MENÜ

Fiatal gazdák emelik a mércét: Väderstad Award 2013 - pályázat fiatal gazdák számára

Oldalszám: 101
2014.01.14.

Sajtótájékoztató keretében mutatta be új programját Európa egyik legismertebb mezõgazdasági gépgyártója, amely egy új kezdeményezésbe fogott idén tavasszal. A cég felismerte a generációváltás napirenden lévõ problémáját, és ehhez igazodva alkotta meg azt a pályázati lehetõséget a fiatalok számára, amely Magyarországon is lehetõséget jelent az innovatív szemléletû ifjú gazdálkodók számára.

 

 


 

 

Kalmár Tibor, a Vaderstad Kft. elõadásában adatokkal szolgált a jelen mezõgazdaságának demográfiai helyzetérõl. Az EU-ban jelentõsen elöregedõben van a gazdatársadalom, az EB jelentése szerint a 2000–2007 közötti idõszakban erõteljesebb csökkenést mutatott a fiatal gazdák száma, mint az összes gazdálkodó számának esése. Az idõsödõ generáció, vagyis az 55 év felettiek aránya emiatt nõtt. Ma minden 35 év alatti fiatal gazdára 9 idõsödõ gazda jut, és ez a tendencia tovább romlik. Megjegyzendõ, hogy Magyarország az egyetlen kivétel, ahol ezen idõszak alatt kismértékben nõtt a fiatal gazdák aránya.Az Agrya felmérései szerint a hazai agrártársadalom helyzetét jellemzi, hogy 2008-ban és 2010-ben jelentõs számban kezdték pályájukat a fiatal gazdák, és a képzettségük aránya is kiváló képet mutat: 2011-ben 86%, 2012-ben 90% rendelkezett valamilyen szakirányú végzettséggel, s ebbõl 63% ill. 65% volt felsõfokú végzettségû. Ez a szám sokat mondó és elismerésre méltó, hiszen a 2010-es KSH-felmérésben az egyéni gazdaságokban még mindössze 3% volt a felsõfokú végzettségûek aránya. A kutatások szerint a fiatal gazdák ambiciózusak, és töretlen lendületûek: 66%-uk állítja, hogy feltétlenül újrakezdené a tevékenységét, és 45% tervezi a gazdaság fejlesztését.A generációs különbségek is jól láthatók a felmérésben – a fiataloké a technikai tudás, a gyakorlati ismeretek az idõsebbeké. A Väderstad Award célja éppen az, hogy bátorítsa az innovatív gazdálkodók új generációját, akik keresik a kihívásokat, tele vannak jobbnál jobb ötletekkel, amelyeket a saját hatékonyságuk növelésére használnak fel, és ezzel hozzájárulnak az egész ágazat fejlõdéséhez is. A Väderstad kimagasló teljesítménye a saját mércéjük emelését is jelenti, és azokat a fiatalokat kívánja elismerni, akik mindennap új mércéket állítanak, és annak próbálnak megfelelni. A díj alapításával ugyanakkor egy olyan hálózatot is építenek, ahol a résztvevõk egymást inspirálják a jövõ fejlesztése, megújítása érdekében. A pályázat egyúttal kommunikációs platform is, ahol a pályázók inspirálhatják egymást. Ez egyben felelõsségvállalás is, példaadás más fiataloknak és más gazdálkodóknak.A pályázaton való indulás feltétele, hogy a jelentkezõ 35 év alatti legyen, rendelkezzen legalább egy Väderstad eszközzel, tevékeny résztvevõje (akár irányítója) legyen egy gazdaságnak, és gondolkodása, cselekedete középpontjában a hatékonyság növelése álljon. A tender a svéd cég számára is fontos lehetõség, mert erõs kapcsolatot kíván kialakítani a jövõ gazdálkodóival, és meg akarja nyerni a vezetõ, gondolatformáló és hangadó gazdálkodókat. Azt várja tõlük, hogy példaadó módon mûködjenek az adott térségben, a termelõi modellek bemutatásával és az innovatív termékek gyorsabb piacnyerésével a Väderstad üzleti stratégiájához is kapcsolódjanak.A pályázat a fiatalok számára a rendszeres médiaszereplésen túl lehetõség a hasonlóan gondolkodók megismerésére, a nemzetközi csoporthoz való kapcsolódásra a különféle fórumokon keresztül, és természetesen a díjak valamelyikének elnyerésére.A pályázatra június 30-áig lehet jelentkezni a www.vaderstad.com oldalán, egy 25 kérdésbõl álló kérdõív kitöltésével. Az eredményhirdetésre a Nordic Innovation keretében kerül sor augusztus 28–29-én. A Nordic Innovation rendezvényre az Agro Napló munkatársa is meghívást kapott. A beérkezett pályázatok közül a 10 legígéretesebbet kiválasztják, és a hazai zsûri tagjai értékelik. Érdemes az értékes díjaknak is utánanézni!

 

 A zsûri tagjait kérdeztük a sajtótájékoztatót követõen.Dr. Birkás Márta: Maga a generációváltás is kihívás a mezõgazdaságban, és nyilvánvalóan az oktatás erre felkészül. A tananyag tartalmazza az alkalmazkodó talajmûvelést és a klímakár-csökkentõ gazdálkodást, de meg kell tanítani a fiatalokat a termõföld szeretetére is. Emellett fontos, hogy a hibákat fel tudják ismerni, és azok következményeivel is tisztában legyenek, illetve tudják, hogy ami a talajnak jó, az a növénynek is jó. A generációváltásban az a lényeg, hogy a fiatalok megtanulják a teendõjüket, a talajra figyelés különbözõ módszereit, és ismerjék egy gondozott talaj látványának örömét.Kalmár Tibor: A Väderstad felismerte a generációváltás napirenden lévõ problémáját, a cégnek magának is gondot jelent, miként fogják átvenni a harmadik generáció képviselõi a fontos vezetõi posztokat a vállalatnál. Egy ilyen pályázat megfelelõ eszköz, hogy felhívjuk a figyelmet arra, létezik egy koncepció, egy gondolkodásmód: légy okosabb, ügyesebb és gazdálkodj hatékonyabban! Ha ezt az ideológiát átveszik a fiatalok, akkor mindenképpen hatékonyságában is sokat fog javulni a már üzemelõ gazdaság. A pályázat lényege, hogy a Väderstad szeretné a már meglévõ kapcsolatait elmélyíteni a fiatalokkal, nagyobb figyelmet kíván szánni rájuk, és a közös munkára. A hangadókat modellül, példaként akarja állítani a többiek elé.Bognár István: Rendkívül fontos a fiatal gazdákkal megismertetni a tudatos gazdálkodási szemléletet, mert rendkívül nagy versenyhelyzet alakult ki az ágazatban. A fiatal gazdáknak, akiknek amúgy is fejleszteni kell a gazdaságukat, többletforrásra van szükségük, de az nem feltétlenül csak a támogatás lehet. Úgy kell gazdálkodni, hogy a források a gazdálkodás által teremtõdjenek meg a beruházásokra, fejlesztésekre. A tudatos gazdálkodás lehetõség a még hatékonyabb, precízebb és profit-orientáltabb tevékenységre. Egy gazdaságot csak úgy lehet fejleszteni, ha az ember megfelelõ tõkével bír, az pedig csak a leghatékonyabb gazdálkodással érhetõ el. Ezért is fontos a tudatos gazdálkodás!www.vaderstad.com

 

-Keresztes-