MENÜ

Aki RAPOOL repcét vet, az többször is profitál

Oldalszám: 45-46
2014.01.23.

A jövedelmezõ kalászos vetésforgók elképzelhetetlenek repce nélkül. A repce a mindenkori vetési szándéknak megfelelõen rugalmasan, 3–6 évente illeszthetõ a vetésforgóba. Ezen kívül a repcemag piacának kilátásai továbbra is biztatóak, így a repce nemcsak a vetésforgóban nyújtott elõnyei miatt marad fontos és jövedelmezõ növény.

 

 

Több nyereség

A repce gazdaságossága megkérdõjelezhetetlen. A 120 000 Ft/t körüli felvásárlási árak 3,5 tonna hozammal kalkulálva 420 000 Ft árbevétel elérését teszik reálissá hektáronként. A növényi olajok iránti kereslet tovább növekszik, az EU-27-ek továbbra is nettó importõr marad. Ez a jövõre vonatkoztatva is jó árkilátásokkal kecsegtet.

Több bónusz

A repcét követõ õszi búzában magasabb termés érhetõ el, továbbá csökken a talajmûvelés, a tápanyag-utánpótlás és a növényvédelem költsége. A német referencia üzemekben 2002 és 2011 között végrehajtott felmérések hektáronként 80–130 € közötti elõvetemény-bónuszt számszerûsítettek, több mint 200 000 hektár vetésterület átlagában.

Több plusz

A repcetermesztés pozitív hatásaként több évre stabilizálódik a talaj szerkezete, 30–50 €/ha elõvetemény-hatás jelentkezik a késõbbi években is. A repce erõteljes gyökérzete korán a talaj mély rétegeibe hatol, az utóvetemény számára javítja a talajszerkezetet és a tápanyag-hozzáférést. Így a repce valamennyi vetésforgótípusba jól beilleszthetõ. Javítja a gabona vetésforgók humuszegyenlegét, valamint a talajok higiéniai állapotát is. A repce talajszerkezet-javító hatása annyira tartós, hogy még a repce után két évvel elvetett kukoricában is jelentkezik a pozitív talajhigiéniai hatás (alacsonyabb fuzárium-fertõzés).

Több haszon

A repce kiválóan hasznosítja a legkülönfélébb szerves eredetû tápanyagokat, a szerves trágyát éppúgy, mint az élelmiszeripari eredetût vagy éppen a káros anyagoktól mentesített kommunális szennyvíziszapot. Ezzel jelentõsen csökkenthetõ a mûtrágyázás költsége.


Több mag - alacsonyabb költség


A RAPOOL hibridek vetõmagja 3 ha elvetésére elegendõ, 100% élõ csírát tartalmazó kiszerelésben kerül forgalomba. A csírára történõ vetõmag-kiszerelés egyértelmû elõnyöket jelent a termelõk számára a „csupán” magra történõ csomagolással szemben. Például egy 92% csíraképességû hibrid tétel esetén zsákjainkba 8%-kal több, azaz 1 620 000 mag kerül.Az elõny tehát:

azonos ezermagtömeg esetén 8%-kal több mag a zsákban,

azonos vetõmagár esetén 8%-kal kedvezõbb ár,

vagy 8%-kal nagyobb áruérték,

8%-kal nagyobb bevethetõ terület egy zsákból.

 

VISBY – Mindig az élen

A RAPOOL repcekínálatának valódi különlegessége a VISBY. Aki egyszer kipróbálta, ragaszkodik hozzá. A VISBY sikerének alapja a rendkívüli termésstabilitás. Sokoldalú, mint egy tízpróbázó, így a kisebb és nagyobb üzemek számára a legjobb hibrid éppúgy, mint a korai vagy megkésõ vetéshez, a könnyû vagy kötött talajokhoz, az intenzív vagy extenzív technológiai szinthez. Kiváló télállósága mellett jól tûri a virágzáskori hideget, valamint a hõség és a szárazság által kiváltott stresszt is. Az elmúlt évek hivatalos fajtakísérletei is igazolták, hogy a VISBY kiválóan alkalmazkodik a hazai körülményekhez (1. ábra).

 

 


 Egészséges növekedés, kiemelkedõ fómatolerancia

Minden fontos tulajdonság alapja az erõteljes és egészséges gyökérrendszer: az erõteljes õszi fejlõdési erély, a mulcsvethetõség, a télállóság, a szárazságtûrés, a könnyû talajokhoz való alkalmazkodóképesség, az éveken át stabil és magas termésszint. A növekedés és a VISBY sikerének alapjai a föld alatt rejlenek, hiszen erõteljes gyökérzete szinte valamennyi talajféleségben és vetési módnál képes a megfelelõ fejlõdés biztosítására. A VISBY hivatalos fajtabesorolása alapján a legjobb fómatoleranciával rendelkezõ hibridek közé tartozik (2. ábra).

