MENÜ

Három hatóanyag jó áron mindig megnyugtató

Oldalszám: 29
2014.01.17.

Napjaink gazdálkodójának a termésátlagot és a minõséget szem elõtt tartva a termesztési technológia minden részletére – a tápanyag-utánpótlástól a különbözõ kártételek megelõzéséig – figyelnie kell, ha eredményes akar lenni. Az egyik legfontosabb feladat a gyomkonkurencia felszámolása, amihez a helyi körülmények ismeretében kell a legjobb megoldást kínáló készítményeket beszerezni.

 

 

Ez pedig ma cseppet sem egyszerû, mert nagy a gyártók kínálata, így a döntést alapos mérlegelés elõzi meg. Ezúttal Boros Jánost, a Töltéstavai Mezõgazdasági Zrt. fõagronómusát faggattuk a búzatermesztési technológiájukról, különös tekintettel a gyomszabályozásra.

 

A mintegy 1700 hektárnyi szántón gazdálkodó társaságnál a 800 anyakocának és ezek szaporulatának, az értékesítésre kerülõ hízóknak a takarmányigénye alakítja a mindenkori vetéstervet. Ebben az õszi búza, az õszi árpa és a zab évente 620–650 hektárral szerepel. Ezeken kívül repcét, szóját, napraforgót és kukoricát termesztenek. A növénytermesztést Boros János irányítja, aki 2000-ben vehette át agrármérnöki diplomáját Mosonmagyaróváron. Idõközben a növényvédõ, majd a szaktanácsadó szakmérnöki oklevelet is „begyûjtötte”, mert mint vallja: napjaink szakemberének lépést kell tartania a fejlõdéssel, és sokoldalú ismeretanyaggal kell rendelkeznie. Tudását a gyakorlatban jól kamatoztatja, amit a terméseredmények igazolnak. Kukoricából nem ritka a 10 tonna feletti hektáronkénti átlagtermés, búzából pedig a tavalyi aszályos idõjárási körülmények között is közel 5 tonna volt az átlagtermés.Szántóföldi növényeink, köztük a kalászosok is mindent megkapnak, hogy a legjobb termést takaríthassuk be. Természetesen a költségekre ugyancsak figyelünk. Ezért minden területen alapos mérlegelés elõzi meg a döntéseinket, hogy mikor mivel avatkozzunk be, milyen eszközöket, technológiát alkalmazzunk – magyarázza a szakember. Így vagyunk a talajmûveléssel, a tápanyag-utánpótlással és a növényvédelemmel egyaránt.

 

 


 

Boros János: „ Ahol csak magról kelõ kétszikû gyomok

találhatók, ott a jól bevált Granstar® SuperStar a nyerõ”

 

 

 

 Vegyük például a gyomirtást.Az õszi és tavaszi gyomfelvételezést minden táblán elvégezzük. Ám ennek ellenére sem könnyû kiválasztani a megfelelõ készítményt. Ár-érték arány, hatékonyság, hatásspektrum, kijuttatási idõ, a gyomok és a kultúrnövények érzékenysége, elõ- és utóvetemények stb. – mind-mind olyan szempont, amit figyelembe kell vennie, amikor a technológiáról döntünk és a tekintélyes kínálatból a megfelelõ gyomirtó szereket összeválogatjuk. Nálunk gyakran már õsszel megjelennek a veronika fajok, terjed a sebforrasztó zsombor és a nagy széltippan, de az árvakelésû napraforgó is éppen úgy megtalálható, mint a ragadós galaj, a mezei acat, vagy a parlagfû, illetve a hagyományos gabonagyomok. Tehát eléggé vegyes a gyomflóra. Ráadásul nálunk a repce elõveteménye mindig valamilyen kalászos, ezért ügyelni kell arra is, hogy a gyomirtó szerek hatóanyagai a tenyészidõ végéig lebomoljanak. Ezért ezeken a táblákon nálunk kizárólag a Pointer® Star, vagy a Granstar® SuperStar jöhet szóba. Ráadásul ezek a készítmények jó áron beszerezhetõk. A traktorosok is szeretik õket, mert ezeket a készítményeket a DuPont 3 hektárra elegendõ csomagokban forgalmazza. Mivel mi egyszerre 12 hektárra keverünk, könnyen és gyorsan kész a permetlé. Ahol csak magról kelõ kétszikû gyomok találhatók, ott a jól bevált Granstar® SuperStar a nyerõ, mert mindent visz, bizonyos fejlettségi állapotig még a mezei acatot, sõt a ragadós galajt is. Ami szintén mellette szól, hogy a herbicidtoleráns napraforgót is kiválóan írtja, ami nálunk ugyancsak fontos szempont, mert a napraforgó mindig szerepel a vetéstervünkben. A fenti elõnyeit elsõsorban annak köszönheti, hogy ebben a készítményben már három hatóanyag található. Ennek egyébként a rezisztencia kialakulásának megelõzésében ugyancsak szerepe van, s egyebek között ezért is elõszeretettel használjuk. A búzában egészen a zászlóslevél kiterüléséig kijuttatható, ami a gyakorló szakembert megnyugtatja, hiszen bármikor közbejöhet egy géphiba, többnapos esõ, amik a kezelés elvégzését hátráltathatják. Kizárólag a zabnál kell figyelni, mert ennél a növénynél csak 2 nóduszos fejlettségi állapotig szabad kipermetezni. A fentiek mellett az õszi búzában a Sekatort is használjuk, ahol pedig egyszikû gyomok is találhatóak, ott általában a Huszárt, és az Axial One-t részesítjük elõnyben. A gyomirtó kezeléseket általában április elején végezzük. Ilyenkor egy menetben szárszilárdítót és valamilyen réztartalmú lombtrágyát is kijuttatunk.Természetesen nem csak a gyomszabályozásban ilyen alapos Boros János. Mint megtudom, a tarlóhántás után hektáronként 250 kilogramm komplex mûtrágyával kezdik a tápanyag-utánpótlást, amit a talajvizsgálatok adataira alapoznak. Tavasszal, amint rá lehet menni a táblákra, azonnal fejtrágyáznak és hengerezik a táblákat. Lombtrágyát kétszer juttatnak ki. Az elsõ adagot gyomirtáskor, a másodikat virágzáskor, egy menetben a rovarölõ- és gombaölõ szerekkel.Mivel nem szeretünk kockáztatni, mi két gombaölõ kezelést végzünk – veszi át a szót a fõagronómus. – Általában mintegy féltucatnyi készítményt használunk, kiválasztásuknál fontos szempont az ár-érték arány. Így azután a Tango Startól a Prosaroig széles a választék, de a DuPont szerek sem hiányoznak a sorból. A Harvesan®, a Charisma® jól bevált, de tavaly az Alert® S-t ugyancsak alkalmaztuk. Mi ugyanis igyekszünk mindent megadni a gabonáknak, hogy a fajtákban rejlõ potenciális termõképességet adottságainkhoz mérten a legnagyobb mértékben kihasználhassuk – mondta befejezésül Boros János.

 A. Gy.A DuPont készítmények felhasználása elõtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévõ címke felhasználási utasításait!

® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve

™ az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve