MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 11
2014.01.27.

 

A legfrissebb információk szerint legkésõbb meddig lehet igényelni a jelenleg hatályos formában, illetve módon az osztatlan közös földtulajdonból való kiválást?A közös tulajdon megszüntetésének feltételeit várhatóan még az idei évben új jogszabályokban kívánja rögzíteni a kormány, valamint az illetékes minisztérium, így az eljárásrend rövid idõn belül valószínûleg teljes átalakuláson megy majd keresztül. Ennek elõkészítéseként a közelmúltban már módosították a közös tulajdon megszüntetésének külön szabályairól szóló törvényt, és végsõ kérelmezési határidõt állapítottak meg az ún. régi típusú „önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmek” benyújtására. Ezeket a kérelmeket legkésõbb 2012. június 1-ig lehet benyújtani a földhivatalokhoz.

 A Kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és elõírásainak ellenõrzése mely borpiaci intézkedésekre vonatkozik?A Kölcsönös megfeleltetés elõírásait az alábbi két borpiaci intézkedésnél kell betartani:Szõlõültetvények szerkezetátalakítása és átállítása (161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet);

Szõlõültetvények kivágásának támogatása (100/2008. (VII. 6.) FVM rendelet).

 Mely gazdálkodók jelentkezhetnek be a kérõdzõ szerkezetátalakítási programba?Azon gazdálkodók jelentkezhetnek be a programba, akik a referencia idõszakban – 2010. július 1.–2011. június 30. – anyatehenet, hízott bikát vagy – 2011-ben – anyajuhot tartottak, és rendelkeznek egységes területalapú támogatásra jogosult területtel.A kérõdzõ szerkezetátalakítási támogatást az Egységes kérelemben (EK) lehet igényelni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elektronikus felületén 2012. május 15. napjáig (szankciómentes benyújtási határidõ).

 Lehet-e igényelni idén is a tejtermelõk különleges támogatását?Igen. Már megjelent az a minisztériumi rendelet, mely a tejtermelõk idei évi különleges támogatásának feltételeit állapítja meg. Ez alapján a beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezõ tejtermelõ a saját gazdaságában a 2011/2012. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után különleges támogatást vehet igénybe.A különleges támogatás igénybevételének feltétele, hogy:- a kérelmezõ az állatok tenyészetének állattartójaként szerepeljen a szarvasmarha ENAR nyilvántartásban,- az igénylõ gazdasága „gazdasági szempontból sérülékeny” vagy „környezeti szempontból érzékeny” területen legyen,- a tejtermelõ rendelkezzen legalább 1 hektár SAPS támogatásra jogosult területtel, valamint MVH-s regisztrációval.A támogatási kérelmet 2012. május 15-ig kell benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A végleges literenkénti támogatási összeg az igénylések mennyiségétõl függ, melyrõl az év második felében várható döntés. (A tavalyi évben 9,70 Ft/liter volt.)

 Kb. mekkora volt a túligénylés mértéke a januári Mezõgazdasági utak fejlesztése pályázaton?A januári benyújtási idõszakban 234 db támogatási kérelem érkezett be a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), mintegy 7,25 milliárd Ft támogatási igénnyel. A jogcím maximális keretösszege 3 milliárd forint, így a túligénylés majdnem 2,5-szeres volt. A kérelmek feldolgozását jelenleg is végzi az MVH.

 Mekkora a kompenzációs támogatás évenkénti mértéke kedvezõtlen adottságú területen?Azok a gazdálkodók, akik kedvezõtlen adottságú területtel (KAT) rendelkeznek, évente kompenzációs támogatásban részesülhetnek. A kompenzációs támogatások mértéke a kétféle terület-besorolás szerint:- „KAT 19” terület esetén 85,9 euró/ha;- „KAT 20” terület esetén 10,94 euró/ha.A támogatást évente, az Egységes kérelem (EK) részeként lehet igényelni az MVH elektronikus felületén. Azon termelõknek, akik KAT támogatást igényelnek, gazdálkodási naplót kell vezetniük az adott területekre és csak meghatározott növényeket termeszthetnek!

 Várhatóan mekkora lesz a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolaj (de minimis) támogatásának mértéke?A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) várhatóan módosítja a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolaj (de minimis) támogatását szabályozó rendeletét, mely szerint a támogatás mértéke literenként 95 forintra emelkedik a korábbi 70 forintról.

 Hány forint egy 9 millió forintos éves értékesítési árbevétellel rendelkezõ termelõ termékdíj átalánya?A tárgyévet megelõzõ évben legfeljebb évi tízmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérõ mezõgazdasági termelõ termékdíj átalánya 2000 Ft/év.

 Ha egy termelõ MVH-s regisztrációs adataiban változás történik, és azt elmulasztja bejelenteni a hivatal felé, milyen mértékû szankcióval sújtható?Az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplõ gazdálkodók kötelesek értesíteni a hivatalt a nyilvántartásban szereplõ adataikban történt változásról, azok bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül. Az MVH a bejelentett adatok helyességét ellenõrizheti. A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a termelõ 500 ezer forintig terjedõ bírsággal is sújtható.

 Aki 2012-ben a környezetvédelmi termékdíjat átalány formájában kívánja megfizetni, annak meddig kell ezt bejelentenie a NAV felé?Az átalányfizetésre jogosult mezõgazdasági termelõknek az idei évre vonatkozó bejelentést 2012. április 20-ig, vagy a tárgyévben kötelezetté váló gazdálkodó esetében a kötelezettség keletkezésétõl számított 15 napon belül kell teljesíteni.

 Szõlõtelepítési jogok igénylésénél mekkora mértékû árcsökkentést jelent, ha a termelõ vállalja, hogy a vásárlást követõ borpiaci év végéig elvégzi a telepítést?Az újratelepítési jogért fizetendõ összeg hektáronként 150 000 Ft, mely a fenti vállalás esetén 40 000 Ft/ha-ral csökken.

 Legkésõbb meddig fizeti ki az MVH az idei évben igényelt és jóváhagyott agrárkár-enyhítési pénzeket?A MVH a tárgyévet követõ év – jelen esetben 2012. évre vonatkozóan – 2013. március 31-ig határozatban értesíti a mezõgazdasági termelõt a kárenyhítés mértékérõl és teljesíti a kifizetéseket.

 

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!