MENÜ

A SZAKTANÁCSADÓ VÁLASZOL

Oldalszám: 13
2014.01.14.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként mûködõ Univer-Penta Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

 

Hol kell bejelenteni, hogy a tárgyévben a kérõdzõ szerkezetátalakítási program nemzeti feltételei közül melyiket kívánja teljesíteni a termelõ?Évente az Egységes kérelem (EK) keretében kell nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a húsmarha és juh szerkezetátalakítási program nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni a termelõ.A 2013. évre választható kötelezettséget az idei, 2013-as EK-ben kell megjelölni. A következõ három kötelezettség közül kell évente választani egyet: elõírt foglalkoztatás, új beruházás, képzésen való részvétel.

 

 

Milyen Ft/euró árfolyamon fizetik a 2012. évi kérõdzõ szerkezetátalakítási támogatást?

 

Az átváltási árfolyam a támogatási év október 1. napját megelõzõen megállapított utolsó, az Európai Központi Bank által közzétett Ft/euró átváltási érték, mely 2012 esetében 284,89 Ft/euró.

 

 

Mekkora a legkisebb támogatható terület a Szõlõültetvények szerkezetátalakítása és átállítása jogcím esetén?A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévõ, összefüggõ területen megvalósított tevékenységekre (fajtaváltás, ültetvény áttelepítése) lehet igénybe venni.A támogatási kérelmeket 2013. április 1. és július 16. napja között lehet benyújtani az MVH-hoz. Támogatási kérelmet kizárólag az adhat be, aki az MVH által jóváhagyott Egyéni tervvel rendelkezik.

 

 

Mikor adható be kérelem ÚMVP-s képzés díjtámogatására, melyen az elnyert pályázatunkkal kapcsolatban vettem részt?Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának idõszakai a következõk: március 1.–április 30. és szeptember 1.–október 31.A kérelmek a képzés befejezése utáni 6. kérelem-beadási idõszakig nyújthatók be, de legkésõbb a felnõttképzési szerzõdés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül. Amennyiben a képzés befejezése kérelem-benyújtási idõszakra esik, akkor az azt követõen megnyíló elsõ idõszaktól kell számítani a 6 idõszakot.

 

 

Mely növények termesztése tilos KAT-támogatással érintett területeken?A kedvezõtlen adottságú területen (KAT) történõ gazdálkodáshoz igénybe vett kompenzációs támogatás esetén több kultúrnövény termesztése is tiltott az érintett földeken.A KAT-támogatást igénylõ termelõ köteles az adott gazdálkodási évben a támogatással érintett területeket gyepként, illetve takarmánytermõ szántóterületként hasznosítani, továbbá ezen (KAT-os) táblákon a következõ növények termesztése tilos: õszi és tavaszi búza, rizs, kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldségek, ipari növények (dohány, káposztarepce, szója, réparepce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyapot, len, rostkender).

 

 

Lesz-e 2013-ban is különleges tejtámogatás?Igen. A vonatkozó rendelet alapján a beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezõ tejtermelõ a saját gazdaságában a 2012/2013. kvótaévben megtermelt és ténylegesen értékesített tej után – legfeljebb a tejkvóta-nyilvántartás szerinti, a 2012/2013. kvótaév utolsó napján rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – különleges támogatást vehet igénybe.A támogatási kérelmet 2013. május 15. napjáig kell benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

 


 

 

Tejágazati állatjóléti támogatásnál mikor kell legközelebb beküldeni a paraziták elleni védekezés megtörténtét igazoló nyomtatványt?Azon termelõknek, akik a jogcímen belül a paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettséget vállalták, az adott évi kifizetési kérelemhez mellékelniük kell az ellátó állatorvos igazolását a védekezés megtörténtérõl.Az igazoló nyomtatványt a 2012. évben nem kellett beküldeni (mivel nem lehetett kifizetési kérelmet sem benyújtani), azt legközelebb a 2013. június 1. és június 30. napja között beadandó kifizetési kérelmekhez kell majd mellékelni.

 

 

Szállítható-e közúton nem folyékony mûtrágya ömlesztve?Igen, zárt rakodóterû jármûben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott jármûben, valamint zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott konténerben szállítható.A szállítóegységet a következõk szerint kell jelölni:- mezõgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „MEZÕGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni,- gyúlékony mezõgazdasági vegyszer szállítása esetén az elõzõ pontban elõírt táblán kívül a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TÛZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni.

 

 

Mekkora a támogatás mértéke a Halászati Operatív Program keretein belül igényelhetõ támogatások esetén?Az egy támogatási kérelem benyújtásával igénybe vehetõ támogatás legmagasabb összege konvergencia területek (a közép-magyarországi régió kivételével minden régió területe, max. intenzitás: 60%) esetében:- természetes vízi halászat címû intézkedés keretében 20 millió forint;- az akvakultúrába történõ termelõ beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében 150 millió forint;- a halfeldolgozáshoz és -értékesítéshez nyújtandó támogatások keretében 60 millió forint.Nem konvergencia területek (közép-magyarországi régió, max. intenzitás: 40%) esetében 60 millió forint. A támogatási kérelmet a 2013. évben április 1. és 30. napja között lehet benyújtani.

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! 

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!

Az EURO-ECO Csoport országos mûködési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelõk érdeklõdését!