MENÜ

Huszárosabb megoldás, mint gondolná!

Oldalszám: 29
2014.01.22.

Egy új megoldást ajánlunk az õszi kalászosokban a komoly és egyre erõsödõ problémát jelentõ nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen. A gond súlyossága ismert, az okai azonban annál kevésbé. Amennyiben ezek feltárása során a keletkezett információkat okszerûen katalogizáljuk és utóbb ezek szellemében járunk el, látványos szakmai megelégedettséggel nyugtázhatjuk a sikert.

 

Lássuk tehát a széltippan felszaporodást elõidézõ fõbb okokat:

 

1. Figyelmetlenség

Az elnyúltan kelõ, sokáig „rejtõzködõ” gyámoltalan kis gyomnövény a bugahányásig jelentéktelennek tûnik; de akkor már késõ a felismerés, addig már a gazdasági kártétel bekövetkezett, a védekezés szinte reménytelen, drága és gyakorlatilag hasztalan.

2. Tájékozatlanság

Ezen a téren hiányos szakmai felkészültség; az újonnan használatba került – ismeretlen „elõéletû” – táblák; a rendezetlen, tervszerûtlen bálamozgatások mind-mind okozhatják a nagy széltippan megjelenését, felszaporodását.

3. Nem körültekintõ tervezés

A probléma egyik fõ oka, hogy fûféle kultúrnövényt szeretnénk fûféle gyomnövénytõl tehermentesíteni. A rendelkezésre álló hatóanyagok egyike biológiailag szelektív – ez markáns, de drága megoldás −, míg az összes többi alkalmas készítmény egyéb módon szelektív (helyzeti szelektivitás, morfológiai szelektivitás, metabolitikus szelektivitás). Ezek a készítmények ugyan kedvezõbb árfekvésûek, de hatékonyságuk korlátozott és közülük több hatásmódja azonos; így megnõ a nagy széltippan hatóanyagokkal szembeni részleges érzéketlensége (rezisztencia, neutenia, szubletális dózis stb.).

Csak egy példa. Az engedéllyel rendelkezõ, nagy volumenben használt „apericidek” hatásmódjuk alapján is csak két (!) nagy csoportba sorolhatóak. A kereskedelmileg legnagyobb volumen – a tavaszi poszt kezelések – minden hatóanyaga az acetolaktázszintetáz enzim mûködését gátolja. Azonos hatásmód, közel azonos árszint, eltérõ hatékonyság – csökkenõ eredményesség!

Mi lehet ennek a szûkülõ spirálnak a kitörési pontja?

Az egyik és leginkább szembetûnõ eltéréssel – ami elsõsorban a hatékonyság növekedését jelenti – ebben a küzdelemben egy új hatóanyag, illetve egy új készítmény megjelenése van a segítségünkre.

Az alábbiakban szeretném ezt az új alternatívát, annak eredményességét és szakmai érveit megismertetni az olvasóval.

Az eredményes Apera elleni 
technológia újszerûségei:
1. A szegmensben teljesen új hatásmód, aminek eredménye, hogy a termék kiváló a már több készítménnyel nehezen gyéríthetõ nagy széltippan populációkban is!

2. A herbicid egyaránt hatékony levélen és talajon keresztül is, így a már kikelt és a késõbb kelõ gyomnövényeket egyaránt irtja.

3. A magról kelõ kétszikûek széles köre ellen is aktív, így a tartamosságot is figyelembe véve évelõktõl mentes területen akár egyszeri kezelés is elégséges lehet a betakarításig!

4. A hatóanyag fiziko-kémiai tulajdonságai biztosítják, hogy a sekélyen csírázó nagy széltippan zónájából el nem mozdulva betakarításig képes ez ellen a gyomnövény ellen is mentességet biztosítani (lásd 1–2. kép).

 


    

1–2. kép: a Pledge a betakarításig képes széltippan elleni mentességet biztosítani.

A Pledge nagy széltippan elleni eredményessége két szinten is mérhetõ:

a.) a kultúrnövény oldaláról a tiszta, konkurencia nélküli fejlõdés miatt nõ a hozam.

b.) a gyomnövény oldaláról a csírázás és fejlõdésgátlás végett elmarad a magprodukció!

 

www.sumiagro.hu