MENÜ

Bemutatkoztak a legújabb TOPIGS-fejlesztések

Oldalszám: 64
2014.01.21.

Kontinensünk elsõszámú sertéstenyésztõ cégcsoportjának magyar tagja, a TOPIGS Danubia Kft. novemberben workshop keretében két helyszínen tartott elõadásokat meghívott partnereikkel együtt a legújabb fejlesztésekrõl. Az Agro Napló Bikalon vett részt a díjátadóval záruló rendezvénynapon, amelyre három héttel késõbb Mezõkövesden is sor került.

 

 

 

Simon Gyula ügyvezetõ igazgató beszélt a TOPIGS fajtát érintõ genetikai tenyésztési fejlesztésekrõl, amelyek nemzetközi szinten érintik a TOPIGS fajtát – mint az új tenyésztési módszerek, vagy a génmarkerekre alapozott szelekció, amely egyre jobban terjed a genetikai fejlesztési munkákban. Ezt a módszert kombinálják a hagyományos BLUP-rendszerre alapozott tenyészértékbecsléssel, s az új módszerek segítségével olyan tulajdonságokra koncentrálva is tudnak tenyészteni, mint pl. a kanszagmentesség, vagy egyes betegségekre való rezisztencia.

 

 


 

 

Elsõ eredményként említhetõ a NADOR-koncepció, amely segíti a termelõket abban, hogy 40%-kal kevesebb kanszagú hús keletkezzen. Az ellenõrzött kínálat mellett ez egy lépés a herélés elhagyása felé, amely cél az EU 2018-ra bevezetni tervezett, a hímivarú sertésutódok ivartalanítását tiltó rendelkezésnek is megfelel.

A fejlesztések sorának másik kategóriájába az adott régióban történt, illetve a 2012–2013 idõszakban megvalósuló programok tartoznak – többnyire a TOPIGS partnereivel közösen.A legfontosabbak egyike ezek közül a HAGE nádudvari TOPIGS N vonalú nukleusztelep elindítása, ahova november elsõ felében már meg is érkeztek a nagy értékû TOPIGS N vonalú lapály tenyészállatok. A telep hazai megvalósítása igen nagy jelentõséggel bír a HAGE és a TOPIGS életében egyaránt, mivel ilyen genetikai szintû állomány a térségbe még nem érkezett az elmúlt öt évtizedben.

A további fejlesztések a mesterséges termékenyítés területét érintik – a HAGE állomásán a közelmúltban beállították a CASA számítógépes rendszert, amely objektíven (az emberi tényezõ kizárásával) bírálja el a sperma minõségét. Ennek segítségével még jobb minõségû hímivarsejtet tudnak a sertéstenyésztõk számára biztosítani.

Mohács térségében megkezdõdött a Kantel Kft. új mesterséges állomásának építése, amely a tervek szerint a jövõ év áprilisában kezd el mûködni, és részben a környék sertéstenyésztõit szolgálja ki majd nagyon jó minõségû szaporítóanyaggal, részben pedig a TOPIGS Danubia Kft. fogja az állomásról a spermát forgalmazni az ország más térségeibe. A telep elhelyezkedésébõl adódóan célként fogalmazódik meg a horvát és szerb sertéstenyésztõk kiszolgálása is.

Dr. Mocsári Endre a termelõk számára kifejlesztett TOPIGS számítógépes rendszerekrõl tartott elõadást, amik segítik a hatékonyabb telepi munkát.A takarmányfelhasználás hatékonyságának javításában a TOPIGS szlogenként megfogalmazott célja minél több sertéshús elõállítása minél kevesebb takarmánnyal, a cél elérésére egy online szolgáltatás is kidolgozásra került!-an-