MENÜ

Az Agrya programja gyõzött Brüsszelben

Oldalszám: 14
2014.01.20.

Ötven éves fennállását ünnepelte decemberben a Közös Agrárpolitika (KAP) intézménye, az ez alkalomból szervezett nemzetközi konferenciára Brüsszelbe kaptak meghívást az öreg kontinens agráriumának szereplõi – a szakma funkcionáriusai és szakújságírói. A magyar megjelenést egy gyõzelem is emlékezetessé tette, amelyrõl elsõ kézbõl tájékoztatjuk az Agro Napló olvasóit.

 

 

Az Európai Bizottság Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Fõigazgatósága (DG AGRI) a Közös Agárpolitika fennállásának 50 éves évfordulójához kapcsolódóan meghirdette a KAP-hoz kötõdõ kommunikációs programok európai versenyét. A megmérettetésre a 2010 után lebonyolított projektekkel lehetett benevezni – ahol a 118 beérkezett pályamû egyikeként vett részt az Agrya (Fiatal Gazdák szövetsége) Vidék Kaland Programja is.Független bíráló bizottság értékelte a pályamûveket, amelyek ítéleténél a KAP-hoz, mint szakpolitikához való közvetlen vagy közvetett kapcsolódáson túl vizsgálták a célkitûzéseket és a kommunikációs stratégiát, valamint a projekt alkalmazkodását a kiválasztott célközönséghez, az innovációt, illetve a kommunikációs eszközök kreatív összekapcsolását − és összességében a projekt hatását.Az unió fõvárosának jubileumi agrárfórumán az Agrya igen nagy elismerésben részesült, hiszen a kapcsolódó kommunikációs programok európai megmérettetésének végsõ sorrendje itt dõlt el, amikor a helyszínen elektronikusan szavazhattak a meghívottak. Elsõ helyezettként vehette át az EU agrárbiztosától, Dacian Cioloº-tól, a rendezvény vezérszónokától a megtisztelõ díjat az Agrya társelnöke, Dr. Weisz Miklós a Vidék Kaland Európa legjobb kommunikációs programjának elismeréséül.

 

 


 

Dacian Cioloº és Dr. Weisz Miklós

 

