MENÜ

Az alombogár elleni védekezés

Oldalszám: 79
Dankó Mónika 2013.06.11.

Az alombogár a magyarországi baromfi brojler telepek legelterjedtebb és leggyakoribb rejtett életmódú kártevője. Kártétele az állattartó épületek állagának lerontásában, ennek következményeként az állatitermék-előállítás költségeinek növelésében és különféle fertőző betegségek terjesztésében, telepen belüli folyamatos fenntartásában mutatkozik meg.

 

Alombogár kártétele: állattartó épületek állagrontása, állati termékek  előállítási költségének növelése; különféle fertőző betegségek terjesztése
Alombogár kártétele: állattartó épületek állagrontása, állati termékek

előállítási költségének növelése; különféle fertőző betegségek terjesztése

 

A jó védekezési eredményeket gyengítik az elmenekülő egyedek, illetve a penészevő gabonabogár hosszú életciklusa. Nehéz hosszabb időszakokra megfelelően tartós hatást biztosítani.

MEGOLDÁS: két termék (hatóanyag) kombinációja, két támadáspont!

- Ciflutrin hatóanyag, kontakt hatás, kifejlett rovarok elpusztítására,

- triflumuron hatóanyag, a lárvák vedlési folyamatát megzavaró fejlődést gátló szer.

 

A lárvairtó szer hatására a korai fejlődési stádiumban lévő lárvák a legérzékenyebbek, egy hetes hatás után a lárvaelhullás 66–86%, két hét után 100%.

 

Az ajánlott stratégia kialakításánál figyelembe kell venni:

- az irtószer hasson, mielőtt a bogarak elbújnának, elmenekülnének,

- a petékből kikelő lárvákat és a nyugalmi állapotban lévő bábokat is el kell pusztítani.

- a rovarok zömét az istállón belül kell irtani:

          - lárva, illetve

          - kifejlett bogár állapotban.

 

Tehát több támadáspontú irtást kell végezni: larvicid + adulticid irtást. A két szerrel történő együttes kezelés hatékonysága:

- lárváknál 97,6%,

- báboknál 100%,

- bogaraknál 90,9%.

 

Az irtás technológiája:

79_2 ALOMBOGAR ELLENI VEDEKEZES
1. Imágó populáció felszámolása ciflutrin hatóanyagú szerrel közvetlenül az előző turnus állományának elszállítását követően, a trágya kihordása után, a falak kezelése a kifejlett rovarok irtása céljából (10 l víz + 40 g ciflutrin hatóanyagú szer 100 m2-re 5 liter munkaoldat kijuttatása szükséges).

2. Szervizperiódusban a tisztítás és mechanikai karbantartás (búvóhelyek felszámolása, rések, repedések eltömése, padozat és fal hibáinak kijavítása), takarítás, fertőtlenítés után, de még az új alom szétterítése előtt az 1. pontban leírt módon imágóirtást kell végezni a padozaton, majd a lárvák ellen 1000 g tiflumuron hatóanyagú szer + 100 l vízzel higítva kell kijuttatni 500 m2-re 100 l munkaoldatot.

 

Hatékonyság ellenőrzése: csapdázással történik. A rovarirtás után a letelepített új állománynál egy héttel a betelepítés után az imágóirtás, majd az új állomány elszállítása előtt egy héttel a kombinált kezelés eredményességének mérése Arends-féle csőcsapdával javasolt.

 

Végső következtetés:

- Az imágók elleni kezelés önmagában nem elegendő az alombogár elleni védekezésben.

- Szükség van a lárvák fejlődését megakadályozó hatóanyag kijuttatására is. (Fontos az előírás szerinti munkaoldat-koncentráció és a felületegységre ajánlott hatóanyag mennyiségének pontos kijuttatása!)

- A telep állapotát monitorozó csapdázással rendszeresen fel kell mérni.

 

Az alombogár sikeres irtásának záloga:

1. Megelőzés: jó higiénés körülmények, az épület réseinek, repedéseinek tömítése az alombogarak kívülről történő bejutásának elkerülésére.

2. Tenyészőhelyek időnkénti eltávolítása.

A kifejlett bogarak ellen rovarirtó szer alkalmazása közvetlenül a baromfiállomány eltávolítása után, az alombogarak kiáramlásának elkerülésére (rések, repedések kezelése, ahol lárvák, vagy kifejlett egyedek elrejtőzhetnek, pl. épülettoldalékok csatlakozása).

Lárvairtás: legtöbbször egyetlen lárvairtó szerrel való kezelés elegendő.

A kezelés eredményességét ronthatja az alkalmatlan eszközök és a képzetlen személyzettel végzett munka.

 

A védekezés folyamata lépésekben:

A baromfiállomány eltávolítása.

Az oszlopok és a falak kezelése rovarirtó szerrel a kifejlett alombogarak elpusztítására (nyílászárók környezete, és szükség esetén a mennyezet is!).

Az alom kihordása, elszállítása a visszavándorlás megelőzésére.

Alapos takarítás, fertőtlenítés és/vagy meszelés.

Száradás után (kb. 30 perc a falfelület minőségétől függően) a padozat kezelése lárvairtó szerrel (dilatációs hézagok, rések, repedések, illesztékek!) a lárvák kifejlődésének meggátolására.

Az új alom és új baromfiállomány betelepítése.

 

Ha a száradási periódusokat betartjuk, akkor a különböző pH-értékkel bíró termékek ugyanazon felületen történő alkalmazása lehetséges.

A kialmozást, trágyázást körültekintően kell végezni az újrafertőződés elkerülése érdekében. A kihordott trágyát lehetőség szerint azonnal el kell távolítani, pl.: trágyatárolóba kell szállítani.

Ha az almot – további tárolás nélkül – azonnal kihordják a földekre trágyázáshoz, a bogarak a közelben lévő lakó- és gazdasági épületeket megfertőzhetik, különösen meleg időjárás esetén.

A ciflutrin hatóanyagú rovarirtó szer és a triflumuron hatóanyagú lárvairtó szer kombinálásával kidolgozott irtási program bármely a baromfitelepeken jelentkező penészevő gabonabogár (alombogár) problémát képes a legeredményesebben megoldani.

Dankó Mónika