MENÜ

A legjobb befektetés a Genezis mûtrágya!

Oldalszám: 49
2014.01.24.

A repce a napraforgó után a második legfontosabb olajnövényünk. A gazdálkodás célja az õszi káposztarepce esetében sem lehet más, mint a profitmaximalizálás, ami csak korszerû termesztéstechnológia alkalmazásával érhetõ el. Ennek egyik eleme a szakszerû tápanyag-visszapótlás, azaz hatékony mûtrágya felhasználás. A nagy termésátlagok biztonságos eléréséhez elengedhetetlen az okszerû tápanyag-visszapótlás, ezen belül a növényspecifikus mûtrágyázás.

 

 

 


 

 

Jelen piaci viszonyok között, amikor az õszi káposztarepce felvásárlási ára 133 ezer Ft/t, akár több százezer forint nyereség is elérhetõ hektáronként a Genezis Mûtrágyázási Technológia használatával! A rendszer a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének (MTA-TAKI) fejlesztésén, a ProPlantán alapszik, melynek folyamatos innovációjával valósul meg a Genezis Mûtrágyázási Technológia!A termelési költségek jelentõs hányadát teszik ki a felhasznált mûtrágyák, ezért a gazdák gyakran a tápanyagon spórolnak, ami a repce esetén jelentõsen csökkentheti a várható termés mennyiségét, gyakran gyengébb minõséggel párosulva. A termesztés során a vetõmagba, gépi munkákba (talajmûvelés, vetés, betakarítás stb.) és a növényvédelembe befektetett tõke okszerû tápanyag-visszapótlás mellett fog megtérülni. Annak ellenére, hogy gyakran nem számolunk vele, érdemes átgondolni, hogy a termesztés során a gondos gazda tápanyagra többet költ, mint növényvédelemre és vetõmagra együttvéve.Szélsõséges idõjárási körülmények között nagy termés csak szakszerû, repce igényeihez igazodó mûtrágyák és tápanyag-visszapótlási technológia alkalmazásával érhetõ el. Ne feledjük, növényeinket elsõsorban a talajon keresztül tápláljuk, azonban napjainkban mód és lehetõség nyílik a Genezis lombtrágyák alkalmazására, különös tekintettel a repce jelentõs kén- és bórigényére. A terményárak alakulása egyértelmûen jelzi, hogy a legjobb befektetés a mûtrágya!A következõ táblázat segítségével azt kívánjuk szemléltetni, hogy miként lehet az õszi káposztarepce tápanyagigényéhez igazodva gazdaságosan mûtrágyázni. A pétfürdõi Nitrogénmûvek Zrt. immár öt éve állít be kísérelteket az MTA-TAKI koordinálásával, országszerte számos egyetem, kutatóintézet és gazdálkodó részvételével, melynek eredménye az alábbi táblázatban látható.

 

 


Nagyításhoz katt a képre

 

 

A Gabonatermesztési Kutató Intézetben Táplánszentkereszten gyengén savanyú barna erdõtalajon beállított kísérletünkben azt tapasztaltuk, hogy eltérõ tápanyag-visszapótlási szintek jelentõs hatást gyakoroltak a termés mennyiségére. A tápanyaggal jól feltöltött talajon már a trágyázatlan kontroll termésmennyisége is gazdaságosnak bizonyult, ám az ország más térségeiben, mint a MTA-TAKI nagyhörcsöki telepén beállított kísérletünkben a kontroll parcellák termése még a 0,5 t/ha-t sem érte el. A gyenge humusztartalom miatt elsõsorban a nitrogén visszapótlásáról kellett gondoskodni. A minimum szintû trágyázás nitrogén dózisa növelte a termés mennyiségét, azonban a Genezis Optimum tápanyag-visszapótlás újabb 700 kg termésnövekedést eredményezett a minimum szinthez képest! A nagyobb mennyiségû Pétisó valamint a hektáronként 100 kg NP komplex mûtrágya kijuttatása még a túlzott foszfor ellátottság mellett is hatékonynak bizonyult. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet arra, hogy savanyú barna erdõtalajon a nitrogén visszapótlásának legjobb forrása a Pétisó. Talajaink további savanyosodásának megakadályozása céljából ne használjunk Ammóniumnitrátot.Az okszerû tápanyag-visszapótlás a jövedelmezõ gazdálkodás elválaszthatatlan része. A talajvizsgálati eredményekre alapozott korszerû költség- és környezetkímélõ szaktanácsadási rendszer nyújtotta elõnyök az Ön számára is elérhetõek a Genezis Partnerhálózat üzletkötõinél.Szakszerû tápanyag-visszapótlással a jövedelmezõ gazdálkodásért!www.genezispartner.hu