 Összefoglalóul röviden bemutatjuk a nagy sikerû magyar csoportot, és programjaikat. Az Agrya 1996-ban alakult országos szervezet, amely mára több mint háromezer fiatal gazdával áll kapcsolatban. Agrár- és vidékfejlesztési szervezetként egyik legfontosabb célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete és megjelenítése. Mint érdekképviseleti szervezet, részese a szakmai döntéselõkészítési folyamatoknak és egyeztetéseknek. Az Agrya másik kiemelkedõ célja a segítségnyújtás abban, hogy a falusi, de nem mezõgazdasági termelést folytató fiatalok ne hagyják el a falujukat – a helyben maradó fiatalok erõsítsék a helyi közösséget, vállaljanak részt és felelõsséget a település életében.Az Európai Bizottság Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Fõigazgatóságának (DG AGRI) versenyében részt vevõ és gyõztes népszerû kezdeményezést 2011-ben indította el a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Az Agrya 2012-ben már másodszor bonyolította le a Vidék Kaland Programot, amellyel a szervezet városi fiatalok számára biztosít lehetõséget ahhoz, hogy bekapcsolódjanak egy-egy fiatal gazda által vezetett gazdaság munkájába. A Vidék Kaland egyébként ez évben is folytatódik, sõt, a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásának köszönhetõen már nem csak Magyarországon, de Szlovákiában és Romániában is ismerkedhetnek a városi fiatalok a mezõgazdasággal – a Felvidéken a magyarországihoz hasonló formában, a székelyföldi programban pedig a tervek szerint a magyarországi városi fiatalokat fogadják majd a helyi gazdák.Az Agrya jól felépített programjai már a legfiatalabbakat is bevonják a mezõgazdaság, és a mezõgazdasági munkák megismerésébe. A „Vesd bele magad!” program során kisiskolás, jellemzõen 6–10 éves gyerekek kapnak vetõmagcsomagot, benne különbözõ zöldségek vetõmagjával. Az általános iskolák koordinációja mellett a gyerekektõl azt kérik, hogy a vetõmagot otthon vessék el, és ami terem, azt fogyassza el a család. A program nem szociális alapon szervezõdik, itt a cél ugyanis a szemléletformálás, vagyis annak bemutatása, hogy kevés munka befektetésével egy család képes megtermelni a saját ellátásához szükséges friss zöldséget – vagyis nem kell azt a szupermarketben megvásárolni!A Tellus Oktatási Programot a Fiatal Gazdák Európai Tanácsa dolgozta ki az Európai Bizottság támogatásával még 2002-ben. Célja a 6–10 éves gyerekek számára bemutatni a mezõgazdaság társadalmi szerepét és a gazdák tevékenységét. A program eredményeként elkészült hat tankönyvbõl álló csomagot a programba bekapcsolódó általános iskolák oktatási segédanyagként használják.A Virtuális Falu Program 2012 õszén indult, mint az Agrya egyik elsõ tisztán vidékfejlesztési témájú programja. Célja, hogy hálózatba szervezzen olyan fiatalokat, akik a falujukban szeretnének maradni és aktívan részt vesznek, vagy részt kívánnak venni a faluközösség életében.A Vidék Kaland Hivatásos Programot az agrár-felsõoktatásban tanuló és valóban mezõgazdásznak is készülõ fiatalok számára szervezik. A pályázaton kiválasztott résztvevõk egy éven át több alkalommal pár napra ugyanahhoz a fiatal gazdához – egy családi gazdaságba, és nem egy nagy céghez – mennek gyakorlatra. Így, ellentétben az egyetemi gyakorlatokkal, egy teljes gazdasági évet – annak minden fontos, szakmai szempontból érdekes eseményével együtt – ismerhetnek meg. A programot 2012-tõl a gödöllõi Szent István Egyetem Mezõgazdasági Karával együttmûködésben fejlesztik tovább. A résztvevõk ezzel kiválthatják az egyetemi kötelezõ gyakorlatot.Az Egyetemi Fiatal Gazda Klubok program szintén az agrár-felsõoktatásban tanuló, késõbb hivatásszerûen is gazdálkodni akaró fiatalokat célozza meg. A Klubok az egyetemi oktatástól, struktúráktól függetlenül, kizárólag hallgatói kezdeményezésre jönnek létre, amely során gyakorló gazdálkodók tartanak elõadásokat a valódi, a tankönyvekben nem szereplõ gyakorlati mezõgazdasági és üzemszervezési ismeretekrõl.Mindezek mellett az Agrya minden év novembere és a követõ év februárja között információs rendezvénysorozatot szervez fiatal gazdáknak. A Fiatal Gazda Információs Börze egy termelési információ túlsúlyos szakmai konferencia és egy kiállítás egyesítése, így biztosítva a lehetõséget a szakmai információk átadására és a találkozásra egyaránt. Ezenkívül hagyományosan minden év februárjának utolsó péntekjén (2013. február 22-én) tartja az Agrya az éves nagy rendezvényét, a Fiatal Gazda Konferenciát, amely az elõzõ év novemberében, a szezon végén kezdõdõ információs rendezvénysorozat zárása − amely hagyományosan az aktuális, gazdákat közvetlenül érintõ agrár- és támogatáspolitikai témákkal foglalkozik.A 2014–2020 közötti európai tervezési ciklushoz igazodva elindították a Központi Statisztikai Hivatallal partnerségben azt a kutatási programot, amely kimondottan a fiatal gazdák helyzetével és igényeivel foglalkozik. Az elsõ közös kutatási jelentés publikációjára rövid idõn belül sor kerül.

 -Keresztes -