MENÜ

Szigorúan ellenõrzött adatok

Oldalszám: 45
2014.01.22.

A mezõgazdasági flottakövetõ rendszerbõl érkezõ adatok körének kibõvítése és megbízhatóságának növelése

 

 

Míg a szállítmányozásban már régóta használnak GPS alapú flottakövetõ rendszereket, addig a mezõgazdaságban az elsõ felhasználók 4–5 éve jelentek meg. Ennek oka, hogy a korábbi rendszerek nem feleltek meg a mezõgazdaság támasztotta speciális követelményeknek. Az agrárfelhasználás igényeinek leginkább megfelelõ rendszert kínál az ITineris Informatikai Kft. A minden összetevõjében Magyarországon fejlesztett és gyártott WayQuest rendszer sikerességét bizonyítja a több mint 200 partner és a 4500 felszerelt erõgép.A tradicionális flottamenedzsment feladatok, mint a jármûvek aktuális helyzetének, állapotának követése, a megtett útvonalak visszatekintése és riportozása, az üzemanyag-felhasználás monitorozása és az esetleges visszaélések felderítése mellett, egy ilyen rendszer egyik legfontosabb célja, hogy a tulajdonos pontos információkat kapjon az egyes földterületeken elvégzett munkafolyamatokról, azokhoz kapcsolódó minõségi és mennyiségi mutatókról.

A WayQuest rendszer több oldalról nyújt támogatást az ilyen munka- és terület alapú kimutatások elkészítéséhez, és ami még fontosabb, az adatok különbözõ vállalatirányítási, költségelemzõ rendszerek felé történõ exportjához. Azáltal, hogy lehetõséget biztosít a saját táblatérképek bevitelére, és azok termelt kultúrához és idõszakokhoz igazodó alakítására, minden mérési adat lekérdezhetõ a terület vagy növény szerinti bontásban is. Másrészt a traktorokba felszerelt egyszerûbb és intelligensebb perifériák segítségével a jármû vezetõje azonosíthatja magát, a vontatott munkagépet, és a végzett munkafolyamatot – így a rendszerben automatikusan kapcsolódik össze a végzett munka, az azt végzõ gép és ember, a földterület és a kultúra.Az elõzõekbõl következik, hogy a jármûvezetõ akár szándékosan, akár figyelmetlenségbõl nem azonosítja magát, vagy nem megfelelõen választja ki a végzett munkafolyamatot, akkor a bekerülõ hibás és hiányos adatok eltorzítják a készülõ elemzéseket, és a külsõ adatexportokat.

A WayQuest rendszer új komponense, a WQ Ellenõrzõ program hivatott felderíteni és korrigálni ezeket a hibákat. Az új programkomponens lehetõséget biztosít, hogy például az agronómus rendszeres idõközönként, gyorsan áttekintse a jármûvek munkáját, és amennyiben eltérést vagy hiányosságot lát, akkor azokat javítani tudja. A program fejlesztésénél a legfontosabb szempont az egyszerûség és az adatellenõrzés hatékonyságának növelése volt. Ezt támogatja, hogy a felhasználó a betöltött méréseket megjelenítõ térképi felületen és diagramokon pár kattintással módosítani tud szinte bármilyen mérési adatot, idõpontot. A programban a munkafolyamatok alap adatai kiegészíthetõek számos, az adott munkafolyamat idejére, sebességére, erõ- és munkagép igényére, és növényekhez kötõdõ tulajdonságokkal. Ilyen beállítható érték lehet például, hogy adott talajmunka kizárólag nagy teljesítményû géppel, az évnek csak bizonyos szakaszában, és csak a megjelölt földterületeken végezhetõek. Így az ellenõrzõ saját maga is számos hibát jelezni tud a felhasználó felé. Könnyen beállítható egy szabályrendszer, mely alapján a program magától is jelzi, hogy akkor, ott, azon a táblán, azzal az erõgéppel az a munkafolyamat nem megfelelõ, mindenképpen korrekciót vagy megerõsítést vár. Az ellenõrzõ lehetõséget biztosít több erõgép egyidejû munkájának vizsgálatára, a felhasználó egy térképen és idõdiagramban látja például a permetezõ és a kiszolgáló jármû, vagy a kombájnok és a terményszállító jármûvek együttes munkáját.A WQ Ellenõrzõ további feladata, hogy segítségével felvihetõek olyan, a munkafolyamathoz rendelt adatok, melyek automatikusan nem kerülhetnek be a jármûkövetés irányából, de mindenképpen rögzíteni kell azokat a gazdálkodási kimutatásokhoz vagy akár a bérszámfejtéshez. Ezek az adatok lehetnek technológiai paraméterek (mint a kijuttatott vegyszer jellemzõi), mennyiségi adatok (mint a betakarított takarmány tömege, vagy az összegyûjtött bálák száma), vagy éppen a bérezéshez szükséges egyedi vagy eltérõ bérpótlék mértéke. Míg az elvégzett munkafolyamatok ellenõrzése és érvényesítése minden felhasználó számára ugyanazt a munkát jelenti, addig e kibõvített tulajdonsághalmaz kialakítása már cégenként más és más, de mindenképpen a felhasználó igényei szerint történik.A WQ Ellenõrzõ jelenlegi és jövõbeni célja, hogy a WayQuest gépmenedzsment rendszerre támaszkodva olyan eszköz kerüljön az agrárgazdálkodók kezébe, melynek segítségével egy helyen és idõben, integráltan, átlátható grafikus felületen keresztül tudják ellenõrizni és bevinni az összes, táblán végzett munkához kapcsolódó adatokat. A végeredmény pedig, hogy már valós információk alapján készülnek el a termelési dokumentációk, és a különbözõ adatexportokon keresztül helyes értékek érkezhetnek meg a különbözõ termelésirányítási, agrárinformációs és bérszámfejtési rendszerekbe.

Mehlhoffer István

ITineris Kft.