MENÜ

ÖTSZÁZAK KLUBJA

Oldalszám: 52-55
2014.01.24.

A 2011 novemberében elindított 500-ak Klubja egy szaktanácsadáson alapuló modern mûtrágyázási demonstrációs kísérletsorozat, amely a Bige Holding csoport zászlóshajójaként is ismert, 80 éves folyamatos termelõi múltra visszatekintõ Nitrogénmûvek Zrt. irányításával valósult meg. A legalább 3 évesre tervezett szántóföldi növénytermesztést hatékonyabbá és ezáltal gazdaságosabbá tevõ programban 500 gazdálkodó partner vesz részt az ország egész területérõl. A Genezis Partnerhálózat szakmailag magasan képzett szaktanácsadói és munkatársai által beállított szántóföldi kísérletekben tavaszi és õszi vetésû növények tápanyag-visszapótlásának optimalizálása a cél.

 

 

 


 

 

A magyarországi mûtrágyázási múltra visszatekintve köztudott, hogy a 80-as években feltöltõ jellegû volt a mûtrágyázási gyakorlat, azonban az elmúlt 20 évben kizsákmányoltuk a földjeinket. Mára elfogadottá vált az a felfogásbeli változás, hogy a szokásos 70-120 kg hatóanyagú mûtrágya kijuttatás nem elég a korszerû, szakmailag támogatott, profitot hozó termés eléréséhez, és messze elmarad a nyugat európai felhasználási szintektõl. Ebben a szemléletváltásban kíván a Genezis Partnerhálózat segítséget nyújtani a fejlõdés és versenyképesség iránt elkötelezett gazdálkodóknak.

 

 


 

 

A program hiteles megvalósításának alapjaként minden kísérleti területrõl egységes talajmintát vettünk, amelyet bõvített talajvizsgálati módszerrel elemeztünk. Ez fontos, mivel a talaj termést befolyásoló paramétereinek ismerete nélkül ma már csak szerencsével valósítható meg gazdaságos termelés. A talajok tápanyag-feltöltöttségének ismeretében a szakmai körökben elfogadott Pro Planta szaktanácsadási program segítségével termõhely-specifikus szaktanácsokat készítettünk az adott növénykultúrára, amely az általunk javasolt mennyiségû tápanyag-utánpótlás hozam és profit növelõ hatásáról gyõzi meg a partnereinket. Az 500-ak Klubja résztvevõk így saját tapasztalatukból gyõzõdhetnek meg a Genezis Partnerhálózat és a mûtrágya nagykereskedõknél kapható termékportfólió kiváló minõségérõl, termésnövelõ és minõségjavító hatásáról, továbbá a Pro Planta programon nyugvó szaktanácsadás magas szintû szakmai színvonaláról.A 2011/12-es gazdasági évben az 500-ak Klubja résztvevõi körében a tavaszi vetésû növények közül a kukorica szerepel a legnagyobb arányban (75 %), ezt követi a napraforgó (20 %). Ezen kívül szerepel még burgonya, szója, olajtök, zab, borsó és egyéb haszonnövények a programba bevont növények listáján. A projekt során egy komplex összehasonlítást végzünk el a betakarítási eredményekig, amelyekbõl késõbb gazdaságossági számítások segítségével tudjuk megmutatni a partnereknek, hogy az adott terményárak mellett a többlet ráfordításként jelentkezõ mûtrágya termékek felhasználásával mekkora profittöbbletet tudnak realizálni.Magyar vállaltként a magyar mezõgazdaság számunkra a legfontosabb. Azon túlmenõen, hogy az eddig megszokottakhoz híven nagyon jó minõségû termékekkel, kiváló szervizzel és szakmai tanácsokkal látjuk el a gazdálkodókat, ráadásként ezzel a módszerrel igyekszünk elérni, hogy a magyarországi gazdák sikeresebben, eredményesebben tudják felvenni a versenyt a nyugat-európai és más mezõgazdasági szereplõkkel szemben, javítva a saját gazdasági és versenyképességi helyzetükön.Az alábbi összeállításban, a teljesség igénye nélkül, helyzetjelentést adunk az ország különbözõ területein jelenleg beállított kísérletekrõl.