 


 

 

Ha esik, ha fúj

A VISBY alkalmazkodóképessége lenyûgözõ. Állóképessége, egészségi állapota, vitalitása lehetõvé teszi az adott termesztési helyzetben leginkább megfelelõ stratégia kiválasztását. Extrém õszi szárazság és kemény téli fagyot követõ forró tavasz: a szélsõségek egyre gyakoribbá válnak, a fajták pedig egyre többször kerülnek „képességeik határaihoz”. Egy gyakorlati eredményeket rögzítõ termelõi közvélemény-kutatásban „enyhe” és „erõteljes” aszály körülményei között, és könnyû talajokon is különösen jó eredményeket mutatott a VISBY (3. ábra).

 


 

 A betakarítás könnyedsége

Még soha egyetlen repce esetében nem érkezett annyi pozitív visszajelzés a könnyû kombájnolhatóságról, mint a VISBY esetében. Ez többek között a korai és nagyon intenzív virágzásnak is köszönhetõ, mely kompakt és rövid ideig tart. A VISBY állománya középmagas, szárazságban nem túl alacsony, csapadékos évjáratokban nem túl magas. Becõstabilitása alapján is a legjobb hibridek közé tartozik, betakarítása veszteségektõl mentes (4. ábra).

 


 

 SHERPA – Mindenbõl egy kicsit többet

A VISBY vérvonal új hibridjeként 2011-es hazai állami elismerése is bizonyította kiváló termõképességét és termésbiztonságát. Egy centiméterrel hosszabb gyökérhossz, egy milliméterrel vastagabb gyökérnyak, egy tizeddel jobb kezdeti fejlõdési erély, egy századdal jobb télállóság, egy árnyalattal jobb regenerációs képesség és alkalmazkodóképesség tavasszal, egy lehelettel homogénebb virágzás és érés. Ezt az oldalát mutatta a SHERPA 2011-ben éppúgy, mint 2012-ben. A legnagyobb kihívásokat is biztosan állja, hihetetlen erõtartalékok mozgósítására képes. Nem véletlenül, hiszen jó családból származik.

Biztos társ a mindennapokban

A SHERPA állóképessége kiváló, az üzemi tapasztalatok „egészségesebb” állományokról szólnak, a megszokott üzemi technológiákhoz jól alkalmazkodik. Korai és homogén virágzása biztosítja jó betakaríthatóságát. Sokáig képes ezermagtömegének kompenzálására, megalapozva ezzel a nagy termés lehetõségét (5. ábra).

 


 

 

XENON – Megállja a helyét

A 2012-es év újdonsága a XENON, mely visszafogott õszi fejlõdése miatt kiválóan alkalmas kifejezetten korai vetésre is, nem hajlamos a tél elõtti szárba indulásra. Télállósága, valamint tavaszi regenerációs képessége átlag feletti. Kiváló állóképessége, valamint a betegségekkel szemben tanúsított magas rezisztenciaszintje biztosítja, hogy termésbiztonsága a csapadékosabb évjáratokban is kiemelkedõ legyen (6. ábra). Átlag feletti olajtartalmával az olajbonifikációs elszámolások egyik favoritja.

 


 

 COMPASS – Irány a csúcs

Ez az erõteljes és kiváló állóképességû hibrid rendkívüli kompenzációs képességgel rendelkezik. Aki biztos akar lenni abban, hogy repceállománya a teljes vegetáció alatt állva marad, az a COMPASS mellett dönt. Olajtartalma alapján is a legjobb hibridek közé tartozik. Õsszel erõteljes gyökérnövekedése és mélyen ülõ tenyészõcsúcsa biztosítja, hogy még az ajánlott korai vetése esetén is kiváló télállóság jellemzi. Tavasszal gyors növekedést, erõteljes habitust mutat. Érése korai. Robosztus, erõteljes felépítésének köszönhetõen a könnyû talajú termõterületek és a forgatás nélküli talajmûvelés ideális hibridje.

Clearfield hibridrepcék – Korszerû RAPOOL megoldások nehéz helyzetekre

A CLIFTON CL a RAPOOL elsõként elismert imidazolinon-rezisztens hibridrepcéje Európában. A jól ismert RAPOOL hibridelõnyök mellett – magas termõképesség, nagy termésbiztonság, kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságok – a Clearfield gyomirtási technológiához kapcsolódó elõnyeivel is hozzásegíti az eredményes és jövedelmezõ repcetermesztéshez a nehéz gyomviszonyok között gazdálkodó termelõket.Az EDIMAX CL a hazai klimatikus adottságokhoz kiválóan alkalmazkodó Clearfield hibrid, mely az MGSZH két éve folyó kísérleteiben a versenytárs imidazolinon-ellenálló hibridek termésszintjét lényegesen felülmúlta (7. ábra).

 

 


 

 

 

Emellett agronómiai tulajdonságai is kiemelkedõek: télállósága, szárazságtûrése, jó állóképessége és alacsony pergési hajlama alapján a hagyományos hibridrepcék bármelyikével szintén felveszi a versenyt.

Blum Zoltán

ügyvezetõ igazgató,

RAPOOL Hungária Kft.

www.rapool.hu