MENÜ

A repce korai fejlõdése meghatározó a végeredmény szempontjából

Oldalszám: 85
2014.01.14.

Az õszi káposztarepce vetésterületét az idõjárás, a vetési szándékot az elõzõ év termelési sikere befolyásolja. A 2011 õszén tapasztalható szélsõségesen aszályos idõjárás miatt a vetésterületnek közel 30 % - át kitárcsázták.

 

 

Az elõzõ évek negatív tapasztalatai következtében 2012 õszén a vetési szándék lecsökkent, így a 2012. November 5 – i statisztikai jelentések alapján jelenleg közel 197 000 hektár õszi káposztarepce várja a tavaszt hazánkban, szemben az átlagosan 240 000 hektár vetésterülettel, pedig a várható felvásárlási árutõzsdei ár igencsak csábító.

 


 

 

A 2012 õszén tapasztalható kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen az elvetett õszi káposztarepce területek többsége jó, vagy közepes állapotban ment a télbe és a téli idõjárás is bizakodásra ad okot.

 

 


 

 

Mely tényezõk befolyásolják az õszi káposztarepce télállóságát? 

 Klímaviszonyok:

Hazánk adottságai ezen a területen mind zonálisan, mind évjáratban meglehetõsen nagy eltérést mutatnak. Természetesen az idõjárásra nincs ráhatásunk, viszont a hatásukat, a tõlük való függõségi viszonyt csökkenteni, mérsékelni tudjuk (tápanyag-ellátottság, vízmegõrzõ talajmûvelés). 

Genetika:

Közismert, hogy a hibridek tûrõképessége, intenzitása, illetve terméspotenciálja meghaladja a fajták tulajdonságait.

A genetikai hátteret tekintve megemlíthetõ, hogy hazánkban 2 féle télállóság különböztethetõ meg:

- Genetikai fagytûrõ képesség

- A fluktuáló (változó) hõmérséklettel szembeni toleranciaAz idén, 2012/2013 telén is megfigyelhetõ az a sajátosság, hogy a hõmérséklet naponta, vagy akár napszakonként is jelentõs kilengéseket mutat. Elõfordul, hogy napközben a levegõ hõmérséklete a 10 0C – ot is meghaladja, majd éjjel erõsen fagy. Mivel az õszi káposztarepce asszimilációs küszöb értéke 6 - 7 0C, így belátható, hogy ilyen esetben napközben a növény élettevékenységet folytat, illetve éjszaka megáll. Ezt a fluktuáló hõmérsékletet a növényeknek nagyon nehéz tolerálni. Különös veszélyt jelent az állandóan és gyorsan változó hõmérséklet az egyik héten tavaszias idõjárás, majd hirtelen csökkenõ, és igen hidegre forduló télies idõjárás. Ebben az esteben a repcének akár 10-15 0C hõmérséklet változást kell elviselnie akár egy pár napon belül is.

Fejlettségi állapot:

A legjobb télállóságú növények 8-12 levéllel, 1-1,5 cm gyökérnyak átmérõvel és mélyen ülõ tenyészõcsúccsal rendelkeznek, azaz tõlevélrózsás állapotban telelnek át. Minél inkább eltér a növények, az állomány állapota a fenológia ezen optimumától, annál nagyobb az áttelelés kockázata.

 

 


 

 Ez a fejlettségi állapot számos technológiai és klimatikus tényezõ függvénye. A megfelelõ fenológiai fejlettséget elsõsorban a vetés idõpontja határozza meg. Az utóbbi évek hektikus õszi idõjárásához nem egyszerû igazodni, a vetés idõpontja csak nehezen tervezhetõ, a kelés idõpontja bizonytalan. Ilyen körülmények között a legnagyobb biztonságot azok a hibridek jelentik, melyek gyors, „robbanásszerû” fejlõdéssel rendelkeznek. A kiváló fejlõdési eréllyel bíró hibridek vetésével lehetõségünk nyílik arra, hogy a növények még egy relatíve késõi vetés esetében is elérjék a fejlõdésük optimumát, megnyugtató állapotban menjenek a télbe. 


 

 

Az ábrán látható, hogy a DK EXPOWER, illetve a DK EXSTORM hibridek kiemelkedõ fejlõdési eréllyel rendelkeznek, így ezek használatával kényelmesen tudunk igazodni a hektikus õszi idõjáráshoz. Akkor is elérik a biztonságos átteleléshez szükséges fejlettségi állapotot, ha a keléshez szükséges csapadék csak késve érkezik meg.Fontos megemlíteni, hogy mivel ezen 2 hibrid fejlõdési intenzitása igen erõs, így optimális évjáratokon a túlfejlõdés elkerülése érdekében regulátor használatára szükség lehet.Általánosságban az is elmondható, hogy a termés és a fejlõdési erély között szoros a kapcsolat. Minél jobb egy hibrid kezdeti fejlõdése, annál magasabb termést realizálni a területen.

 

Hajdu Attila

fejlesztõmérnök

Monsanto Hungária Kft.