MENÜ

Költséghatékony gyomirtás a kukoricában

Oldalszám: 29
2014.01.27.

A kukorica rendkívül érzékeny a gyomokra. Ha idõben nem tisztítjuk meg az állományt és hagyjuk, hogy a gyomok sanyargassák a kukoricát, akkor hektáronként 1-2 tonna termés kiesésével biztosan számolhatunk. Ráadásul a nem kívánt gyomtársak által felvett tápanyagot is csak drága mûtrágyával pótolhatjuk talajainkban. Éppen ezért napjainkban elképzelhetetlen a kukoricatermesztés vegyszeres gyomirtás nélkül. Ehhez azonban olyan technológia szükséges, ami változó körülmények között is megfogja a gyomokat, ám az sem mindegy, hogy milyen a használt szerek ár-érték aránya. Szerencsére ma már minden gyomösszetételre találunk megoldást. Ezúttal a Békés megyei Kétsopronyba látogattunk el, és a Rákóczi Mezõgazdasági Szövetkezet szakemberét kérdeztük: õk mit tesznek a nagyobb termés érdekében?

 

 

A szövetkezet napjainkban mintegy 2400 hektáron gazdálkodik. Vetésforgójukban az õszi búza és a kukorica a meghatározó, de tavaszi kalászosokat éppen úgy termesztenek, mint napraforgót olaj- és étkezési célra egyaránt. A növénytermesztés részben az állattenyésztés igényeinek kielégítésére, részben a vetõmagtermesztésre és -feldolgozásra épül. Faragó Attila Géza növénytermesztési fõágazatvezetõ, mint az ifjabb korosztály képviselõje – 2006-ban végzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen – nyitott az új megoldásokra, ám döntésénél a jövedelmezõséget szem elõtt tartva az ár-érték arány is meghatározó.

Ebben az évben 520 hektáron vetünk kukoricát és adottságainkat kihasználva, az ésszerûség határain belül, mindent megteszünk a minél magasabb termésátlagokért. A kiszámíthatatlan idõjárástól eltekintve elsõsorban a gyomirtáson múlik a betakarítható termés mennyisége, a kukoricatermesztés jövedelmezõsége – kezdi az agrármérnöki és növényvédõ szakmérnöki diplomával rendelkezõ fõágazatvezetõ.

 

 


Faragó Attila Géza

 

 A gyomok elleni küzdelem már az elõvetemény betakarítása után elkezdõdik. Mivel kukorica és napraforgó után nem kerül kukorica, ezért általában a kalászosok utáni tarlóhántással és -kezeléssel indítunk. Ez a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldás a földjeinken megtalálható gyomok, elsõsorban a nehezen irtható szulák, mezei acat, fenyércirok irtására, ritkítására. Azt a táblát, amelyre istállótrágyát szórunk, azt 32–34 centiméter mélyen szántjuk, a nem szervestrágyázott területeken középmély lazítást végzünk 55–60 cm mélységben, majd tárcsával elmunkáljuk a területeinket. A kukorica fejlõdését segítõ nitrogént – összesen 100 kilogramm hatóanyagot hektáronként – két részletben juttatjuk ki a vetéssel, illetve a gyomirtó kezeléssel egy menetben.

 

A vegyszeres gyomirtás eredményessége érdekében minden kukoricatáblában rendszeresen figyelik a gyomflórát. Hogy mely gyomok mikor, milyen mértékben fordulnak elõ az több tényezõtõl függ – csapadék és hõmérséklet viszonyok, a talaj kötöttsége, valamint a vetés ideje, az állomány kezdeti fejlõdési erõssége.A mi földjeinken változatos a gyomflóra. Az egyszikûek közül a fenyércirok és a muharfélék, a magról kelõ kétszikûek közül a szerbtövis, a csattanó maszlag, a disznóparéj, a selyemmályva, a libatopfélék, az évelõ kétszikûek közül az acat, az aprószulák a legjellemzõbb. Vetésforgónkból adódóan természetesen az árvakelésû napraforgóval is számolnunk kell, néha még 2-3 év elteltével is gyomosít. A költségekre való tekintettel igyekszünk egy kezeléssel megoldani a gyomirtást, ezért jól meg kell választani a használandó készítményt. Mivel e sokféle gyomnak eltérõ a kelésideje, a fejlõdése, ezért igyekszünk olyan, árban is megfelelõ szereket választani, amelyek az adott gyomösszetételben a leghatékonyabbak. Ahol nincs mezei acat és szulák, ott elég, ha a jó talajhatással rendelkezõ Ordax Super-t használjuk, amit a kukorica 1-3 leveles fejlettségi állapotától juttatunk ki. Azokon a táblákon, ahol szintén nem látunk durva gyomokat, és ezek is csak késõn kelnek, oda Laudist tervezünk. Igaz ennek rövidebb a talajhatása, de a célnak megfelel, mert elég a kukorica 6-7 leveles fejlettségénél kipermetezni, utána az állomány már úgyis gyorsan összezár és elnyomja a gyomokat. A legkritikusabb gyomokkal fertõzött területeinken a Principal® Gold-ot használjuk. Ez a készítmény sok tekintetben biztonságot nyújt, s az ár-érték arány tekintetében a legkedvezõbb. A kukorica 5 leveles fejlettségi állapotáig bármikor kijuttathatjuk, ezért nyugodtan megvárhatjuk a gyomoknál azt a fejlõdési szakaszt, amikor a legérzékenyebbek, s a leghatékonyabban irthatók.

 

 


 

 

 

Ez a kombináció – Principal® + Successor® T + Trend® – az egy- és kétszikûeket jól írtja. Mivel a Principal® két hatóanyag gyári keveréke, ezért az egy hatóanyagú szereknél szélesebb hatásspektrummal rendelkezik, és fõleg az egyszikû gyomok tekintetében megbízható, még a fenyércirkot is ragyogóan viszi, s az eltérõ kelésidejû muharféléket is féken tartja. A Successor® T-nek köszönhetõen a magról kelõ kétszikû gyomok ellen ugyancsak hatékony. Hatóanyagai elsõsorban gyökéren keresztül szívódnak fel, s talajba történõ bemosódása után – ezt egy kis csapadék még segíti is – a csíraölõ hatásának köszönhetõen a késõn kelõ gyomokat sem engedi kibújni.Mindkét készítmény akkor mûködik igazán jól, ha a gyomirtás után mihamarabb, lehetõleg egy héten belül megázik a terület legalább 10 milliméternyi csapadékkal. Egyébként a rezisztenciatörés mellett az ár-érték arány ugyancsak szempont volt, amikor döntöttünk, hogy mely gyomirtókat válasszuk.Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem bántuk meg, ezek a készítmények beváltak. Optimális idõben kijuttatva néhány órán belül hatnak, és hosszú tartamhatásuk révén nem kell tartanunk a gyomok okozta terméskieséstõl, hiszen 5 százalék feletti egyszikûborításnál vagy 10 százalék feletti kétszikû gyomborítottságnál már komoly terméscsökkenéssel lehet számolni, fõleg, ha az idõjárás is szárazabbra fordul. Mindent összevetve nálunk a kukorica gyomirtás hektáronkénti átlagos költsége 15 ezer forint körül alakul – mondta befejezésül Faragó Attila Géza.A. Gy.

A DuPont készítmények felhasználása elõtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévõ címke felhasználási utasításait!

® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve