MENÜ

AKTUÁLIS TÁMOGATÁSOK

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2013.05.29.

A termelőknek a területalapú támogatás benyújtására 2013. május 15-ig van lehetőség elektronikus formában az egységes kérelem keretében. A határidőre benyújtott kérelmek módosítása, javítása május 31-ig – az idén június 2-ig – szankciómentesen megtehető. Június 3–10. között munkanaponként 1% támogatáscsökkentés mellett lehet a kérelmet módosítani. Az agrárkamarai tagok számára 2013. 04. 11.-től az online regisztrációs lehetőség megszűnt, helyette papír alapon lehet bejelentkezni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához. A regisztrációs lapokat a 1519 Budapest 112. Pf. 285 levelezési címen várják. A 2013. évre vonatkozóan a tagdíjat 2013. augusztus 31-ig kell megfizetni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján közöltek szerint.

Az MVH 71/2013. (IV. 23.) számú közleménye a 2013. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 66/2013. (IV. 10.) számú MVH közlemény módosításáról

 

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás esetén benyújtandó

Legkésőbb 2013. augusztus 31-éig a mezőgazdasági biztosítás szerződés ajánlati nyomtatványa és kötvénymásolata, illetve amennyiben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, abban az esetben a mezőgazdasági biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványa és kötvénymásolatával egyidejűleg a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésében szereplő, egy külön MVH közleményben rendszeresített nyomtatvány szerinti meghatalmazás.

„Az erdőrészlet fekvése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához beküldendő dokumentumok” alatti felsorolásból törlésre kerül a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás, a felsorolás a továbbiakban az alábbi intézkedésekre vonatkozik:

- EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás,

- EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás,

- EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása,

- EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatása,

- EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatása.

 

Elsődleges képviseletre jogosultság igénybe vétele

Egységes kérelem benyújtásakor, amikor cég/szervezet önálló vagy együttes törvényes képviseletre jogosultja a saját ügyfélkapuján keresztül kíván eljárni az általa képviselt cég/szervezet kérelmei ügyében – a korábbi meghatalmazás benyújtása helyett –, a „Nyilatkozat cég/szervezet elektronikus ügyintézésben eljáró elsődleges törvényes képviselőjének bejelentésére” megjelölésű nyilatkozatot kell kitöltenie. A nyilatkozatot, annak ügyfélkapun történt beküldését követően papír alapon, legkésőbb az egységes kérelem benyújtásának időpontját öt nappal megelőzően kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre.

Az egységes kérelem elsődleges képviseletre jogosult általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele az előzetesen postai úton, vagy személyesen benyújtott nyilatkozat nyilvántartásba vétele. Egy cégnek/szervezetnek önálló vagy együttes törvényes képviselet esetén is csak egy elsődleges képviseletre jogosultja lehet. Az elsődleges képviseleti jogosultság valamennyi jogcím valamennyi eljárási cselekményére kiterjed, beleértve az ügyfél-nyilvántartási ügyeket is.

 

 

Az MVH 70/2013 (IV. 22.) számú  közleménye az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről

Támogatás kizárólag a támogatási rendeletben, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek betartása mellett, a támogatási rendeletben meghatározott kultúrák telepítése céljából vehető igénybe.

 

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához az MVH által jelen közleménnyel rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2013. május 1.–június 30.

 

 

Az MVH 67/2013. (IV. 11.) számú közleménye a 2013-as támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

- juh fajú;

- nőivarú;

- a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).

 

A támogatásra az a termelő jogosult, aki:

- az előírt időszakban az MVH által rendszeresített nyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be;

- a kérelmén legalább 10 állatot jelent be;

- a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási időszak utolsó napját követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);

- a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti az MVH által rendszeresített nyomtatványon;

- gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról;

- gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;

- gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;

- a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;

- rendelkezik ügyfél-azonosítóval vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be;

- bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;

- rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

- ügyfél-azonosítója szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

A kérelmet benyújtó termelő tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján a kérelmező által tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ), illetve annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.

 

A támogatás benyújtása

A K13100 Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás támogatást kíván igénybe venni. A K13100 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton. A K13100 Támogatási kérelmet 2013. április 11. és 2013. május 25. között lehet benyújtani.