MENÜ

„…ez nem egy átlagos, végigtrappolós szántóföldi bemutató”

Oldalszám: 26-28
2013.10.15.

Négy évvel ezelőtt indította el a DuPont Pioneer vállalat a Pioneer Portfólió Farm kísérleti rendszerét, mely kísérletekben a Pioneer hibridek tesztelése zajlik nyilvánosan, különböző agronómiai kísérletekkel ötvözve. Az ország 13 helyszínén láthatjuk a helyszínenként mintegy 1 hektárnyi területet elfoglaló parcellákat, lefedve ezzel valamennyi magyarországi termőtájat. A kukorica és napraforgó hibridek összehasonlításán túlmenően az agronómiai kísérletek teszik különösen értékessé ezt a rendszert, hiszen ezzel a gazdálkodók számára nagyon fontos, a hibridekhez tartozó információkat bocsájtják a gazdálkodók rendelkezésére. Az eredmények ismeretében és annak felhasználásával az adott hibrid adott területen való termesztése sikeresebb lehet, végeredményben nagyobb jövedelmet biztosíthat a termelő számára.

A kísérletek megvalósításában növényvédelmi vonatkozásban szakmai együttműködő partnerük a DuPont Magyarország Kft., tápanyaggazdálkodás terén a Nitrogénművek Zrt.

Idén két kiemelt helyszínen, Dombóváron és Jánoshalmán rendezték meg a Portfólió Farmok ünnepét, ahol összesen mintegy négyszáz ember volt kíváncsi a Pioneer hibridek teljesítményére. Az Agro Napló Dombóvárra, az Agrár-Béta Kft. telephelyére látogatott el.

„Európát feltérképezve kijelenthetem, hogy ez nem egy átlagos végigtrappolós szántóföldi bemutató” – fogalmazta meg véleményét Molnár István házigazda, az Agrár-Béta Kft. ügyvezetője. „A megtervezés színvonala, a körülmények, illetve az input anyagok kiválósága okán ez a Portfólió Farm bárhol megállná a helyét Európában.” Molnár István pedig igazi véleményvezér a térségben, hiszen a 2200 hektáros gazdaság töretlen fejlődése, valamint a változásokhoz való kiváló alkalmazkodása példaértékű lehet sok gazdaság számára. A cukorrépa termelés megszűnését követően alakult át így a vetésszerkezetük, létrehoztak ugyanis egy energiafarm koncepciót, melynek keretében egy biogázüzemet és egy etanolgyárat működtetnek, s a növénytermesztésük jelentős részét e tevékenységek szolgálatába állították. Fő növényük a waxy kukorica, mely a 2200 hektárból 1300 hektárt képvisel. Kétféle termelési céllal termesztenek búzát, egyrészt vetőmag előállítás, másrészt, mintegy 400 hektáron etanol feldolgozás céljából. A maradék területen a biogáz üzemük kiszolgálására silócirkot és fa aprítéknak szánt energia füzet állítanak elő. Mindemellett, mintegy 1500 hektáron termeltetnek főleg waxy kukoricát, melyet egyrészt gyógyászati célra, másfelől a liszt érzékeny gyermekek tápszerének alapanyagaként használnak fel.

26_1 ez nem egy átlagos

Molnár István

 

A szántóföldi bemutatókat megtekintve Molnár Gézával, a Pioneer területi képviselőjével beszélgettem az évjárat sajátosságairól, az agrotechnikai kísérletek tanulságairól, illetve a Pioneer hibridek ez évi teljesítményéről.

26_2 ez nem egy átlagos

Molnár Géza

 

A hibridekről

A Pioneer elsősorban a genetikát megcélzó innovációival veszi fel a harcot az aszály ellen – válaszolt az erre irányuló kérdésemre a 20 éves tapasztalattal rendelkező szakember. Kitűnő példa erre az Optimum® AQUAmax® jelöléssel ellátott hibrid csoportunk két genetikája, a P0216, valamint a P9175 hibrid. Hogy mitől egyediek ezek a hibridek?

