MENÜ

Hogy a vidék és a város újra egymásra találjon!

Oldalszám: 36
2014.01.23.

Együttmûködési megállapodást írt alá az AGRO.bio Hungary Kft. részérõl Márton Balázs ügyvezetõ igazgató, és az AGRYA képviseletében Kesjár Kamilla társelnök, amely összefogás egy hosszú távú partnerség kezdetét jelentheti.

 

 


 

 

Az elmúlt évtizedekben – kivált a rendszerváltás óta eltelt idõszakban – sajnálatos módon nagymértékben eltávolodtak egymástól a városlakók és a mezõgazdaságban dolgozó, abbéli munkájukból élõk. Márpedig Magyarország sikeressége múlik azon, hogy a vidék és a város újra egymásra találjon. Ennek alapvetõ feltétele, hogy a kölcsönös ismerethiányt minél elõbb fel lehessen számolni makro és mikro szinten egyaránt.Ezzel a szándékkal csatlakozott az AGRYA – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – nagy sikerû Vidék Kaland Programjához az AGRO.bio Hungary Kft. támogatóként. Ahogy a cég igazgatója, Daoda Zoltán elmondta, rendkívül jelentõs az AGRYA célkitûzése, amelyhez jól illeszkedik az AGRO.bio elkötelezettsége a vegyszermentes talajminõség-javítás mellett. Teljes egészében magyar fejlesztésû, immáron 27 országban szabadalom alatt álló készítményükkel, a BactoFil talajjavító termékcsaláddal állnak a magyar gazdaságok rendelkezésére, hogy minél több hektáron gazdálkodhassanak vegyszer nélkül a termelõk.Az AGRYA Vidék Kaland Programja tavaly óriási sikert aratott, és idén is bõven akadt jelentkezõ azon fiatal városlakók körébõl, akik nagy lelkesedéssel, érdeklõdéssel és szívesen kóstolnának bele a paraszti munkába – egy a korosztályukbéli gazda mindennapjaiba betekintést nyerve a vidéki életbe és az ágazatban rejlõ perspektívába. A jelentkezõk közül 132-en vehetnek részt az egyhetes nehéz, de örömteljes munkában, amikor a különbözõ gazdaságokban az aktuális munkákban próbálhatják ki magukat – legyen akár az állatok gondozásáról vagy a betakarításról szó.A most létrejött kooperáció kiváló példája annak a perspektivikus társulásnak, amely a jövõ nemzedékeivel ismerteti meg az egészséges élelmiszer elõállításának módját, a hazai munka és a magyar termék megbecsülését.