eljuttatja a termékeket a végfelhasználókhoz. A 2012-es évben ezt a közös tervezést kívánják erõsíteni, a kereskedõk piaci helyzetét, potenciálját növelve az adott régióban. Ennek eredményeképpen akár a megrendeléstõl számított 24 órán belül a felhasználónál van a termék. Ez ugyancsak nagyon fontos szempont olyan gazdasági helyzetben, amikor különösen figyelni kell a készletezésre, a készletek mennyiségére.Kõrös Gyula marketingvezetõ a BASF céljaként fogalmazta meg, hogy kiszámítható és korrekt partnerei kívánnak lenni a magyarországi piacnak – termelõi, kereskedelmi és szakigazgatási oldalon egyaránt. A 2012-es év újdonságai között beszélt a Tango Star online akcióról, amit tavaly kezdtek el termelõi partnereik nagy örömére. A nagyobb termésért és magasabb jövedelemért a Pictor-próbát és a +1 tonna kukorica programokat ajánlják, amelyekben a termelõk bizonyságot szerezhetnek arról, hogy az összehangolt technológiai elemeknek köszönhetõen elérhetõk a magasabb termésátlagok. A 2012-ben induló online szõlõvédelmi elõrejelzési rendszer a tavalyi tesztév alatt igen pozitív tapasztalatokkal szolgált, és a termelõi visszajelzések igazolták, hogy az eddigi rutinmegoldásoktól el kell rugaszkodni, kihasználva a technika vívmányait. A program februárban debütált a Szõlészeti és Borászati Konferencián, és április 1-jétõl érhetõ el a hazai piacon a szõlõtermesztõknek (www.szoloelorejelzes.basf.hu). Újdonság, hogy idén már a Clearfield®-technológiához kapcsolódó gyomirtó szer repcében is elérhetõ, amelynek komoly jelentõsége Magyarországon széles hatásspektruma mellett, hogy idõjárási körülményektõl függetlenül használható az õszi posztkezelésekben repcében.

 


Kõrös Gyula

 

 Dr. Mihály Botond engedélyezési vezetõ a fenntartható fejlõdés három prioritásának együttes teljesítésében a gazdasági, ökológiai és társadalmi elvárásoknak való megfelelésrõl beszélt, mint a hosszú távon felelõs vállalatokkal szembeni elvárásról. A mezõgazdaság fenntarthatósága olyan átalakulást eredményez a növényvédõszer-használatban, amely nem csak az uniós elvárásoknak való megfelelést követi, de a maximális hasznot és a minimális kockázatot célozza meg. A BASF ezeket a trendeket már korábban felismerte – innovatív vállalatként olyan új technológiákat, készítményeket és megoldásokat fejleszt, amelyekkel a környezet és a természet védelme együtt jár. Nemcsak magát a terméket adják el, hanem azt is megnézik, hogy miként lehet azt hatékonyan és biztonságosan felhasználni.Najat Attila, a kertészeti kultúrák felelõse a BASF számára stratégiai fontosságú kultúra, a szõlõ számára kifejlesztett, Initium® (ametoktradin) hatóanyag-tartalmú Enervin®-t mutatta be. A peronoszpóra elleni innovatív gombaölõ szert új hatóanyag és hatásmechanizmus, vaxdinamikus hatásmód, két hatóanyagú kombináció, hosszú hatástartam, esõállóság és nagyfokú felhasználói illetve környezeti biztonság jellemzi. Az Enervin a fertõzés korai szakaszainak gátlásával kettõs védelemmel látja el a szõlõt. A kombináció kiemelkedõ preventív hatással bír és kiváló fürtvédelmet ad. Kitûnõ engedélyezési, toxikológiai és ökotoxikológiai profillal rendelkezõ, III. kategóriás szabad felhasználású készítmény. Magyarországi tesztelése 20 borvidéken, 100 hektár területen zajlott 63 termelõ partner bevonásával, akik hatékonyság, kezelhetõség, teljes technológiai hatékonyság, fitotoxicitás és mellékhatások alapján minõsítették az Enervint. Termelõi tapasztalatok szerint rendkívül jó keverhetõségû, gyors és jó oldhatóságú formuláció, abszolút felsõ kategóriás termék. A teljes BASF-technológia hatékonyan véd a fõbb betegségek ellen, és igazolódott, hogy az Enervin kiválóan illeszkedik a professzionális szõlõvédelmi technológiába.–keresztes–

KÉPGALÉRIA