Az Optimum® AQUAmax® hibridek előnye elsősorban abban rejlik, hogy jelentősen csökkentik a kiszámíthatatlan időjárásból eredő kockázatot. A szelekciójuk során szigorú követelményeknek kellett megfelelniük mind extrém száraz, mind csapadékos körülmények között, de nemcsak aszálytűrésben élenjárók, hanem normál időjárási viszonyok között is rekordtermést képesek produkálni. Az Optimum® AQUAmax® megjelölést csak szigorú követelmények teljesülése esetén kaphatja meg egy hibrid, mint a csapadékhiányos, erősen aszályos körülmények között 5%-os terméselőny a jelenleg legjobbnak ítélt hibridekkel szemben, a normál csapadékellátottság mellett 3%-os terméselőny a jelenleg legjobbnak ítélt hibridekkel szemben, sőt a fenti követelményeket két egymást követő évben egyaránt bizonyítani kell ahhoz, hogy megkapja a hibrid az Optimum® AQUAmax® minősítést. 2014-ben két új Optimum®AQUAmax® hibrid kerül majd forgalomba, egy késői és egy középérésű kategóriában.

27_1 ez nem egy átlagos végigtrappolósPO216@

Schwendtner Gyula kiemelte, hogy a P0216-os

hibridnek kevesebb vízre volt szüksége egységnyi terméshez

 

Ezt követően rátértünk az agrotechnikai kérdésekre

Vetésidő tekintetében azt tapasztalják, hogy tíz alkalomból nyolcszor a korai és nem az átlagos vetésidőben vetett állomány produkálja a legnagyobb termést, ugyanis a korai vetésidővel ki lehet küszöbölni azt a július közepi időszakot, amikor is a legsúlyosabb mértékű a légköri aszály, s ami a kukoricánál óriási termékenyülési hiányt okozhat. Viszont, a korai vetéssel előbbre lehet hozni a termékenyülési időszakot, kikerülve ezzel az aszályos periódust. Idén is az járt jól – zárta gondolatát a szakember, aki minél korábban el tudta vetni a kukoricát. Az idei évjáratra jellemző volt a nagy mennyiségű téli csapadék. A kukorica akkor képes jó termést produkálni, amikor a vízszükségletének 50%-át a téli csapadékból nyeri. Az idei, korai hibridek- látható volt a bemutató parcellákon is- jobb teljesítményt produkáltak, mivel a rövidebb tenyészidő alatt a téli csapadékból többet tudtak hasznosítani. Az idei év sajátosságaként elmondható, ahogy növekszik a FAO szám, úgy lesz kevesebb a termésmennyiség. Viszont, az Optimum®AQUAmax® hibridek közül a késői P0216-os láthatóan kiaknázta azt az adottságát, hogy kevesebb vízfelhasználásra van szüksége az egységnyi terméshez.

A vetésmélység is igencsak meghatározta az idei termesztés sikerét. Április közepén a vetés idején bekövetkezett magas hőmérséklet miatt pillanatok alatt kiszáradt a talaj felső rétege, így aki nem vetette megfelelő mélységbe, vagyis a talaj tartósan vizes rétegébe a magot, kelési egyenetlenséggel szembesült, ami terméskiesést okozott.

 

27_2 ez nem egy átlagosP0105@

A P0105-ös kiváló fejlődési erélyét bizonyította

 

