MENÜ

LEGATO PLUS - Kalászosok õszi gyomirtása kötöttségek nélkül

Oldalszám: 27
2014.01.22.

Az õszi vetésû kalászos gabonáink gyomirtásához a vetéstõl a kalászhányásig elegendõ idõ áll rendelkezésünkre, azonban õsszel, kelés elõtt vagy kelés után már a legtöbb, jelentõs kárt okozó gabonagyom ellen eredményesen védekezhetünk. Így vagy nem szükséges a tavaszi gyomirtást elvégezni, vagy a késõn kelõ melegkedvelõ, illetve évelõ fajok ellen tavasszal még elvégezhetjük a kezelést.

 

 

 

A korai gyomkonkurencia kikapcsolását elõsegítõ õszi gyomirtás nemcsak a tavaszi munkacsúcsot csökkenti, de megoldja a megkésett gyomirtások problémáját is. Ez különösen azokon a területeken fontos, ahol a gyomflórát zömében a hidegtûrõ, T1-T2-es gyomfajok alkotják. Ezek a gyomnövények már õsszel kikelnek, és tavasszal vagy nyáron érlelnek magot, a hideg õszi- illetve téli idõszak csak lelassítja az életfolyamataikat. Tavasszal, a hõmérséklet emelkedésével újra indulnak, s a víz és a tápanyag elvonásával már korán károsítanak. Fejlõdésük többnyire korábban megindul, mint ahogy a védekezéseket elkezdjük. A megkésett védekezéseknek, amikor a gyomnövény már túljutott az érzékeny fenológián, többnyire idõjárási, illetve munkaszervezési okai vannak.

Az õszi kalászosokkal egyidõben kelõ gyomfajokról és azok fontosságáról kellõ áttekintést adnak a legutóbbi, 2008-ban befejezett Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés adatai. Ezek alapján a borítási sorrendben szereplõ elsõ 20 gyomnövénybõl 12 T1-es vagy T2-es életformájú! Ezek közül az elsõ helyen lévõ ebszékfû a csökkenõ borításával is megõrizte helyét, a nagy széltippan pedig az elõzõ felvételezésben betöltött hetedik helyrõl a harmadikra ugrott borítási értékének megduplázásával. Különösen fontos hangsúlyozni az õszi gyomirtás fontosságát ezen faj esetében, ugyanis a gyomnövény az 1–3 leveles korában a legérzékenyebb a gyomirtó szerekre. Érzékenysége a gyökérváltás után jelentõsen csökken, ami az õsszel kelt egyedeknél már korán bekövetkezik. A tyúkhúr borítása lényegesen nem változott, a veronika-fajok és a pásztortáska viszont jelentõsen elõretört.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a kalászosaink országos összes gyomborítása az 1987-88-as felvételezések óta folyamatosan nõ és a legutóbbi felvételezés adatai alapján már magasabb, mint az ötvenes években volt, akkor egyértelmû, hogy van mit tenni és van min javítani. Ehhez kínál segítséget a Makhteshim Agan a széles hatásspektrumú, tavaszra is átnyúló hosszú tartamhatású õszi gyomirtó szerével, a Legato Plus-szal. A Legato Plus két hatóanyaga minden, õsszel már csírázó egy- és kétszikû gyomfaj ellen megfelelõ védettséget ad (lásd táblázat).

 

 


 

 

Kiemelkedõ a hatékonysága a mezei árvácska, tyúkhúr, pipacs, galaj, pásztortáska ellen, de jól írtja az árvacsalán fajokat, az egynyári perjét és a parlagi ecsetpázsitot is. Ezt a széles hatásspektrumát és a hosszú tartamhatását két eltérõ hatásmechanizmusú, de talajon keresztüli hatással egyaránt rendelkezõ hatóanyagnak köszönheti. A diflufenikán a HRAC-féle besorolás alapján az F1-csoportba tartozik. Hatását a karotinoidok bioszintézisének gátlásán keresztül fejti ki a szintézis fitoén-deszaturáz (PDS) lépésében. A karotinoidok a kloroplasztban a klorofillt védõ, úgynevezett segéd-pigmentek.

A fény hatására gerjesztett állapotba került klorofill ugyanis könnyen reakcióba lép a légköri oxigénnel, reaktív oxigén formát képezve. Ezt a reaktív oxigént eliminálják a karotinoidok. Hiányukban a reaktív oxigén károsítja a klorofillt és a sejtmembránokat, ami a gyomnövények kifehéredéséhez, majd a sejtek és szövetek elhalásához vezet. A hatóanyagot a csírázó gyomnövények a hajtásukon keresztül veszik fel. Ennek a hatóanyagnak köszönhetõ a Legato Plus széles kétszikû spektruma.

 


 

 

Másik gyomirtó hatóanyag a készítményben az izoproturon. A fotoszintézis-gátlók közé sorolt hatóanyag régóta megbízható társ a kalászosok õszi és tavaszi gyomirtásában egyaránt. Kémiailag a karbamidok közé tartozó hatóanyag jól ismert kiemelkedõ széltippan elleni hatásáról és kétszikûek (pl. ebszékfû) elleni mellékhatásáról. Az izoproturon az egyszikû spektrumának és talajon keresztüli tartamhatásának köszönhetõen a diflufenikán megfelelõ partnere, a két hatóanyag együttesen kiválóan irtja a kalászosok legfontosabb egy- és kétszikû gyomnövényeit.

Dr. Lukács Domonkos

fejlesztési menedzser

Makhteshim Agan Hungary Zrt.

 


 

További információkért kérjük, keresse kereskedelmi képviselõinket vagy látogasson el a www.mahun.hu honlapra!