 

 

 

Lõrincz Lajos, 9913 Szarvaskend

 


 

 Genezis: Bemutatnád a vállalkozást?Lõrinc Lajosnak hívnak. Már több éve kb. 600 hektár területen folytatok növénytermesztést. Szokványos növényekkel, kukorica, repce, búza, napraforgó foglalkozunk, de idõnként õszi árpával is, attól függõen, milyen a gazdasági helyzet. A kukorica és a repce azok a növények, amelyeket ökonómiai okok miatt elsõsorban termesztünk. Kb. a terület felén, 200-300 hektáron van kukorica, a terület másik fele megoszlik a többi növény között. 120-150 hektáron repce van évek óta, a másik 150 hektáron pedig az õszi kalászosok és 46 hektár a napraforgó.

Genezis: Mikor találkoztál elõször a Genezis termékekkel? Mik a tapasztalataid?Ezt konkrétan nem tudom megmondani, de már a Genezis márkanév megjelenése elõtt is használtam a Nitrogénmûvek Zrt. termékeit. Majdnem mindig Genezis Pétisót használunk.

Genezis: A területen beállított 500-ak klubja kísérletnél a saját szokásos kísérletednél milyen mûtrágyát használsz és a Genezis technológiánál milyen anyagot alkalmazol?A bevont területen tavaly kukorica elõvetemény volt, elõtte pedig repce. A szokásos üzemi parcellán 500 kg Genezis Pétisó ment ki alaptrágyaként, és vetéssel egy menetben az egyik versenytárs NP 8:30-as mûtrágyáját szórtam ki.Genezis kísérleti parcellán alaptrágyaként Genezis NPK 5:10:30 437 kg/ha és Genezis Pétisó 604 kg/ha mennyiségben ment ki. Vetéssel egy menetben pedig használtam Genezis NP 20:15 mûtrágyát 150 kg/ha dózisban. Lombtrágyaként Genezis Kukorica megy ki 5 l/ha dózisban.

Genezis: Mit vársz a kísérlettõl?A fejtrágyával jók a tapasztalatok. Ezen a vidéken azt tanácsolták, hogy a lombtrágyánál a réz annyira nem is kell, inkább mangános dúsítást mondanak a gabonára. Kíváncsian várom a betakarítást és az eredményeket.

Genezis: Köszönöm a beszélgetést.

 

 

 

Jenet László és Kovács Zoltán

Kutas ’95 Zrt., 4100 Berettyóújfalu

 

 


 

