MENÜ

Bizonyított starterhatás Gramix NPK-val

Oldalszám: 54-55
2014.01.20.

A mikroelemmel kiegészített Gramix NPK termékeinkkel több éve folynak tápelem-trágyázási kísérletek, mind kutatóintézeti kis parcellás, mind üzemi szabadföldi terület nagyságokon.

 

 

Az egyes kezelések során vizsgáltuk, hogy a vetéssel egy menetben vagy magágykészítés során bedolgozva milyen starterhatást érünk el a mûtrágyáinkkal a növény kezdeti fejlõdésére, és a termés minõségére, mennyiségére.

Ez a mûtrágyázás-technológiai lépés azért fontos eleme a tápanyag-visszapótlásnak, mert a tavaszi és az õszi vetési idõszakban is lehet olyan klimatikus környezet – hideg, száraz talajviszonyok − amelyek gátolják a tápanyagfelvételt. Fokozottabban oda kell figyelni ilyenkor arra, hogy segítsük a tápelemek anyagáramlását, diffúzióját a gyökér felületére. Különösen elõtérbe kerül ez a kezdeti gyökérfejlõdést leginkább segítõ foszfor esetében, amirõl tudjuk, hogy a talajban történõ mozgása nagyon kismértékû, a korábban kiadott foszforadagok lekötõdve találhatóak, aminek a feltárásához még nincs megfelelõ gyökértevékenység, és fõleg a tavaszi idõszakban az azt segítõ mikroorganizmusok is alacsony aktivitással mûködnek.

2011-ben és 2012-ben az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet martonvásári és a Károly Róbert Fõiskola Fleischmann Rudolf Kutatóintézet kompolti telepén végeztünk kukorica és napraforgó startertrágyázási kísérleteket, melyek az egzakt adatok érdekében négyszeri ismétléssel, véletlen blokkelrendezés alapján folytak.

A martonvásári kukoricakísérletek erdõmaradványos, csernozjom talajon kerültek beállításra. A kiválasztott terület megfelelt a P/Zn antagonizmus, illetve a Zn-trágyázás hatásának vizsgálatára, a foszforellátottság a közepes-jó ellátottság határán (P2O5=120 mg/kg) volt, a talaj EDTA-Zn-tartalma viszont jóval kevesebb, mint a vályogtalajokra meghatározott, „jó” ellátottsági határérték (1,1 mg/kg).

 

 


 

1. ábra: kukoricakísérlet (Martonvásár, 2012.) − Terméseredmények

 

Az 1. ábrán látható, hogy a vetéssel egy menetben kijuttatott Gramix NP 15-30+0,5 Zn starter mûtrágyával és Gramix NPK 5-15-28+0,2 Zn, ill. Gramix NPK 10-15-20+UMG kukorica starter mûtrágyákkal kezelt kukorica átlagosan 19%-os termésnövekedést hozott a kontrollparcellához képest. Így elmondható, hogy a Gramix NPK mûtrágya igen jó hatással volt a kukoricaállomány aszálytûrõ képességére is.

A Károly Róbert Fõiskola kompolti kísérleti parcellái csernozjom barna erdõtalajú, közepesnél kis mértékben magasabb humusztartalmú, nagy víztartó képességû területen kerültek kijelölésre, melyeken a feltalaj savanyú kémhatása a mélységgel enyhén csökkent.Míg a 150 kg/ha dózisban, vetéssel egy menetben kijuttatott Gramix NPK 5-15-28 +0,2 Zn starter mûtrágya 30%-os termésátlag-növekedést produkált a kontrollhoz képest, addig 300 kg/ha dózisban, vetés elõtti bedolgozással kijuttatva megduplázta a kukorica termésátlagot (2. ábra).

 


 

2. ábra: kukoricakísérlet (Kompolt, 2012.) − Terméseredmények

 

A Gramix NPK 5-18-25 150 kg/ha dózisban kijuttatva 14%-os, 300 kg/ha dózissal 19,4%-os napraforgó termésátlag-növekedést mutatott a kontrollparcella eredményéhez viszonyítva (3. ábra).

 

 


 

3. ábra: napraforgó kísérlet (Kompolt, 2012.) − Terméseredmények

 Termelõink visszajelzései is pozitívak:Réti Imre, Bajna„300 ha-on, barna erdõtalajon gazdálkodom. Búzát, kukoricát, napraforgót és repcét termesztek. A Fertilia Kft. Gramix NPK starter trágyáit használjuk a kukoricában és a napraforgóban egyaránt. A kukorica 200 kg/ha Gramix starter NP 15-30 + 0,2 Zn UMG-t, a napraforgó 180 kg/ha Gramix starter NP 12-20 + 0,2 B UMG-t kapott vetéssel egy menetben. A kezdeti fejlõdés kiváló volt, különösen a kukoricánál tapasztaltunk a szomszéd állományához képest lényegesen fejlettebb és szebb növényeket. Úgy gondolom, hogy a Gramix NPK jól szórható, jó minõségû mûtrágya.A Fertilia Kft. igen innovatív partner, új és új termékeinek kipróbálására mindig nyitott vagyok.”

 

 

Kardos Csaba, Kardos-Farm Kft., Hajdúböszörmény„440 hektáron gazdálkodunk, a négy szántóföldi növény termesztése jellemzõ nálunk: õszi búza, árukukorica, olajnapraforgó, õszi káposztarepce. A csernozjom talaj különbözõ változatai megtalálhatóak mûvelt területünkön. Tavaly kukorica vetéséhez Gramix starter NP 15-30 + 0,2 Zn UMG mûtrágyát használtunk elégedettséggel. A IV. Kukorica Termésversenyre is beneveztem a Gramix NPK-val és régiós I. helyezést értem el, valamint a szántás nélküli kategória gyõztese lettem eredményemmel.”

 

Az eredmények egyértelmûen igazolják, hogy Gramix NP, NPK készítményeink igen jó hatékonysággal alkalmazhatók a tavaszi vetésû növények indító trágyázására, mind teljes felületû, mind sormûvelési kijuttatás-technológia alkalmazásával.

A Gramix NPK kukorica és napraforgó starter mûtrágyák a makro N, P, K elemek mellett mezo- és mikro tápelemek teljes sorát tartalmazzák, a hatóanyagok jól oldódó formátumban vannak jelen bennük, és a kijuttatásnál nagy fontosságú optimális fizikai tulajdonságokkal, − mint a szemcseméret-homogenitás, szemcseszilárdság −, rendelkeznek.

 

Nagy Margit

fejlesztési vezetõ

Fertilia Kft.