Újra a hibridekről

A korai vetésnek is természetesen megvannak a maga kockázati tényezői. Ennek kivédésére nyújt jelentős segítséget az idén bevezetett PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT, mellyel – a cég ajánlása alapján – kockázat nélkül lehet vállalni a korai vetést. E hibridkörbe kizárólag csak azok a genetikák kerülhetnek be, melyeknek kiváló a kezdeti fejlődési erélye, a stressztűrő képessége, valamint a csírázó képessége, de ezen belül is a hidegcsírázó képességre hívta fel Molnár Géza a figyelmet. A melegcsírázás esetében 95% a határérték, hideg csírázásnál 85%. Véleménye szerint azért fontos a kettőt szétválasztani, mert egy átlagos hibrid melegcsírázó képessége is elérheti a 96%–98%-ot, jellemző, hogy a fajtatulajdonosok csak ezt az értéket publikálják a termelők felé. Éppen ezért gondolja a Pioneer azt, hogy a hidegcsírázási számérték a döntő, mert ha az előírt minimum értéknek megfelel az adott hibrid, garantáltan egyöntetű lesz a kelés, nem marad meddő növény az állományban, így a terméskiesés kiküszöbölhető. Négy genetikájuk felel meg a fent felsorolt követelményrendszernek, a P9528, a PR37N01, a PR36V52, illetve a P0105 hibridek. A bemutatott parcellán a kiváló fejlődési erélyét egyértelműen bizonyította az PR37N01-es és a P0105-ös genetikájuk.

Tímár Bélával a cég ügyvezetőjével a rendezvény végén beszélgettem az utóbbi évek két reprezentatív Pioneer kezdeményezéséről, a Portfólió Farmról és a Farmer Klubról.

 

27_3 ez nem egy átlagos

 

Kijelenthetem, hogy az általunk felvállalt konzervatív üzletpolitika fogalmába beleillő mindkét kezdeményezésünket pozitívan fogadta a gazdatársadalom. A Portfólió Farmok négy évvel ezelőtti beindításával a hitelesség, a folytonosság, valamint a partnercégek bevonásával a komplexitás biztosítása volt a fő célunk. Mint ahogy a mai eseményre is, a Portfólió Farmok nyár végi rendezvényeire is rengeteg termelő ellátogat minden évben, viszont úgy látjuk, hogy a teljes vegetációs időszakban fennálló tapasztalatcsere lehetőségét még nem használják ki kellőképpen a gazdák. Azon dolgozunk, hogy a jövőben ezt a rendkívül hasznos funkcióját is betöltsék az országtöbb helyszínén létrehozott Portfólió Farmok.

A Pioneer hűségprogramunk keretében meghirdetett két éves múltra visszatekintő Farmer Klub által sikerült egy olyan gazdaközösséget kiválasztanunk és összefognunk, akiket rendszeresen, mindemellett exkluzív módon látunk el szakmai információkkal, gondolok itt például az aszály és öntőzés témakörére épülő spanyolországi tanulmányútra, vagy az idén hazánkba látogató Robert Nielsen Professzor nemzetközi kukorica szaktekintéllyel való konzultációs lehetőségre. A jövőben is folytatni kívánjuk a kezdeményezést, viszont a klubtagság kritériumain változtatni fogunk.

A Pioneer termelők felé irányuló kommunikációjában az utóbbi időszakban új elemekkel találkozhatunk. Melyek ezek?

A személyes kapcsolattartás elkötelezett hívei vagyunk, viszont fontos lépést tartanunk és ezáltal alkalmaznunk azokat a kommunikációs eszközöket, melyek a személyes konzultációkat szolgálva meggyorsíthatják az információk áramlását. A Pioneer elektronikus hírlevelei, illetve a Magyarországon idén elsőként bemutatott Optimum®AQUAmax®iPAD applikációk mind ezt a célt szolgálják. (A DuPont Pioneer Optimum®AQUAmax® alkalmazás elérhető az Apple AppStore-ban!)

A Portfólió farmok növényvédelmi szakértője a DuPont. A vállalat vezérterméke a Principal® Plus Gold gyomirtó szer, mely kiválóan bizonyított a területen.