Genezis: Bemutatnátok a vállalkozást?A Kutas ’95 Zrt. székhelye Biharkeresztesen, a Fekete tanyán található. Jelenleg 4000 hektáron gazdálkodunk, ebbõl 2880 hektár a saját szántó, 660 hektár a legelõ, az örökölt erdõnk 27 hektár, de a telepített erdõnk, amit mi csináltunk 131 hektár, az összes többi kivett terület, azaz utak, telephelyek, árkok. Összességében még 430 hektár szántót bérelünk. A tevékenységi körünk kifejezetten egyszerûsített növénytermesztés, gyakorlatilag õszi árpa, õszi búza, szója, napraforgó, takarmánykukorica, állattenyésztésünk nincs. Tulajdonszerkezetünkrõl annyit érdemes tudni, hogy részvénytársaság. A termelõk segítését integráción keresztül valósítjuk meg.Genezis: Mekkora területen integráltok?Kb. 7500 hektáron. Az integrációs tevékenységet hagyományosan csak növénytermesztési termékek kapcsán végezzük.Genezis: A Genezis termékekkel mikor találkoztatok elõször?2004 óta használjuk a termékeket, a KITÉ-n keresztül vásároltunk elõször. Számunkra az ár a legmeghatározóbb, a minõséggel nem volt soha probléma. Több mint 80%-ban Genezis mûtrágyát használunk. A Kutas ’95 Zrt. tevékenységét figyelemmel kísérik a környékbeli gazdák, azaz milyen vetõmagot, mûtrágyát, technológiát stb. használunk. Hagyományos technológiát használtunk, amikor a Nitrogénmûvek Zrt-vel való együttmûködést elkezdtük. Együtt kezdtünk el újítani, hogy ne csak vetés elõtt, hanem vetéssel egy menetben, kultivátorozáskor is juttassuk ki mûtrágyát. A tápanyagmennyiségeket a laborból kapott eredmények alapján a Genezis Partnerhálózat szakembere segítségével határoztuk meg. Az elõírások miatt nem igazán akarunk már ammónium-nitrátot használni. Ha az ammónium-nitrátot csak a felületre szóród és nem dolgozod be a földbe, akkor annak egyharmada elmegy a levegõbe. Talán egyharmada hasznosul a növényben és egyharmada lekötõdik, ami újra kioldódik vagy elmegy a levegõbe. A kukoricánál 120 kg nitrogén-hatóanyag volt engedélyezve, ami most felment 162-165 kg-ra, ezt is mindig vetés elõtt szórtuk ki.Genezis: Mi a szokásos technológia és a Genezis technológia?A szokásos a kukoricánál 600 kg Genezis Pétisó, ami 162 kg nitrogén-hatóanyagot jelent. A Genezis technológia esetén 552 kg/ha Genezis Pétisó megosztott kijuttatással, vetéssel egy menetben (200-250 kg) illetve kultivátorozáskor a maradék mennyiség. Szórtunk még Genezis NPK 8:12:25 Prémiumot, 388 kg/ha-t vetés elõtt a területre, majd az üzemi technológia szerint talajba keverve (kombinátor) a terület kapott még Mikromix-A Kukoricát 5 l/ha dózisban.A szokásos üzemi technológia a napraforgónál 400 kg Genezis Pétisó, ami 108 kg nitrogén-hatóanyag, míg a Genezis technológia esetén Genezis Pétisó 107 kg/ha vetéssel egy menetben kijuttatva és Genezis NPK 8:12:25 Prémium 500 kg/ha vetés elõtt területre szórva, majd az üzemi technológia szerint talajba keverve (kombinátor) illetve a terület még kapott Pétibór Extrát 5 l/ha dózisban.Genezis: Mit vártok ettõl a kísérlettõl?Hatékonyságot. Termésmennyiséget elõre nem tudok mondani, mert még sok idõ van hátra.Genezis: Köszönöm a beszélgetést.

 

 

Póth János, 5200 Törökszentmiklós

 

 


 

Genezis: Mikor találkozott elõször a Genezis termékekkel?A pétfürdõi Nitrogénmûvek Zrt. termékeit közel 40 éve ismerem, hiszen ennyi ideje dolgozom a szakmában. A korábbi években az Genezis ammónium-nitrátot használtuk, de kb. 3-4 évvel ezelõtt áttértünk a Genezis Pétisóra. Azt figyeltük meg, hogy a Genezis Pétisónak az alacsonyabb hatóanyag-tartalom ellenére kedvezõbb élettani hatása van. A talaj pH-t is kedvezõ irányba befolyásolja. Volt olyan repcetábla (80 hektár), aminek az egyik felét ammónium-nitráttal szórtuk meg, a másik felét pedig Genezis Pétisóval. A különbség a növények fejlettségében is kimutatható volt, meglepõ módon hozamban és növénymagasságban is pozitív irányú eltérés volt a Genezis Pétisó javára.
 

 

Cégünk a gazdák figyelmének középpontjában lévõ vállalkozás, ha mi áttérünk valamire pl. növény vagy mûtrágya, akkor sokan követnek minket. Elmondható, hogy Törökszentmiklóson a gazdák többsége már a Genezis Pétisót használja.

 

Genezis: Az 500-ak klubja üzemi kísérlet beállításánál illetve a Genezis kísérletnél milyen anyagokat használnak?Az idei évben napraforgó táblában állítottuk be az 500-ak Klubja kísérletet. A napraforgó alá egy kicsit szerényebben szoktunk mûtrágyát szórni, mert a fellazult szövetek, sejtek könnyebben megbetegednek, és a napraforgónál növény-egészségügyi szempontból vigyázni kell a túlzott nitrogén-mûtrágyázással. Az üzemi területen 200 kg körüli Genezis Pétisót szórtunk ki hektáronként, a Genezis Partnerhálózat talajvizsgálatokon alapuló mûtrágyázási szaktanácsa alapján pedig a kijelölt 5 hektár területre 300 kg kellett, ami csak nitrogén. Nem vagyok az összetett mûtrágyák ellen, de a talajvizsgálat és a korábbi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy káliummal jól ellátott ez a terület, és foszfor mûtrágyázást sem ajánlott. Azért mentem bele ebbe a kísérletbe, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy igazam van.Genezis: Kifejezetten a kísérleti táblára ajánlott Önnek a szaktanács plusz lombtrágyát?Igen, bórtartalmú Genezis lombtrágyából ajánlott, amibõl kijuttattunk 4 litert hektáronként. Van olyan táblánk, amit háromszor is permeteztünk vele, ennek köszönhetõen a környezõ tábláknál szebb.Genezis: Köszönöm a beszélgetést.

