MENÜ

Takarmányipari Felmérés: A Globális Termelés 959 millió tonna

Oldalszám:
2014.01.17.

 

A felmérést az Alltech publikálta, összegyûjtve 134 ország takarmány elõállítását 2012 decemberében, a megszerzett információkat, a helyi takarmány egyesületekkel egyeztetve, az értékesítési csapatuk gyûjtötte össze, akik több mint 26 000 takarmányüzemet látogatnak meg évente.

„Az év végi értékelés az Alltech-tõl, a 2013 év eleji kiadványukban összegezve, mint egy prognózisul szolgál az iparágnak az újévre, és remélhetõleg lehetõvé teszi a kormányok, a nem kormányzati szervezetek valamint az érdeklõdõ közönség számára, hogy értékeljék a takarmány piacot világszerte”, mondta Aidan Connolly, az Alltech alelnöke és az éves Global FeedTonnageSurvey igazgatója.

A 134 értékelt ország közül, Kína volt a fõ takarmánytermelõ 191 millió tonnával és megközelítõleg 10 000 takarmány elõállító üzemmel. Összhangban a 2011 végi értékelésekkel az USA 179 millió tonnával és 5 251 üzemmel és Brazília 66 millió tonna elõállított takarmánnyal és 1 237 üzemmel következik. Összességében 26 millió tonnás növekedés volt megfigyelhetõ a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India és Kína) esetében. Ázsia továbbra is a világ elsõ számú takarmány termelõ régiója 350 millió tonnával. Azonban Afrika meghaladta Ázsia százalékos növekedését a 2011-es eredményeket tekintve, növelve annak mennyiségét közel 15 százalékkal 47 millióról, 54 millió tonnára, 2012-ben.

Világszerte a felmérés azonosított 26 240 takarmány-gyártó üzemet, Észak-Amerikában, valamint Európában található ezeknek közel fele. A Közel-Keleten vannak a legnagyobb üzemek, amelyek átlagosan gyáranként 63 000 tonnát állítanak elõ évente. A globálisan elõállított takarmányok 60 százaléka granulált, ennek százaléka igen magas Európában.

A vizsgált állatfajok szerint:

- A baromfi továbbra is uralja 43 százalékos részesedésével a takarmány piacot, ami 411 millió tonnát jelent, valószínûleg vallási és íz preferenciáknak, valamint a költségeknek köszönhetõen. Ez körülbelül 8 százalékkal több a 2011-es becsléseknél. A teljes baromfi takarmányozás 60 százaléka a brojlereknek, a többi megoszlik a tojó tyúkra, pulykára, kacsára és egyéb szárnyasra.

- A sertés takarmány szektorra is jellemzõ a 8 százalékos növekedés, ami 218 tonnát jelent világszerte.

- A kérõdzõk takarmány piaca, a tejelõmarha, és kis kérõdzõk körében nõtt több mint 13 százalékkal 2011 vége és 2012 decembere között, ez 254 millió tonnát jelent.

- A lótakarmányozás mennyisége is nõtt közel 17 százalékkal 10,8 millió tonnára.

- Az akvakultúra a leggyorsabban növekvõ ágazat, amely több mint 55 százalékkal nõtt 2011-hez képest.

- A kisállat eledel piacon 20,5 millió tonnát állítottak elõ, ennek 40 százalékát az USA-ban. Brazília továbbra is jelentõs elõrelépéseket tesz ebben a szektorban is.

„Ha a jövõ igényeit nézzük, 9 milliárd embert kell majd etetni 2050-re, ezért a felmérés eredményei az optimizmust és a megoldások keverékét kellene jeleznie, a takarmány-, és élelmiszeripar számára, mondta Dr. Pearse Lyons, az Alltech elnöke. A globális takarmány ipart a kihívás jellemzi, és látjuk a növekedést az egész szektorban. Sõt mi több, ez néhány különösen kulcsfontosságú területen nagyon erõsen jelenik meg- BRIC országok, Afrika és az akvakultúra.” A globális takarmánytermelést nehéz számszerûsíteni, mivel sok országban hiányoznak a nemzeti takarmány egyesületek. Emiatt az Alltech 2011 második felében megkezdte globális jelenlétének erõsítését, így jobb becslést tudnak adni a világ által termelt takarmányok mennyiségére.

Mr. Connolly bemutatta a 2012-es AlltechGlobal FeedTonnageSurvey eredményeit a International FeedIndustryFederation és a Food and Agriculture Organization (FAO) közös ülésén 2012 októberében. Az ülésen megállapították, hogy részletesebb információkat kell gyûjteni világszerte, és elismerését fejezte ki a két szervezet, a vállalat ez irányú tevékenységéért.

 

Forrás: TheCattleSite News Desk, 2013 január 31.

Fordította: Dr. Gergácz Zoltán