MENÜ

A rost emészthetőség javítására fókuszál a Limagrain a silókukorica hibridjei nemesítésénél

Oldalszám: 95
2014.07.29.

A kukorica silózás kezdetére idõzítette „Silókonferenciáját” Herceghalomban a Limagrain. Bevezetõ elõadásában Dr. Borbély Csaba a világ élelmezési helyzetét vázolta a népesedési adatok, a termõterületek és a rendelkezésre álló vízkészletek tükrében. Kiemelte, hogy a Föld 7 milliárd lakosából kb.13% alultáplált, 21–22% túlsúlyos és több mint 6,5 millió ember halt éhen eddig ebben az évben. Tejtermelésünkrõl elmondta, az EU tejtermelésének alig 1,04%-át adja Magyarország, míg például olajos-növényeknél 13,52%-ot. A belsõ tejfogyasztásunk is alacsony – a sajt 7,9 kg/fõ/év, a folyadéktej 76 kg/fõ/év, a vaj 0,8 kg/fõ/év – elmarad az egészségügyi ajánlásoktól, így ez nem serkenti a tejtermelés növekedését. A kutatási adatokból kitûnik a fogyasztás növelésében a legmeghatározóbb paraméter az ár mellett, az ízletesség.

 Dr. Orosz Szilvia, a Szent István Egyetem docense azzal kezdte előadását, hogy az idei aszályos év negatívan fog hatni a kukorica szilázsok minőségére is. A betakarított mennyiség csökken, és az energia tartalom alacsonyabb lesz a megszokottnál. Ilyen időjárási viszonyok között fel fognak értékelődni azok a hibridek, amelyek jobb rost emészthetőséggel bírnak, így növelve a bendő illózsírsav termelését, segítve a tehén energia ellátását. Magyarországon évente 2,2 millió tonna kukorica szilázst készítünk, ezt kb. 87 ezer hektárról takarítjuk be. A hibrid választás szempontjai között eddig az érés idő, a hozam, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség volt a fõ szempont. A jövőben azonban figyelni kell az egyes rost komponensek nagyságára és azok emészthetőségére. 

El kell érnünk, hogy 0,5 kg szárazanyagból, elő tudjunk állítani 1 liter tejet (ez ma kb. 0,7 kg). „A rostok körülveszik a sejteket, ha ezeket ki tudjuk nyitni, javul az egyéb anyagok emészthetősége is, mint a fehérjék, cukrok és keményítő. Ez nyilvánvalóan a Laktációs Nettó Energia (NEl) tartalom növekedésével is jár”. Az előadó felhívta a figyelmet egy fontos rostalkotó, a lignin szerepére. Míg a lignin a tehén számára emészthetetlen, így mennyiségének csökkentése kívánatos lehetne, de növénytermesztési szempontból a kukoricanövény szárszilárdságát adja. A növénynemesítőknek e kettősségnek kell megfelelniük. A hallgatóság megismerhetett egy Mezőhegyesen lefolytatott nagyüzemi kísérletet, amelyben a Limagrain LG34.90 (FAO 480) hibridjét hasonlították össze egy népszerű konkurens hibriddel. Az LG 34.90-est már az emészthetőség javítása céljából nemesítették, és ezt igazolta is a precízen lefolytatott teszt során. Jelentős eltérés volt a keményítő tartalomban (közel 7%-kal volt magasabb az LG 34.90), magasabb volt a Limagrain hibrid energia- és kedvezőbb a lignin tartalma. A tejtermelésben, a jobb emészthetőséggel rendelkező LG 34.90 hibrid, 0,6 liter/tehén/nap többlet hozamot eredményezett.

 

A Limagrain Europe takarmányozási szakértője Stanislav Studenka a cég silókukorica nemesítési filozófiájáról beszélt. Vetõmag nemesítõ cégként termékeik hatékonyságát a végfelhasználókig nyomon követik, mindig a végtermékre fókuszálnak.