 

 Ivanics Balázs Agricola-Jász Kft., 5141 Jásztelek

 


 Genezis: Bemutatnátok a vállalkozást?Cégünk 20 éve mûködik, Agricola-Jász Kft. néven alapítottuk, de akkor még egy mûanyag-feldolgozó üzemmel dolgoztunk együtt. Elõször csak a családi gazdaságnak az összeadott földjeit, a családi tulajdonban lévõ földeket tettük be ebbe a társaságba. Elsõ körben az árbevétel nagyobb része nem ebbõl, hanem az ipari tevékenységbõl származott. Késõbb, amikor láttuk, hogy ezt fél kézzel nem szabad és nem lehet csinálni, akkor a családban én voltam az, akinek elõzõleg volt valamilyen köze a mezõgazdasághoz, ami azt jelentette, hogy anyagbeszerzõ voltam egy mezõgazdasági tsz-nél. Utána különbözõ tanfolyamokat végeztem el. Sajnos most már kezdek kiöregedni a szakmából… Némi tanfolyami illetve gyakorlati tapasztalataimat próbálom most még érvényesíteni. Igyekszünk a következõ generációt is bevonni. A termelésben van egy fiatal kolléga, aki most fõiskolára jár, illetve a fiam az, aki próbálja átvenni a gazdaságot.Jelenleg 600 hektáron gazdálkodunk. Nem a legjobb adottságaink vannak ezen a területen. Jásztelek inkább az aszályos területek közé tartozik. Mondhatom, az országban nálunk hullik a legkevesebb csapadék. Arra gondoltam, hogy a következõ generációnak valószínûleg az öntözést kell megoldania. Azzal kell számolni, hogy csak akkor tudjuk felvenni a versenyt a dunántúli gazdákkal, hogyha öntözünk, mert itt nálunk elképzelhetetlen, hogy 8-10 tonna kukoricát termeljünk hektáronként. Ennél sokkal kisebb mennyiségek teremnek.

Genezis: Hogyan fogadtad az 500-ak klubja megkeresést?Amikor az üzletkötõ megkeresett ezzel kapcsolatban, még nem tudtam, hogy mi ez. Mindenesetre, amikor arról tájékoztatott, hogy mire számíthatok, már örültem neki. Úgy érzem, nyitott vagyok az ilyen újabb dolgokra, mert ezzel csak több lesz az ember. Mindez akkor erõsödött meg bennem, amikor egy Genezis Kerekasztal beszélgetésen is részt vettem, amit az elmúlt idõszak egyik legjobb szakmai találkozójának tartok. Olyan emberekkel ismerkedtem, akiktõl mindenképpen csak tanulni tudok. Például a Genezis Kerekasztal találkozón szóba került a mészutánpótlás, azaz hogyan lehet a szikes talajokat javítani. Erre szeretnénk hamarosan sort keríteni, tehát ösztönzõ volt ebbõl a szempontból is ez a találkozó. 