 

28_1 ez nem egy átlagos...Domokos Lajos@

Domokos Lajos

 

A Portfólió Farm kukorica gyomirtás szempontjából nem egyszerű terület – kezdte értékelését Domokos Lajos, a cég területi képviselője. Rendkívül sok kísérlet terheli évről évre ezt a területet, értve ez alatt a vetésidő és tőszámkísérleteket, ami a gyomkelések időpontjának hektikusságát eredményezi. Ez az adottság a gyomkezelés folyamatát nehezíti, ami ráadásul rövid idő alatt kell, hogy megvalósuljon. A Principal® Plus Gold alkalmas volt erre a feladatra, hiszen nemcsak a már kikelt, ill. a kezelés idején kelő félben lévő gyomok ellen hatékony, hanem a nehezen irtható, vagy a már túlfejlett gyomok ellen is hatásos. Az idei év tapasztalatait összefoglalva elmondható, hogy ott működött megfelelő hatékonysággal a gyomirtás, ahol a levélen keresztül felszívódó készítmények lettek kijuttatva, illetve olyan kombinációk, melyeknek talajon keresztüli tartamhatása is van. A Principal® Plus Gold is ezen kombinációk körébe tartozik. A komplex kukorica gyomirtó szer széles hatásspektrummal rendelkezik, hiszen hatékony a magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen. A Principal® Plus Gold rövid idő alatt lett népszerű a termelők körében, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy eladási volumene megduplázódott egy év leforgása alatt, illetve a legutóbbi Kleffmann felmérés eredmény (lásd a 30. oldalon) is mutatja, hogy igen előkelő helyen, az első öt legnagyobb területen használt kukorica gyomirtók sorába tartozik a készítmény. Mindez a kiváló hatékonyságának, illetve a nagyon kedvező hektárköltségének köszönhető.

A Nitrogénművek Zrt. évek óta a szakszerű tápanyag-gazdálkodás biztosításával járul hozzá a Portfólió Farmok sikeréhez. Király József, a cég marketing és szaktanácsadási osztályvezetője három Genezis újdonságra hívta fel a gazdálkodók figyelmét:

Genezis 365 applikáció: Az ingyenesen letölthető Genezis 365 mobilalkalmazásuk agrometeorológiai előrejelzést biztosít a felhasználók számára, segítséget nyújt egy adott növénykultúra, adott időszakában történő tápanyagainak utánpótlására, illetve minden egyes fejlődési szakaszban fellépő esetleges hiánytünetek kezelését is segíti oly módon, hogy növény specifikus tanácsokat ad az aktuális Genezis termékekből. Jelenleg repcére, őszi búzára, napraforgóra és kukoricára kínálnak naprakész információkat, de a növények listáját folyamatosan bővítik majd. Az alkalmazást a felhasználók saját határidőnaplóként is tudják használni, így a programban személyes bejegyzések is eszközölhetőek.

 

28_2 ez nem egy átlagos

Király József

 

GENEZIS szóráskísérletek miértjei és tanulságai: A fizikai kevert NPK műtrágyák a műtrágyázás során objektíven mérhető jelentős szegregáción mennek keresztül, az eredeti hatóanyag összetételek a tábla különböző pontjain jelentős eltérést mutathatnak. (Az erről szóló cikket lásd a 44. oldalon.)

500-ak Klubja kísérletek: A 2011 novemberében elindított 500-ak Klubja egy szaktanácsadáson alapuló modern műtrágyázási demonstrációs kísérletsorozat. A 3 évesre tervezett szántóföldi növénytermesztést hatékonyabbá és gazdaságosabbá tevő programban 500 gazdálkodó partner vesz részt az ország egész területéről. A Genezis Partnerhálózat által beállított szántóföldi kísérletekben tavaszi és őszi vetésű növények tápanyag-visszapótlásának optimalizálása a cél. Az 500-ak Klubja kísérletsorozatról az Agro Napló előző számaiban már olvashatott.

Képgaléria

Dupont Pioneer Optimum Aquamax alkalmazás

 

Töltse le ingyenesen MOST Androidra vagy iOS-ra!

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.clapp.genezis

http://appstore.com/genezis365