Az európai piacon piacvezető szerepet töltenek be többek közt a búza, a két soros árpa, napraforgó, repce és a silókukorica (17,5% piaci részaránnyal) vetőmag eladásokban. Európa nagy tejtermelõ országaiban mindenhol piacvezetõ a Limagrain a silókukorica hibridjeivel. A kukorica teszi ki a tömegtakarmány bázis kb. 60 %-át, ami a felhasznált összes takarmánynövények költségének 50%-át adja. A silókukorica könnyen tárolható energia- és rostforrás, jól kidolgozott technológia szerint termeszthetõ. A cég elfogadja azt a nézetet, hogy a kukorica egy köztes termék a tej elõállítása során, s a nemesítési célnak a tejtermelés javítását kell szolgálnia. Ezért arra fókuszálnak, mennyi tejet lehet megtermelni 1 hektáron termesztett silókukoricával. A fõ hangsúlyt a nemesítésben, már 30 évvel ezelõtt, a genetikában hordozott emészthetõség javítására helyezte a Limagrain. A ma forgalmazott hibridjeik, ennek a nemesítõi munkának az eredményeként jöttek létre. A sejten belül található anyagok (pl. fehérjék, keményítõ, lipidek stb.) emészthetõsége is javulni fog, ha a sejtfal lebonthatóságát javítjuk.

 

A tehén szempontjából a keményítõ és a rostalkotók jelentik a fõ energiaforrást. A sejten belüli anyagok mennyiségét, – a keményítõ kivételével – csak kismértékben tudjuk megváltoztatni a nemesítés során, míg a sejtfal alkotók arányát és emészthetõségét jól befolyásolhatjuk. A hemicellulóz és a cellulóz az két összetevõ, amelyek lebonthatóságában a cég nagyon eredményes munkát végzett. A piacon kapható silókukorica hibridek NDF (Neutrális-Detergens-Fiber/Rost) tartalmának emészthetõsége 40–60% közt ingadozik. A tejtermeléshez a minél nagyobb érték a kedvezõ, így azokat a hibrideket kell a nemesítõnek tovább fejlesztenie, amelyek a 60%-hoz közeli emészthetõséget hordozzák. A rost emészthetõség javításával az állatok szárazanyag bevitele is növelhetõ, akár 3,5 kg/nap mennyiséggel. A lignin tartalom csökkentését az a genetikai korreláció határozza meg, hogy a szárszilárdság szoros összefüggésben van a lignin értékkel. A 2% körüli lignin érték az a szint, ami már takarmányozási szempontból is elfogadható, de „nem dõl ki” a növény a szántóföldön. Az emészthetõség javítása érdekében a lignin-hemicellulóz, cellulóz kapcsolatokat kell feltárni. Eredményként magasabb energia és szárazanyag bevitelt érünk el, csökken az acidózis veszélye, javul a tejtermelés és annak perzisztenciája.

 

 

Perczel Péter és Stanislav Studenka

 

 

Perczel Péter a Limagrain Magyarország projektvezetõje foglalta össze a Limagrain silókukorica hibridekkel elérhetõ biológiai és gazdasági elõnyöket. A termékeken megjelenõ LGAN logo a minõség egy magasabb szintjét, a legújabb növénynemesítési eredményeket, magasabb hozzáadott értéket jelöli. A keményítõ és fehérje tartalom növelése mellett a kulcs a rost emészthetõségének javulása. A 1% emészthetõség növelés 0,14 MJ-al növeli az energia bevitelt 1 kg szárazanyagra vetítve (+2100 MJ/ha). Ezt 15 tonna/ha/sza. termésátlaggal kalkulálva 670 kg tejjel tudunk többet termelni 1 hektáron. Az 1% emészthetõ NDF tartalom növelése, 0,25 kg többlettej hozammal jár naponta és tehenenként. A több országban elvégzett élõállatos kísérletek tanúsága szerint, a Limagrain silókukorica hibridjei azonban akár 8% emészthetõség javulást is eredményezhetnek!

Dr. G. Z.