 

 

 

Genezis: Az 500-ak klubja üzemi kísérlet beállításánál illetve a Genezis kísérletnél milyen anyagokat használtok?Örömmel vettem, amikor az üzletkötõ megkeresett ezzel kapcsolatban. Egy kérése volt, hogy végezzük tisztán, nyílt lapokkal a kísérletet, ugyanazt a technológiát csináljuk a kontroll táblán, amit eddig. Ezt nem volt nehéz betartani. Igazából azt látom, hogy lényegesen kevesebb mûtrágyát adtam ki eddig. Próbáltam kombinálni, mert úgy kezdtem, hogy baktérium mûtrágyát dolgozok be, vagyis a kukorica alá ebben az évben nem tettem összetett mûtrágyát. Úgy gondoltam, hogy a baktérium szabadít fel annyi káliumot, foszfort illetve nitrogént, ami a kukoricának induláskor elég lehet. A vetõgépbe beleraktam ugyanúgy a mûtrágyát, a vetõgépem mindössze egy mázsát tud kiszórni, majd a sormûveléskor nitrogént (Genezis Pétisót) tettünk ki 100-120 kg közötti mennyiségben.A Genezis technológiában kiraktam Genezis Pétisót 415 kg/ha mennyiségben, Genezis NP 20:10-t 215 kg/ha és Genezis Mikromix-Zn mûtrágyát 4 l/ha dózisban. A Genezis technológia mûtrágyatöbblet hatásának eredménye már most kezd mutatkozni, látszik, hogy el fogja hagyni az én területemet. A költségek miatt azonban még mindig vannak kétségeim. Szép és jó, amit elérünk, de vajon milyen áron?

Genezis: Valóban a profit az elsõdleges. A jelenlegi felvásárlási árak mellett az optimálisan választott Genezis technológia alkalmazásával magasabb hektárköltség mellett magasabb termést tud elérni.Számolgattam ezt is. Az a különbözet, ami a 4-5 mázsa összetett mûtrágya kiszórásából és a többlet kukorica értékébõl származik, fogja meghatározni, hogy érdemes-e? Az 500-ak Klubja kísérlet ebben fog segíteni, hiszen kockázat nélkül emeltem a mûtrágya dózist a Genezis ajánlási parcellán.

Genezis: A kísérlet kapcsán említetted, hogy 53 hektárt fogsz lombtrágyázni, tavaly is így csináltad?Még nem csináltam így. Az 500-ak klubja kísérletbõl jött az ötlet. Bár ma és tegnap borús, esõs idõ volt, de az õsz száraz volt, rengeteg repce nem kelt ki, a búza nem bokrosodott, majd a tavasz szintén aszályos volt. A talajok szárazok, nincs nedvesség, a kukorica sem tud felvenni csapadékot a talajból, ezáltal a legkönnyebben felvehetõ a Genezis Mikromix-Zn lombtrágya.Genezis: Köszönöm az interjút.

 

 

 

Máté Elemér Palotabozsoki Mg. Zrt., 7727 Palotabozsok

 

 


 Genezis: Bemutatnád a gazdaságot?A gazdaság 3000 hektáron gazdálkodik. Az õszi búza, õszi árpa, szója, napraforgó, kukorica és repce termesztése mellett sertés (380 koca) és baromfi (1800000) ágazata is van. Az állattenyésztést kiszolgáló keverõ üzem kapacitása 20000 t/év. Rendelkezünk szója feltáró üzemmel is. Jellemzõ üzemi szinten a technológiai fejlesztés, ami visszaköszön mind a korszerû nagy teljesítményû szántóföldi erõ és munkagépekben, valamint a sertés és baromfi tenyésztéstechnológiájában is. A legtöbb szántóföldi kultúrában minden évben végzünk fajtakísérleteket, ezért is örültem a Nitrogénmûvek Zrt. megkeresésének, mert így lehetõségünk van arra, hogy ne csak a fajtákra figyeljünk oda, hanem okszerû mûtrágyázással is járuljunk hozzá a termésmennyiség növekedéséhez illetve a minõség javulásához. Az elindított kísérletben szója kultúrában hasonlítjuk össze a mennyiségi és minõségi mutatókat a saját üzemi technológiánk és a Nitrogénmûvek Zrt. szaktanácsadására épülõ technológia között.

Genezis: Mióta használtok Genezis termékeket?Genezis Pétisót 1997 óta használunk a gazdaságban, Genezis NPK komplex termékeket kb. 2001 óta.

