MENÜ

Búzatermesztés hatékonyan

Oldalszám: 29
2014.01.23.

Statisztikai adatok mutatják, hogy a világ gabonatermése az utolsó 50 évben mintegy háromszorosára növekedett, 2011-ben elérte a 694,5 millió tonnát.

 

 

A növekedés elsõdleges oka a világ népességének folyamatos gyarapodása, ami a búzatermelés szintjének további emelkedését vetíti elõre a jövõre. Ennek alapja a hektáronkénti termésszint fokozása lehet.A tápanyag-visszapótlás jelentõségeA martonvásári kalászos fajtabemutatón elhangzott, hogy jó genetikai potenciállal rendelkezõ fajták nemesítése mellett meghatározó jelentõséggel bír a megfelelõ mûtrágyázás. Kísérleteik egyértelmûen azt bizonyítják, hogy napjainkban a termésszint növelését korlátozó tényezõ az alacsony mûtrágya-felhasználás, mivel a búza egyike a legjobb tápanyag-indikátor növényünknek.A mûtrágya közvetlen termésnövelõ hatása mellett befolyásolja a termésstabilitást, valamint módosító szerepet játszik az egyes agrotechnikai tényezõk érvényesülésében is.Az õszi búza tápanyag-ellátásában jelentkezõ számos probléma mellett kiemelendõ a talajvizsgálatok hiánya, annak következtében az aránytalan NPK-visszapótlás is gyakori hiba.Napjaink termesztéstechnológiáival szemben támasztott 2 fõ követelmény:

- környezeti terhelések csökkentése,

- jövedelmezõség növelése.Megvalósításának járható útja a hatékonyság növelése, ami a tápanyag-visszapótlás esetében növény- és termõhely specifikus trágyázást feltételez. Az okszerû tápanyag-visszapótlással a növény igényét elégítjük ki, ami mellett a talaj és környezet védelmét is szem elõtt kell tartanunk költségkímélõ módon.A fenti elvet valósítjuk meg a Fertilia Kft.-nél a gramix programunk keretében, mely program a talajvizsgálaton alapuló mûtrágyázási technológiai javaslattól indulva a mûtrágyák teljes gyártási és logisztikai folyamatát is magában foglalja.Szaktanácsadó szoftverünkkel a talajvizsgálati laboratóriumi eredmények és a tápelem felvételét befolyásoló tényezõk (talajszerkezet, öntözés, elõvetemény stb.) alapján adjuk 3 szintû – minimális, gazdaságos, intenzív – tápanyag-visszapótlási ill. mûtrágyázási ajánlásunkat.

A makro-, mezo- és mikroelemek szerepeAz õszi búza trágyázásánál a harmonikus tápanyagellátásra érdemes törekedni, a makro-, mezo- és mikroelemek együttes kijuttatásával. Emellett fontos szempont a nitrogén optimális mennyiségének, kijuttatási idejének és megosztásának meghatározása is.A búza szakszerû trágyázásához ismerni kell a fajlagos tápanyagigényét, valamint a tápanyagfelvétel dinamikáját, ugyanis a három makroelem felvételi dinamikája jelentõsen eltér egymástól.A nitrogén õsszel felvett mennyisége mérsékelt, majd igen erõteljes növekedés tapasztalható kora tavasszal, az intenzív növény-tömeg növekedés idején (április közepétõl május végéig). A N-felvétel virágzást követõen alacsony, de élettanilag fontos az érés folyamán. A foszforé õsszel mérsékelt, azonban létfontosságú a gyökérképzõdéshez. Tavasszal lassú növekedésû a generatív fenofázisokig. A káliumfelvétel meghatározó az õszi idõszakban. A K döntõ hányadát a búza kora tavasszal veszi fel, a május közepi maximumot követõen érésig káliumleadás tapasztalható a gyökereken keresztül. Az õsz búza által felvett összes tápanyagmennyiség lényeges, mértéke a tervezett termésmennyiségtõl függ.

 

 


 

 Termesztéstechnológiai ajánlásunk õszi búzáraTermesztéstechnológiai javaslatunk magában foglalja az õszi alaptrágyázást az egyedi összetételû, termõhely-specifikus gramix NPK mûtrágyával, a többszöri tavaszi nitrogén fejtrágyázást szilárd és folyékony nitrogéntrágyával (FertiSol, MAS, AN).Kiemelt technológiai megoldás a gramix NPK mûtrágyánk mikroelem kiegészítése a speciális UMG (Új Mikroelem Generáció) granulátummal, mellyel lehetõvé válik a búza igényéhez igazodó mikroelem-visszapótlás. Az UMG mikroelem granulátum mono- és növényspecifikus kompozíciókból áll, melyek a mikroelemeket a növény számára könnyen felvehetõ komplex formában tartalmazzák.Valljuk, hogy csak annyi mûtrágyát juttassunk ki a talajra, amennyit a növényünk igényel, amennyi szükséges. Így a gramix NPK termékünket felhasználók nem vásárolnak felesleges mennyiségû mûtrágyát, a kiszórt hatóanyag optimalizált mennyiségû, nincs környezetterhelõ hatása.Ha nem ismerjük talajunk tápelem-ellátottságát, akkor a búza õszi alapmûtrágyázására foszfor túlsúlyos, mikroelem kiegészítésû gramix NPK mûtrágyáinkat javasoljuk 300–400 kg/ha dózisban közepes tápanyag-ellátottságú területre.Nagy Margit fejlesztési vezetõ

Fertilia Kft.