MENÜ

A 2012. július elsejétõl alkalmazandó fordított adózásról

Oldalszám: 11
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.24.

A fordított adózás mezõgazdasági szektorra történõ kiterjesztése kapcsán módosítva lett az általános forgalmi adóról szóló törvény 142. §-ában szabályozott, belföldi fordított adózás alá esõ ügyletek köre, melyek értékesítésekor az adót a termék beszerzõje fizeti.

 

 

A fordított adózás alá tartozó mezõgazdasági termékek köre:- kukorica (vtsz. 1005),

- búza és kétszeres (vtsz. 1001),

- árpa (vtsz 1003),

- rozs (vtsz. 1002),

- zab (vtsz. 1004),

- triticale (vtsz 1008 90 10),

- napraforgómag, törve is (vtsz. 1206 00),

- repce- vagy olajrepcemag, törve is (vtsz. 1205 ),

- szójabab, törve is (vtsz. 1201).

Az adófizetésre kötelezett meghatározásaA fenti termékek értékesítõjérõl akkor helyezõdik át a termék beszerzõjére az adófizetési kötelezettség, ha- a termék beszerzõje:

          - általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, vagy 

         - kizárólag közérdekû vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes

           tevékenységet végzõ adóalany, vagy

         - eva adóalany- és a termék értékesítõje:

          - általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, vagy 

          - eva adóalany.Nem alkalmazandó a fordított adózás akkor, ha az ügyletben akár vevõi, akár eladói pozícióban olyan személy szerepel, aki a mezõgazdasági tevékenységre a különös szabályokat (kompenzációs felár megtérítését) választotta. Ennek megfelelõen az ilyen személytõl történõ felvásárláskor a felvásárló továbbra is felvásárlási jegyet állít ki kompenzációs felárral növelt értékben. A felvásárló a kifizetett kompenzációs felárat július 1-je után is elõzetesen felszámított adóként levonhatja a fizetendõ adójából, mint ahogy korábban is eljárt.Az ilyen adóalanynak célszerû nyilatkozatot adnia illetve szerzõdéses partnerének célszerû nyilatkozatot kérnie tõle arról, hogy az Áfatv. 6/A. számú melléklete szerinti terméket az Áfatv. XIV. fejezete szerinti mezõgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésként teljesíti-e, illetve ilyenként szerzi-e be.

 

A fordított adózás alkalmazására való áttérésAz Áfatörvény 2012. július elsejétõl hatályos módosítását fõszabály szerint azon ügyletek esetén kell alkalmazni, amelyek teljesítési idõpontja 2012. július 1. napjára esik, vagy azt követi.Amennyiben a termék értékesítésének a teljesítési idõpontja 2012. július elsejét megelõzõ napra esik, a termékértékesítést terhelõ adófizetési kötelezettséget a termék értékesítõje köteles teljesíteni, vagyis egyenes adózás alkalmazandó.Amennyiben a termék értékesítésének teljesítési idõpontja 2012. június 30-át követõ napra esik, akkor az Áfatörvény alapján a termékértékesítés után a termék beszerzõje fizeti az általános forgalmi adót, vagyis fordított adózás alkalmazandó, feltéve, hogy áfa vagy eva alany felé történik az értékesítés.Az Áfatörvény alapján abban az esetben, ha a termékértékesítés után a termék beszerzõje adófizetésre kötelezett, a fizetendõ adót:- az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhezvételekor, vagy- az ellenérték megtérítésekor, vagy- a teljesítést követõ hónap 15. napján kell megállapítani.

A fenti idõpontok közül az alkalmazandó, amelyik a leghamarabb következik be.Abban az esetben, ha a termékértékesítéshez fizetett elõleg jóváírásának, kézhezvételének az idõpontja 2012. július elsejét megelõzõ napra esik, az elõleg jóváírására, kézhezvételére tekintettel fizetendõ adót az ügyletet saját nevében teljesítõ (eladó) adóalany fizeti, akkor a termék beszerzõjének az adófizetési kötelezettsége az adóalapnak az elõleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik.Pl. 2012. június 20-án 127 000 forint elõleg fizetése történik 2012 augusztus hónapban teljesítendõ búza értékesítéséhez kapcsolódóan, akkor a búza értékesítõjének az elõleg 2012. június 20-ai kézhezvétele idõpontjában a 127 000 forint elõleg 100 000 forint adóalapja után 27 000 forint összegû adófizetési kötelezettsége keletkezik. A búza értékesítésének a 2012. augusztus 8-ai teljesítésével összefüggésben a termékértékesítés 300 000 forint adóalapjának az elõleg 100 000 forint adóalapjával csökkentett része után, vagyis 200 000 forint adóalap után kell adófizetési kötelezettséget megállapítania a termék beszerzõjének, ha a fordított áfa alkalmazásának valamennyi törvényi feltétele fennáll.

Adatszolgáltatás az adóbevallásbanAz általános forgalmi adó alanya az adó megállapítási idõszakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában nyilatkozik az adó megállapítási idõszakban teljesített, a fent felsorolt termékek értékesítése tekintetében:- a vevõ adószámáról,- a termékértékesítés teljesítésének a napjáról,- valamint vámtarifaszám szerinti bontásban az értékesített termék kilogrammban meghatározott mennyiségérõl, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról.Termékbeszerzései tekintetében, amelyek után termékbeszerzõként az adott adó megállapítási idõszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, nyilatkozik:- a termékértékesítõ adószámáról,- a termékértékesítés teljesítésének a napjáról,- valamint vámtarifaszám szerinti bontásban a beszerzett termék kilogrammban meghatározott mennyiségérõl, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról.

 Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