Genezis: Mi a beállított kísérlet illetve milyen anyagokat használtok?Szója kísérletet állítottunk be.Üzemi technológia:

Nitrogén-hatóanyag 59 kg/ha

Felhasznált mûtrágya: Genezis PétisóGenezis technológia:

Nitrogén-hatóanyag 85 kg/ha

Foszfor-hatóanyag 27 kg/ha

Kálium-hatóanyag 56 kg/ha

Genezis Mikromix hüvelyes levéltrágya 3 l/ha

Felhasznált mûtrágya: Genezis Pétisó, Genezis NPK 8:12:25

Genezis: Milyen új anyaggal találkoztatok a kísérlet kapcsán illetve mit vártok tõle?A szója technológiánknak korábban nem volt része az NPK komplex illetve lombtrágya kijuttatása. Kíváncsian várjuk, hogy a többlet input költség mennyi plusz bevételt hoz a kísérleti parcellában.

Genezis: Köszönöm a beszélgetést.

 

 

 

Kiss János, 6421 Kisszállás

 

 


 

 Genezis: Bemutatná a gazdaságot?15 évvel ezelõtt az "élet" sodort bele a gazdálkodásba. Ekkor 70 hektáron kezdtünk növénytermesztéssel foglalkozni. Ma összesen 310 hektáron gazdálkodunk. A növények vetésterülete a következõk szerint alakul: kukorica 200 ha, búza 50 ha, napraforgó 60 ha. A gazdaság mûködtetését javarészt saját erõbõl fedezzük, ennek ellenére idõnként a vetõmagok egy részét és a növényvédõ szereket finanszírozva kapjuk egy integrátor cégtõl.

Genezis: Mióta használnak Genezis termékeket?A kezdetek óta használom a magyar termékeket. Eleinte inkább a 34%-os ammónium-nitrátot szórtuk a növényekre, de a szállítása egyre nehezebbé, körülményesebbé vált, ezért elkezdtük használni a Genezis Pétisót. Az NPK termékek közül használtuk a Genezis NPK 8:20:30 és az Genezis NPK 5:10:30 összetételû mûtrágyákat.Genezis: Milyen 500-ak klubja kísérlet van beállítva?10 hektáros területen állítottunk be kukoricakísérletet. Az egyik 5 hektáros területen a Genezis technológia által javasolt tápanyagmennyiséget szórtuk ki, a másik 5 hektáron pedig a szokásos üzemi mennyiségekkel és technológiával mûtrágyáztunk.

Genezis: Miben tér el az üzemi és Genezis parcella mûtrágyázása, technológiája?Üzemi technológia:

- vetéssel 1 menetben: 250 kg/ha KITE kevert NPK 0:10:30,

- kultivátorozáskor: 200 kg/ha Genezis Pétisó.Genezis technológia:

- vetés elõtt bedolgozva: Genezis NP 20:15 180 kg/ha,

- vetés elõtt bedolgozva: 250 kg/ha Genezis Pétisó,

- vetéssel 1 menetben: 250 kg/ha Genezis Pétisó,

- Genezis kukorica lombtrágya: 5 l/ha dózisban.Genezis: Találkozott-e új Genezis termékekkel a kísérlet során?A Genezis parcellára kijuttatott Genezis NP 20:15 starter és a Genezis lombtrágya termékeket még nem használtuk.

Genezis: Milyen eredményre számít a kísérleti parcellán?A terület bejárása során kitûnt, hogy a Genezis parcella nagyobb és zöldebb, mint a többi állomány. Távolról figyelve a táblát jól kivehetõ a parcellák különbözõsége. Az üzemi területre kultivátorral kijuttatott Genezis Pétisó az esõzések miatt most fog hasznosulni. Azt már látom, érdemesebb lesz a csak kultivátorozással kijuttatott Genezis Pétisó nagy részét vetés elõtt és vetéssel 1 menetben kiszórni, valamint a mennyiségét növelni. Az eddigi üzemi technológia ennyiben változni fog. Jelenlegi eredmények meggyõzõek, kíváncsian várjuk a betakarítási eredményeket.

Genezis: Köszönöm a beszélgetést.

 

A betakarítási eredményekrõl hamarosan tájékoztatjuk az Olvasókat. Szaktanácsadási kérdésekben keressék a Genezis Partnerhálózat üzletkötõit.A riportokat készítette: Király József marketing és szaktanácsadási osztályvezetõ és Kiss Csongor 500-ak Klubja projektvezetõ, Nitrogénmûvek Zrt.