MENÜ

A repce lombvédelme

Oldalszám: 35
2014.01.22.

A jó repce termésmennyiségét és -minõségét veszélyeztetõ tényezõk már az õsz folyamán jelentkezhetnek. A sikeres termesztés egyik meghatározó tényezõje az egészséges õszi állomány.

 

 

A repce gombabetegségei kevésbé ismertek, pedig jelenlétük alapvetõen ronthatja a növény áttelelési esélyeit. A legfontosabbak: a fómás szár- és levélfoltosság, az alternáriás szár-, levél- és becõfoltosság, a szürkepenészes szár- és becõrothadás, a fehérpenészes szár- és becõrothadás és a cylindrospóriumos tõpusztulás. A betegségek közül az egyik legveszélyesebb a fómás szár- és levélfoltosság, amely már õsszel fertõzi a sokszor még csak éppen kikelt repcét. Tünetei a szabályos, zónált foltok, melyek kihullva lyukakat okoznak, így csökken az aktív fotoszintézist biztosító felület. A kártétel közvetett hatása, hogy a belsõ fertõzéstõl károsodott repce hideg tél esetén kifagy, másrészt száraz tavasz esetén a sérült szállító edénynyalábok miatt könnyen kiszárad. A tünetek megjelenésekor már kérdéses a védekezés hatékonysága. Ezért az ellene való védekezésekben mindenképpen a megelõzésre kell törekedni.A megfelelõ termesztéstechnológiában olyan növényvédelmet kell folytatnunk, hogy mindenféle módon elõsegítsük a repce jobb áttelelését. Ezért olyan növekedést szabályozó hatású gombaölõ szerrel kezeljük a repcét õsszel, amely megakadályozza, hogy a repce túl fejletten menjen a télbe és emellett megvédi a gombabetegségektõl is.

 

DuPont megoldás a repce õszi lombvédelmébenAlert® SoloEgyes évjáratokban a hosszú meleg õsz kedvez a repcének, minek köszönhetõen annak növekedése folyamatos és intenzív. Ilyenkor annak túlzott fejlettsége (pl. magszárba indul) a télállóságot rontja. Ilyen esetekben regulátor hatású, hosszú tartamhatású terméket célszerû választani a repce õszi kezelésére. A regulátor hatás annál erõsebb, minél több triazolt tartalmaz az adott gombaölõ készítmény.Az Alert® Solo esetén magas fluzilazol hatóanyag tartalom 0,6 l/ha-os dózisában a biztosíték a növekedés megfelelõ szabályozására.A fluzilazol tartalmú termékeknek sajátossága, hogy a hatóanyag szilícium molekulákkal van összekapcsolva, ami lassú bomlást és hosszú hatástartamot eredményez, így akár kétszer hosszabb védelmet és regulátor hatást biztosít mint más termékek.Az Alert® Solo-t õsszel a repce 4−6 leveles állapotában javasoljuk kijuttatni, annak növekedési erélyétõl, valamint a fómafertõzés erõsségétõl függõen 0,6 l/ha-os dózisban. Õszi káposztarepcében a szert a fertõzési veszélyhelyzettõl függõen megelõzõ jelleggel kell kijuttatni.A kísérletek eredményei szerint a kezeletlen állományhoz képest az Alert® Solo-val kezelt repce minden tekintetben pozitívan reagált. Mind a regulátor hatás, mind a fungicid hatékonyság látványosan jelentkezett. A regulátor hatás az õszi kijuttatás esetén a szártagrövidülés, míg a tavaszi korai kijuttatás esetén a hajtás-elágazódások számának növekedése. A gyökérnyak átmérõ, az áttelelt egyedek száma is 5–10 százalékkal kedvezõbb képet mutatott a kezelt parcellákon. A fómás betegség mértéke egy az ország északkeleti részén beállított kísérlet szerint a magasabb dózis alkalmazásával a nullához közeli szinten tartható, az Alert® Solo segítségével (1. ábra).

 


 

 

Természetesen a termésre gyakorolt hatás is jól mérhetõ volt, az egyszeri õszi kezelésre a repce 10 százalékos terméstöbblettel reagált (2. ábra).

 

 


 

További részletes információkért hívja a 06-23/509-400, vagy a 06-30/212-6222-es telefonszámot. A DuPont termékeirõl a www.dupont.hu honlapon is talál információkat. 
A DuPont készítmények felhasználása elõtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévõ címke felhasználási utasításait!

® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve